Uprchlická krize? Nic než pokračování ideí komunismu jinými prostředky

Podobně, jako válka je pokračováním politiky jinými prostředky, což je velmi známý citát německého vojevůdce 18. a 19. století Carl Philipp Gottlieb von Clausewitze.

Okupace Balkánu imigrčními vetřelci

Okupace Balkánu imigrčními vetřelci

Pokud to vezmeme „od lesa“, tedy od USA, tak zvolení Baracka Obamy, muslima a komunisty bylo jedním, ale pouze jedním z příklonů celého civilizovaného světa k myšlenkám komunismu.

Samozřejmě, komunismu modifikovaného. Upraveného po krachu východoněmeckých diktatur tak, aby chutnal a aby se myšlenka rovnosti mezi lidmi co nejvíce prosadila i v tzv. „kapitalistickém“ světě. Každý přece cítí, jak se stále více přerozděluje.

Kdo je schopný a pilný, musí být oškubán, aby hmotný rozdíl mezi ním a neschopným líným, byl ten nejmenší. Vidíme to přece na každém kroku a i ty USA, kdysi bašta volného kapitalismu se tomu začaly přibližovat.

Jenomže, oni nejsou jen schopní, pilní a přičinliví lidé, ony jsou takové i národy. A tyto národy bohatnou a jiné národy chudnou, i když se do nich rozvojová pomoc lije trychtýřem.

A stačí se podívat na složení současných a minulých špiček EU a zjistíme, že to je samý „bývalý“ marxista, „bývalý“ maoista nebo „bývalý“ komunista. A ten, kdo není, je alespoň salónním levičákem, který je velkým zastáncem rovnosti a přerozdělování.

A kdo je nejchudší na celém světě? No přece „naši malí černoušci“, i když samozřejmě, vůbec nemusí být černí. Ale jsou rozvojoví, z chudých krajin a těm přece musí naše, socialistická EU, umožnit stejnou životní úroveň, jako mají naši obyvatelé.

Ono to zní, jako nesmysl. Ale je třeba si uvědomit, že velmi mnozí z těchto lidí věřili i tzv. „kasárenskému socialismu“ a je absolutním nesmyslem si myslet, že naši „obrodníci“ z Pražského jara chtěli něco jiného než socialismus. Ovšem, „trochu jinak“, že?


Řeknete si, že to není možné, aby nás naši vůdci úmyslně hnali do záhuby. A proč by to nemělo být možné? Vždyť kolik miliónů lidí zaplatilo životy za sovětský a satelitní „komunismus“.

Myslíte si, že to ti lidé dělali schválně? Že si řekli, že zbídačí svou zem a popraví množství lidí. Ne, oni to dělali s čistým srdcem a jasným úmyslem, prosadit tu krásnou myšlenku komunismu.

A přesně tak to dnes dělají vůdcové EU. Oni nemohou slyšet ta varování, ty varovné hlasy, prostě proto, že nechtějí. Protože si prostě usmysleli, že to bohatství ve světě je příliš nerovnoměrně rozděleno migrací z rozvojových zemí se to alespoň trochu vyrovná.


Zdroj: Blog autora