Cikánské matky, co možná neumí pořádně psát ani číst, se bouří: Česká škola segreguje naše děti! Kdo jim to poradil?

Základní škola v Krásné Lípě je pod drobnohledem České školní inspekce a Ministerstva pro lidská práva kvůli podezření z diskriminace romských dětí, které zde nastoupily v září do první třídy.

výchova cikánů

výchova cikánů

Krásná Lípa, město s tak poetickým názvem, byla už v roce 2009 zmiňováno výzkumnou společností GAC, s.r.o. ve zprávě o projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit – české lokality“, zadaného Úřadem vlády ČR, jako oblast s vyšším výskytem Romů a s tím souvisejícími problémy.

Krásná Lípa se nachází ve Šluknovském výběžku, nejseverněji položeném regionu v Čechách, ze všech stran obehnaném Německem. Tento „Bohem zapomenutý kraj“ vykazuje v ČR nejvyšší míru nezaměstnanosti, ateismu, rozvodovosti a nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva.

Majoritní populace v daném regionu spatřuje jako největší problémy nedostatek pracovních příležitostí, existenci romských ghett, kriminalitu a patologické jevy v ulicích. Ty zahrnují chování potulujících se romských dětí, alkoholismus, rušení nočního klidu, nepořádek v ulicích, uživatele a prodejce drog a příležitostná prostituce. V roce 2009 žilo v Krásné Lípě podle zprávy GAC asi 460 Romů v pěti problémových lokalitách. I proto se o město i dnes zajímá Agentura pro sociální začleňování, která je také vtažena do případu segregovaných romských dětí.

V dnešní české škole má rodič, obecně vzato mnohem větší slovo, než tomu bylo do roku 1989, což může být dobře i špatně. V případě obvinění školy z rasismu a diskriminace kvůli etniku se jedná o závažnou věc, kterou nelze podcenit.

Romští rodiče z Krásné Lípy nesouhlasí a bouří se proti tomu, aby byli jejich prvňáci začleněni do třídy, která je pouze romská. Není to podle nich přirozené, protože v běžném životě se děti setkávají i s gadžema, a tak to má být i ve škole!

Ředitelka školy Ivana Preyová jako pedagog odmítá nařčení, že by děti segregovala na základě etnického původu. Zde se opět nabízí otázka, jak je možné z etnického, když úřady ani instituce nesmí nikoho za Roma označit. Podle Preyové je důvodem pro vznik romské třídy úroveň jejich školních schopností a dovedností, i skutečnost, že rodiče předtím odmítli tyto děti posílat do mateřské školy, ani se jim doma pro jejich rozvoj nevěnovali. Tohle je opět obecně známý fakt, romské matky nechávají svým dětem svobodu, k ničemu je nenutí, vstávat v daný čas, dbát důsledně na hygienu, kreslit, učit se říkánkám, písničkám, sportovat, nic z toho není v romských rodinách obvyklé. Je to starost a práce navíc.

V této škole je v první třídě kvůli problémům a špatnému prospěchu letos znovu opakovaně pět romských žáků. Dříve se jim říkalo repetenti.

Krásnolipský starosta Jan Kolář chápe situaci ve škole a nutnost děti vyučovat v jiné třídě. Za zřizovatele sděluje, že romské děti dostanou do třídy asistenty a speciální pedagogy, tudíž se mohou vzdělávat tím nejlepším způsobem.

Připouští nahlas i další z důvodů, proč jsou romské děti zvlášť: „Někteří rodiče dětí majoritní společnosti usoudili, že bude vhodnější, pokud jejich děti naši školu nebudou navštěvovat právě proto, že roste poměr romských dětí ve třídách.“

Zřejmě k tomu měli majoritní rodiče pádný důvod a nelze je přesvědčovat o opaku. A každá škola žáky potřebuje, a je jasné, že těch bílých je většina.

A tak se Základní škola na základě stížnosti romských rodičů připravuje na návštěvu školní inspekce, komunikuje s odborníky z Agentury pro sociální začleňování a očekává možnou návštěvu ministra Dienstbiera, kterého pozval starosta Kolář. Na začátek roku a rozjezd pedagogické práce je toho pro ředitelku a její učitelský sbor poměrně dost.

Nic se totiž nesmí podcenit! Letos v srpnu předali aktivisté organizace Amnesty International (AI) naší vládě symbolické vysvědčení, které hodnotilo antidikriminační přístup vůči Romům na českých školách. Přes veškeré snahy, financování programů, podporu romských neziskovek, integraci a začínající inkluzi, školské dotace pro romské studenty a nekonečné ústupky, si podle AI naše vláda musí nahlas a veřejně přiznat přetrvávající diskriminaci Romů z důvodu etnika!

Celkové hodnocení naší vlády zní: „NEDOSTATEČNÉ“!

„Vláda by měla konstatovat, že tato diskriminace existuje, a začít TO řešit jako prioritu,“ řekl důrazně ředitel české pobočky Amnesty International Mark Martin.

Začít TO řešit?! Máte pocit, že TO lze ještě víc, pane aktivisto?


A závěr?

V Základní škole Krásná Lípa odborníci nakonec zjistí, že všechno je tak já má být, ředitelka školy se možná rozčileným romským otcům a matkám omluví s pokorou v hlase, že to tak nemyslela a že paní učitelky udělají pro romské prvňáčky všechno k tomu, aby se jim ve škole líbilo. Možná se začnou učit i romsky a budou chodit do rodin a po vyučování děti zdarma a s radostí doučovat.

A romské matky diskriminovaných prvňáků budou mezitím v klidu vykuřovat a hulákat na pavlačích baráků, jak je ta gadžovská škola strašná, protože „chudáci děcka musej psát úkoly a nosit vomluvenky“! A na co vlastně ta škola je, když stejně v Lípě práci neseženou a budou pak jako většina Romáků na dávkách?!

Nebo že by tomu bylo jinak, a právě tyhle děti, původně segregované kvůli etnickému původu, nakonec školu úspěšně zvládly, vyučily se a našly si práci? Z vděčnosti a i proto, že za ně a možnost vzdělávání mezi bílými jejich romští rodiče tak usilovně bojovali?

Vážně tomu věříte?


Zdroj.