Vymývání mozků místo vzdělání: V českých školách se žáci dozvědí o uprchlících tu správnou pravdu. Budou je učit i donášet na rodiče?

Rodiče žáků základních škol by mohli mít oprávněné obavy, že se jejich děti nesprávně vyrovnají se současnou uprchlickou krizí. I proto přichází Asociace učitelů občanské výchovy „Občankáři“ do našich škol.

Pionýři

Pionýři

Heuréka! Česká škola dokáže být progresivní, operativně reagovat na aktuální světové dění. Česká školy má spoustu metodiků, kteří se s nadšením chopí příležitosti a tvoří!

V tomto případě příležitost spatřila metodička Petra Slámová z asociace Občankáři, která si plně uvědomuje, že o uprchlické krizi se musí mluvit objektivně. Nejen v našich „nezaujatých“ médiích, manipulativních dětských pořadech, ale i na českých základních školách.

Metodička Slámová proto učitelům vlastivědy v 5. ročníku a občanské výchovy v 8. a 9. ročníku na ZŠ, nebo učitelům ZSV na gymnáziu, předkládá dvoje pracovní listy, nazvané„Kdo a proč utíká“ a „Opouštím svůj domov“.

Zajímalo mě, co podobné metodiky obnáší, a jestli jsou skutečně objektivní, neboť je důležité, aby naše mládež byla vychovávána v pravdě. Není nad objektivní informaci pro naše budoucí generace! Tak tedy:

První metodika „Kdo a proč utíká“ je podle Slámové určena žákům 5. ročníku, kteří by se během dvou vyučovacích hodin měli seznámit s pojmy uprchlík a emigrace. Zde se nabízí otázka, co žáci ostatních ročníků na ZŠ? Ty není nutné poučit o lidech, kteří klepou na naše dveře?

Učitel páťáky v úvodu namotivuje a pak jim předloží upravený text z knihy „Robinson Crusoe“ (autor Daniel Defoe):

„Nevěděl jsem, zdali země, na kterou mne moře vyhodilo, je ostrovem nebo pevninou, nevěděl jsem ani přibližně, kde jsem. Nevěděl jsem, zdali tu žijí nebo nežijí lidé, jsou-li tu dravci či nejsou, jsem-li v bezpečí anebo hrozí-li mi nebezpečí. Nevěděl jsem nic…“

Podle pokynů Slámové se tu má učitel ptát žáků na Robinsonovy pocity, podle mě výběrem tohoto vstupu, metodička sleduje práci s emocemi dítěte, kdy se snaží přirovnat dnešní běženecké plavby na vratkých člunech Robinsonovu ztroskotání. Dětem má být vsugerován pocit, že  ztroskotalí dnešní imigranti jsou vlastně nebohé oběti moře! Kdyby autor Defoe věděl, jak bude jednou zneužit!

Následuje aktivita, kdy se učitel ptá na možné emigranty v rodinách žáků, tj. rok 1968, snaží se z nich dostat pocit, jaké je to odejít z domova. Opět se zde míchají hrušky s jabkama, neboť emigrace z politických důvodů není totéž co imigrace z důvodů ekonomických! Ale desetileté děti tohle nevědí, tudíž budou přikyvovat, jak je to strašné, když jim učitel v těch nejhorších barvách popíše prchajícího uprchlíka a k tomu přidá pár „reálných“ příběhů, jako je tento:

„Ayman byl mladý podnikatel v Damašku. Musel však opustit Sýrii v roce 2011, kdy demonstroval proti vládě v jeho zemi. Byl i hledaný policií. On i jeho rodina se obávali, že bude zatčen a zabit. Proto Ayman utekl do Saudské Arábie a poté do Jordánska. Život zde je ale velmi těžký. Žije tu asi 200 000 uprchlíků. Ayman by rád začal nový život v Anglii poté, co dostane vízum. Bude to ale daleko od jeho rodiny…“

Posmutnělé děti s příběhy pak pracují a vypisují do tabulky odpovědi na otázky:

„Odkud uprchlík pochází? Jaký je důvod jeho emigrace? Kde našel útočiště, kam odešel, jak se cítí? Jak vidí svoji budoucnost? Co našemu uprchlíkovi přejeme?“ (výběr toho nej…)

V závěru lekce se mají žáci vcítit do kůže uprchlíka a uvědomit si hodnotu domova, jako takového. Hodina končí a český páťák ví konečně, kdo je to dnešní pronásledovaný uprchlík – emigrant. O ekonomickém běženci zde nepadla ani zmínka. Stačí vám to?

Druhá metodika „Opouštím svůj domov“ směřuje k osmákům a deváťákům, které už tak snadno rohlíkem nelze opít, navíc když tráví valnou část svého času zavěšeni na síti, kde se mnohé informace k uprchlické krizi mohou dozvědět a dozvídají často tvrdě a bez obalu.

Nevadí. Metodika přednesená učitelem občanské výchovy, tak ta podá těmto žákům jediné pravdivé vysvětlení! Začíná se metodou brainstorming, kdy žáci sdělují učiteli, co je to domov. Pak ve skupinách pracují s pojmem uprchlík a emigrace!, jejími důvody aopět se pracuje s rokem 1968, kdy masivně Češi emigrovali do ciziny! Následuje aktivita a informace k azylu a jeho získání, přijdou i příběhy uprchlíků, vždy jeden do skupiny. Žáci mají o svém uprchlíkovi povídat a odhalit, zda jsou důvody k jeho emigraci ekonomické nebo politické, a zda získá nebo nezíská azyl. Tohle považuji za první světlý okamžik, kdy se odhalí pravda, protože muž z příběhu:

„ChenWu a jeho rodina pochází z Číny, kde se živili zemědělstvím.  Jsou velmi chudí, jejich políčko nestačí uživit celou rodinu. Manželka je často nemocná a oni nemají ani peníze na lékaře.  Dcera Lin by velmi ráda studovala, což ale není možné. Jejich životní podmínky tedy nejsou ideální. Rozhodli se proto uprchnout. Rádi by dostali příležitost v České republice – vydělat si peníze, aby se rodina měla konečně dobře.“

AZYL v České republice NEZÍSKÁ (ekonomické důvody)! Ovšem pozor!

Akbar pochází z Afghánistánu. Je to umělec. Ve své rodné zemi se živil jako písmomalíř. Jeho manželka byla hospodyní a mají dvě děti. Před deseti lety začaly v Afghánistánu nepokoje, řada lidí demonstrovala proti vládě, které přerostly v absurdní, krvavou občanskou válku. Dnes jsou všude ruiny, pozůstatky po válce. Žít zde už nebylo možné, proto Akbar se svou rodinou uprchl. Rád by, aby se Česká republika stala jeho novým domovem.“

Akbar podle metodiky AZYL v České republice ZÍSKÁ (politické důvody)!

Žáci se v lekci dozvědí i o solidaritě současných Evropanů ke strádajícícím uprchlíkům, která je častá a důležitá a sami jsou pak učitelem vybízeni k solidaritě vlastní. Motivací je tento dojemný příběh z francouzského Calais:

„Uprchlickému táboru ve městě Calais se přezdívá džungle. Díky dobrovolníkům z Velké Británie se zde rozrůstá i veřejná knihovna. Migranti si v ní mohou půjčit knižní série Pána prstenů, poptávka je i po slovnících. S touto formou pomoci začala britská učitelka Mary Jonesová.  Uprchlíkům pomáhá již několik let. Trpělivě jim přináší knihy a řadu dalších potřeb. „Knihy je naučí číst a psát. Budou moci vyplnit formuláře a snáze získat práci,“ říká Jonesová. Knihovna má asi 200 titulů. Často se stává, že uprchlíci žádají Mary o nové a nové knihy. S tím jí pomáhá veřejnost, na kterou se Mary obrátila. Lidé mohou nepotřebné knihy Mary posílat.“

Přiznám se, že nevědět, co se děje mezi převážně africkými běženci v Calais, o drsné realitě, kdy francouzská policie s obavami sleduje další možný vývoj násilí všeho druhu, zamáčknu zde slzu, protože nebohý negramotný Eritrejec, který čte „Pána prstenů“ a bere do rukou slovník, aby se naučil číst a psát, mě vážně začíná dojímat.

Bohužel se brzy vracím do reality a tak si závěrem čtu vzkaz autorky metodik, Slámové, určený směrem k naší veřejnosti:

Téma uprchlictví je v současné době více než aktuální. Chceme-li, aby se naši žáci oprostili od mnohdy značně zkreslených a pokřivených interpretací, kterými nás zavalují současná média, je třeba pochopit samotnou podstatu problému. Právě z tohoto důvoduje vhodné nabídnout pedagogům metodiku se zajímavými vzdělávacími aktivitami, která napomůže žákům vytvořit si vlastní názor na danou věc…“


A závěr?

Paní metodička žije zjevně ve velkém omylu. Současná česká média nezavalují naši veřejnost, nebo žáky  „pokřivenými interpretacemi“ k otázce uprchlictví. Česká média zavalují naše diváky a posluchače neobjektivními sděleními, zavánějícími účelovou sluníčkářskou multikulturní propagandou v duchu „Přijměme jich, nebohých imigrantů, ochotně a s láskou co nejvíc“.

Česká média naše žáky neučí a dlouho nebudou učit, co je zde pravda a co sprostá lež.

A pokud si čeští žáci mají na stávající uprchlický exodus vytvořit opravdu svůj vlastní zdravý názor, rozhodně tomu nepomohou podobné, účelově sepsané občankářské metodiky, ve kterých jsou mimo jiné, dnešní ekonomičtí imigranti, muslimové, nerespektující evropskou kulturu, její tradice a normy, nahlas a drze srovnáváni s našimi politickými emigranty z roku 1968!

Než učit neobjektivně a překrucovat známá fakta,  to radši nedělejte nic, páni občankáři!


Zdroj.