Havloid a komunista jsou stejní jako vejce vejci; Prostě zrůdy, kterým není rovno

Ač havlisté (nebo též havloidi, či pravdoláskaři) mají komunisty rádi asi jako muslim vepřové, podobnost mezi jejich názory, rétorikou i chováním je přinejmenším nápadná, ne-li do očí bijící…

Gottwald a Havel - dvě zrůdy - První a poslední komunistický prezident ČS

Gottwald a Havel – dvě zrůdy – První a poslední komunistický prezident ČS
Vím, že ti, kterých se tento „rouhačský“ článek týká, se na mě sesypou jako vosy a budou se mě snažit svými verbálními žihadly zastrašit, ale abych uspokojil naléhavou potřebu se s tímto postřehem podělit, mi toto riziko stojí.

Moc dobře si pamatuju, co do mě hustil můj děda z otcovy strany, fanatický to komunista. A když pominu jisté rozdíly, poplatné tomu kterému „náboženství“, tak smýšlení i chování havloidů a komunistů je v mnoha aspektech stejné. Zde je několik příkladů:

  • Václav Havel je pro havlisty to, co např. Klement Gottwald pro komunisty. V obou případech jsou tito pánové svými „ovečkami“ až zbožšťováni a jsou jim připisovány podobné zásluhy (Klement Gottwald osvobodil pracující lid od útlaku buržoazií, Václav Havel osvobodil lid od útlaku komunisty). Stejně tak po svých „Vůdcích“ nechávají pojmenovávat (nebo se snaží protlačit pojmenovávání) různých míst (v tomto jsou havlisti břídilové – zatímco komunisti přejmenovali dnes krajské město Zlín na Gottwaldov, nějakou tu ulici nebo náměstí většině měst, havlistům se povedlo „jen“ přejmenovat pražské ruzyňské letiště na Letiště Václava Havla a nějakou tu knihovnu a lavičku 🙂 )
  • Zejména v současné době se naplno ukazuje, že jak havlisté, tak komunisté podporují zvrácené ideologie a sociální experimenty, kterými se snaží vytvořiit „nového člověka“, které se snaží popřít přírodní zákony a kteroé jsou odsouzeny přinejmenším k nezdaru a velkému fiasku, ale spíše k obrovskému průšvihu s nedozírnými škodami. Mám tím na mysli socialismus a komunismus u bolševiků a multikulturalismus u havloidů.
  • Havlisté i komunisté rádi a okázale demonstrují svou nadřazenost vůči „obyčejným smrtelníkům“. Buďto jimi pohrdají a povyšují se na ně nebo se je snaží dostat „na svou úroveň“. Jediným rozdílem mezi komunisty a havlisty je v tom, že komunisti hráli a hrají na „plebs“ komedii, že jsou na jejich straně, havlisté jimi okázale pohrdají.
  • Havlisté i komunisté se rádi a okázale staví do role arbitrů morálky a etiky a rádi se ohánějí slovíčky jako „morálka“, „etika“ nebo „slušnost“. Ale toto ohánění se výše uvedenými slovíčky je většinou ten jediný vztah, kterého jsou vůči morálce a jiným podobným hodnotám schopni.
  • Havlisté i komunisté nesnáší, když se o nich mluví „ošklivě“. Takové opovážlivce mají potřebu ihned „ztrestat“, zastrašit a umlčet  – výsměchem počínaje, přes spílání do buranů, hlupáků (blbců, debilů,…) a příslušníků „konkurence“, po výhrůžky nebo trestní oznámení (co se mě týče, tak předpokládám, že mě dotčené osoby budou nazývat „magorem“, „psychoušem“ a nabádat mě ke změně psychologa, či medikace 🙂 )
  • Havlisty i komunisty irituje, ne-li přímo hluboce uráži přirovnávání ke „konkurenčním“ ideologiím (komunisté k fašistům a nacistům, havlisté ke komunistům).
  • Stejně jako mnozí komunisté se po válce rekrutovali z nacistů, tak mnozí havlisté se po revoluci rekrutovali z komunistů.

Ještě by se jistě našlo mnoho dalších podobností, ale momentálně mě žádné další nenapadají a navíc by tento text byl příliš dlouhý.


Zdroj.