Každý podporovatel ilegální imigrace je zcela nepochybně vlastizrádcem

Poskytnou azyl v nouzi je samozřejmě naše povinnost. Ale pouze tomu, kdo takový azyl potřebuje, a to dočasně, a nikoli každému, komu se zachce lepšího a snadnějšího života a sociálních dávek v Západní Evropě.

Jiří Hermánek - Bloger

Jiří Hermánek – Bloger

Často se v této souvislosti vzpomíná na emigrační vlny z Československa po letech 1948 a hlavně 1968. Pokud si nebudeme nic namlouvat, tak 99,9999% těchto československých žadatelů o azyl v Západní Evropě a Severní Americe byli, včetně mě, ekonomičtí migranti.

A pokud již někdo politickým uprchlíkem byl, tak spíš lidé, které StB při akci Asnace „vyšoupla“ az hranice do Rakouska, když byly předtím zbaveni československého občanství.

Ale prakticky skoro nikomu jinému z té dvousettisícové československé emigrační vlny přímý postih nehrozil.

Důvodů, proč ti lidé byli zcela bez problémů přijati, je více. Jednak to blízký kulturní okruh, vyšší vzdělání imigrantů z ČSSR, jejich neznalost sociálních dávek a pak také, samozřejmě, důvody politické. Oslabit ekonomiku komunistického Československa.

Současná situace s „uprchlíky“ je ale zcela odlišná. Jeden můj kamarád, o dvacet let mladší sportovec, cyklista, onemocněl roztroušenou sklerózou a každý ví, že s touto chorobou není žádná legrace. Často končí ochrnutím, ba až smrtí.

Na chorobu jsou již moderní, ale velmi drahé léky. Jejich roční spotřeba stojí okolo půl miliónu korun a samozřejmě ji nelze dát každému, kdo si o ni řekne. Je samozřejmě potřeba lékařská indikace.

A nyní si představme, že by léky na tuto chorobu měly zázračné účinky i na zdravého člověka. Na člověka, který žádnou takovou chorobou netrpí, ale chtěl by si užívat jejich blahodárného účinku. Celkové zlepšení kondice, omládnutí organismu, zlepšení potence u mužů a plodnosti u žen.


Je to samozřejmě přirovnání tak trochu přitažené za vlasy. Ale každý si jistě představí, jaký nápor by na ten lék byl, zvláště pak, pokud by ho platila zdravotní pojišťovna. I ti, u kterých by žádný zdravotní důvod nebyl, by se o něj prali.

A analogická situace je dnes s ilegální migrací. Dozajista je v ní, podle mého názoru, malá skupinka uprchlíků, kteří skutečně prchají před přímým ohrožením válkou v Sýrii a jinde a obrovská skupina, která se k těm oprávněným přidala, jako tu zdraví k těm nemocným.

A „vítat“ tuto skupinu já prostě považuji za vlastizrádný čin. U nás to zdaleka není tak intenzivní, ale v Německu je dnes celá řada vlastizrádných „užitečných idiotů“, kteří utečence vítají, jakoby to byli praví uprchlíci z válečné zóny.

To ale oni nejsou, jsou to prostě a jednoduše ekonomičtí migranti. A kdyby opravdu migrovali za prací, tak by to byl ještě docela malý problém. Ale, zahálka plodí hřích, to je všeobecně známé. A pokud dotyční budou na dávkách, což je pravděpodobné, nastane problém.

Problém, který jsme již viděli v Francii, ve Velké Británii a jinde, se nevyhnutelně přesune do Německa. Takže to budeme mít přímo za humny. Jediná odpomoc, která by ale stejně přišla dost pozdě je „aktivní imigrace“.

Místo toho, abychom pasivně strpěli ilegální přecházení hranic EU, měla by EU mít ve všech krizových místech mít své styčné body. Na těch by se vyřizovaly žádosti o azyl a při případném udělení azylu by azylant samozřejmě dostal i letenku pro legální cestu do země určení.

Vím, že to je teorie, která se neuskuteční. Ale současnou uprchlickou politikou si Západní Evropa kope hrob a je naivní si myslet, že nás se to netýká. Týká. Protože, když v Německu vypuknou miliónové bouře, jen stěží zůstaneme zcela stranou.


Zdroj: Blog autora