Islamizace Evropy jako reálná hrozba dneška

Česká republika je tvrdě kritizována aktivistou Stroehleinem z bruselské pobočky organizace Human Rights Watch (HRW) za stávající postoj, malou ochotu a vstřícnost k uprchlické krizi.

Eva Valerie Maxová

Eva Valerie Maxová

Stroehlein se veřejně obul do negativního přístupu všech zemí V4, které odmítají uprchlické kvóty, chovají se k uprchlíkům xenofobně a vykazují promuslimské nálady. Zmínil i naše hnutí „Islám v ČR nechceme“, v čele s biologem Konvičkou, jehož rétoriku považuje za silnou, extrémistickou a protimuslimskou, čemuž se diví, protože naše země podle Stroehleina s islámem a muslimy nemá vůbec žádné zkušenosti. Drzý chlapík, tenhle Stroehlein!

Zatím je naše země pouze tranzitní zemí, není pro běžence ekonomicky zajímavá, vykazuje přísné azylové podmínky, není jednoduché zvládnout náš jazyk, i proto je v mapě celé Evropy, kterou migranti mají na své cestě k dispozici vyznačena šedou barvou oproti ostatním okolním v barvě zelené.

Přesto s napětím a obavami sledují naši občané každodenní zprávy o tisícových přívalech běženců z Řecka, kteří se jako masa, dál z Maďarska valí přes Rakousko k hrdým a v prsa se bijícím Němcům v čele s Mutti Merkel, jak ji samotní běženci nazývají.

V berlínské čtvrti Špandava si v přijímacím středisku udělal s ochotně pózující Mutti, během její návštěvy, selfie nejeden „zubožený“ uprchlík. Jak dojemné je v našich „nestranných“ médiích číst ty příběhy o tom, jak se dobrý syn vydal s posledními eury či dolary do Evropy udělat s pomocí pašeráků velké štěstí, aby časem mohl pozvat k evropskému stolu i zbytek své rodiny!

Představa sluníčkářů, že jde o válkou zbídačené, s pokorou a chvějícím se hlasem, přicházející Syřany je jeden velký omyl. Tihle mladí muži, většinou muslimové, ze Sýrie, Íráku a Afghánistánu, doprovázení sem tam nějakou ženou s dítětem na rukou, nebo pobíhajícími dětmi kolem, jsou drze sebevědomí, arogantní, hrdí na svůj náboženský původ a většina z nich se netají tím, že pašerákům zaplatili za ekonomický blahobyt, který pro ně Německo, Švédsko, nebo Anglie připravily.

Jak je možné, že jim nevadí západní země s křesťany a nevěřícími, které prorok Muhammed v Koránu tak nevybíravě potírá? Proč nehledají azyl v okolních zemích s islámem, nebo se ve své zemi neptají po zbraních, aby konečně udělali pořádek a znovuobnovili své země. A to i za cenu ztráty svých životů. Tohle nejsou uprchlíci! Tihle mladí zdraví muži, kteří zbaběle jako krysy utíkají ze svých domovů a v houfech, podobných fotbalovým rowdies táhnou Evropou! Skuteční uprchlíci s vděčností a pokorou vyčkávají na vstřícnost hostitelů a podstupují kroky dané azylovými zákony a nařízeními zemí, do kterých jim je později dovoleno vstoupit.


Německo letos očekává 800 tisíc „uprchlíků“ a sebevědomá kancléřka teprve poté, co se v zemi začínají usazovat, vyhlašuje v parlamentu, že ekonomičtí běženci v Německu nebudou moci zůstat! To rozhodně ne! Kam je hodlá vrátit, to ale veřejně nesdělila!

Ani nahlas nemluví o tom, že Německo má velké problémy s integrací stávající generace tureckých muslimů, kteří dlouhodobě vysávají sociální systém bez sebemenší ochoty se pořádně naučit řeč a ekonomicky se zapojit. Muslimské čtvrtě, ghetta, motlitby v ulicích, obtěžování bílých žen, gangy, vyřvávání o rasismu a diskriminaci, strach německé majority nahlas se proti nim ozvat. Tak to je reálný obraz integrovaných muslimů v německém prostředí.

Přesto však dřívější odmítačka multikulturalismu, dnes v souvislosti s invazí migrantů, vykřikuje, že integrace těchto nových uprchlíků, kteří musejí být ochotni dodržovat pravidla, bude rychlá a snadná, jelikož: „Žít v dobrých demokratických poměrech je privilegium a štěstí.“ Bravo, Mutti Merkel!

Evropa by podle Merkel měla být solidární, musí pomoci s dosažením míru v Sýrii a Íráku, zvolit zodpovědný postoj jako Německo, které čelí výzvě a ukazuje tak své schopnosti a německou sílu. Uprchlíkům musí podle Merkel pomoci všechny země Evropské unie!

Německo jich v srpnu registrovalo 100 tisíc, a vládní strany konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie SPD, se v souvislosti s řešením „uprchlické krize“ dohodly na rozsáhlém balíku opatření pro azylovou politiku. Na navýšení pomoci uprchlíkům v příštím roce o šest miliard eur i zařazením balkánských států na takzvaný seznam bezpečných zemí.

Vzali v potaz velkorysí, do budoucnosti hledící, němečtí politici, že přicházející imigranti jsou převážně muslimského vyznání, konají něco jako svou pouť „hidžra“ a jsou očekáváni svými sebejistými souvěrci a mimo jiné německými islámskými radikály, salafisty?

Podle kontrarozvědného Spolkového úřadu na ochranu ústavy v lednu bylo vedených v Německu kolem sedmi tisíc salafistických muslimů, z nichž se rekrutují často bojovníci Islámského státu. Vědí, co chtějí, žijí v souladu s prorokem Muhammedem a odmítají jakoukoli modernizaci islámu. Na Blízký východ těchto radikálů zatím odjelo kolem 600, přičemž 35 navrátilců referovalo německé policii o bojových akcích, kterých se za IS zúčastnili.

Server zeit.de přinesl nedávno zprávu, že právě salafisté začínají v okolí uprchlických táborů rekrutovat nové členy svou cílenou propagandou. Varují příchozí migranty před západními hodnotami a nabádají k přísnému dodržování fundamentalistických náboženských pravidel v islámu. Zástupce německého ministerstva pro ochranu ústavy J. Rademacher v Severním Porýní Vestfálsku prohlásil: „Existuje poměrně dost důkazů svědčících o podobných pokusech islamistických extremistů…radikálové jednají jménem „jakýchsi dobročinných organizací“, cílem ale je zapojit uprchlíky do salafistického ilegálního hnutí a zabránit integraci.“

Už dříve šéf německé Federální výzvědné služby Gerhard Schindler prohlásil v interview pro deník Bild, že nevylučuje, že do Německa mezi uprchlíky proniknou i teroristé, kteří jsou ve spojení se skupinou Islámský stát. Je dobré, že Německo, které nastartovalo novou a neřízenou islamizaci Evropy o tomto nebezpečí, potvrzeném z dalších neoficiálních internetových zdrojů, ví. Pro bojovníky IS je tento vstup na území evropského kontinentu tím nejlepším.

A závěr?

Jednou z náboženských povinností muslima je „džihád“, neustálé úsilí o upevňování a šíření víry ve jménu Alláha. Džihád se vztahuje jak k upevňování vlastní osobní víry a potírání hříšnosti, tak šíření islámu a to především prostřednictvím misionářské činnosti, ale i za použití síly. Džihád má být vedený srdcem, jazykem, rukou, ale i mečem, zde především jako obrana náboženství před nepřáteli, bezvěrci.

V dnešním světě fungující islamistické skupiny, včetně IS, převzaly ideologický základ od Al-Káidy s obrovskou sítí džihádistických buněk, fungujících na radikální jednoduché „smrtící“ ideologii, vycházející z vybraných veršů Koránu a Sunny, cíleně vytržených z kontextu.

V principu je džihádisty řečeno, že islám je vystaven útokům ze všech stran. Vinu nese Amerika, Západ a Židé, spolu s arabskými politickými loutkami a šííty. Povinností každého muslima je bojovat s těmito nepřáteli a zrádci. Kdo se bojovat zdráhá, je brán jako odpadlík. Masové vraždění je ospravedlnitelné jako obrana islámu. Mezi cíle globálních džihádistů patří sjednotit islámskou ummu a zřídit chalífát, následně na dobytých územích zavést salafismus a právo šaría. Džihád proti křesťanům a sionistům je uskutečnitelný a globální válka proti terorismu je válkou proti islámu. Korán je pak jedinou neodvolatelnou autoritou pro celý islámský věřící svět.

Súra 9 v Koránu, nazvaná Pokání, patřící do Muhammedova Medinského období, verš pátý praví: „A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící a slitovný.“(9:5)

Stejná Súra 9:124/123 pak vyznavačům Koránu ústy Muhammeda přikazuje: „Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!“

Už víte, proč „Islám v ČR nechceme“?


Zdroj: Blog autorky