David Michal: Janečkův protikorupční fond vyvíjí nezákonné aktivity

Zdroj: prvnizpravy.cz | S právníkem Davidem Michalem (MSB Legal) o návrhu na zrušení Janečkova Nadačního fondu proti korupci. Advokátní kancelář MSB Legal navrhuje zrušit Nadační fond proti korupci Karla Janečka. Zeptali jsme se na podrobnosti právníka Mgr. Bc. Davida Michala.

PZ: Vaše právní kancelář oznámila, že podala žádost o zrušení Nadačního fondu proti korupci, městský soud v Praze pak NFPK vyzval, aby svoji činnost (resp. obecnou prospěšnost své činnosti) obhájil. Co vás k tomuto kroku vedlo?

DM: Stručně řečeno, jsme přesvědčeni, že v činnosti NFPK převládají nezákonné aktivity. Pod rouškou boje proti korupci očerňují nepohodlné osoby, a to samozřejmě za silné mediální podpory, kterou díky svému označení získávají. Je veřejně známo, že měli už při zakládání toho fondu problémy. Soud zcela správně nesouhlasil se stanovami, které mu předkládali, konkrétně s předmětem činnosti fondu. Janeček a spol. tehdy stanovy upravili, ale fakticky se chovají zcela mimo jejich rámec.

PZ: O záměru podat návrh na zrušení fondu se mluvilo už před rokem. Kdy byl vlastně návrh podán a co se dělo v mezidobí, že se věci pohnuly až po roce?

DM: Návrh byl podán na konci minulého roku. Chtěli jsme, aby byl zpracován kvalitně včetně popisu všech relevantních skutečností, což se nám, myslím, podařilo. Je to odborně zajímavý případ, v českém prostředí neobvyklý.

PZ: Tvrdíte, že faktická činnost NFPK nenaplňuje podstatu obecně prospěšného cíle nadačních fondů ve smyslu Zákona o nadacích. Můžete být trochu konkrétnější? Co by měl fond správně dělat a co podle vás nedělá a co naopak dělá nad rámec svých stanov?

loading...

DM: Nadace a nadační fondy jsou zřizovány k tomu, aby shromažďovaly finanční prostředky ve formě darů či příspěvku a tyto pak poskytovaly jiným osobám vykonávajícím obecně prospěšnou činnost. Nelze, aby fond tuto činnost sám vykonával a financoval tak sám sebe a své zájmy.

NFPK ale v rozporu s touto zásadou používá dary a příspěvky pro vlastní činnost, například si platí vlastní analytiky, PR pracovníky apod. To je samo o sobě zcela v rozporu se smyslem zákona. K tomu se pak samozřejmě přidávají osobní motivy členů NFPK k očerňování některých osob, vlastní mediální prezentaci atd. Jedná se mediální cirkus vyvolaný jednotlivci, sám o sobě je špatný, ale když už musí probíhat, ať to není pod hlavičkou obecně prospěšné nadace.

PZ: Soud vyzval fond k obhajobě, jak to může dlouho trvat, než bude fond soudně zastaven (pokud soudci přistoupí na vaše argumenty)?

DM: Netroufám si odhadovat délku příslušného řízení i vzhledem k tomu, že nejde o frekventovanou problematiku. Je rovněž potřeba počítat i s případným odvolacím řízením.

PZ: Pokud se tak stane a soud vašemu návrhu vyhoví, co to bude pro NFPK znamenat prakticky? Jak se postupuje při rušení nadace?

DM: Pokud soud dospěje k závěru, že NFPK jedná v rozporu se zákonem a vlastními stanovami, vyzve pravděpodobně NFPK, aby tyto závady odstranil. Nezjedná-li NFPK ani po výzvě soudu nápravu a nadále bude praktikovat své „metody“ potírání údajné korupce, rozhodne soud o zrušení nadace a její likvidaci. Likvidaci by měl pak provést likvidátor, který z majetku uhradí závazky nadace a zbylý majetek přesune na nadaci nebo nadační fond určený ve stanovách zrušeného fondu nebo na fond s obdobným účelem. Není-li takový nebo nabídku odmítne, nabídne likvidátor majetek obci a poté státu.

loading...

PZ: Co další dva fondy Karla Janečka? Ty fungují řádně?

DM: K tomu se nemohu vyjádřit, nijak jsme se tím zatím nezabývali. Zatím jsme se zaměřili na dvě oblasti činnosti pana Janečka a v obou spatřujeme porušování zákona (tou druhou oblastí je podnikání Janečkovy skupiny RSJ).

PZ: Kromě návrhu na zrušení jste podali trestní oznámení i na člena správní rady NFPK Karla Randáka a zakladatele fondu Karla Janečka pro nepravdivá a nepodložený obvinění. Co je nového v této záležitosti?

DM: Věc teď řeší státní zastupitelství. Není možné, aby se kdokoliv o jiných osobách vyjadřoval bez jakéhokoliv důkazu takovým způsobem, jakým se vyjadřoval Karel Janeček o naší kanceláři. Za tím si stojíme.

PZ: Před časem jste na Karla Janečka a jeho spolupracovníky z RSJ a.s. podávali také trestní oznámení pro podezření z krácení daní. Máte nějakou zpětnou odezvu, co se v této záležitosti děje?

DM: V dané věci byly zahájeny úkony v trestním řízení u protikorupční policie a prověřování podezření pokračuje. Jedná se o poměrně komplikovaný případ a tomu odpovídá i délka šetření. Nicméně pokud miliardář podnikající z Prahy platí v ČR daně ve výši jednotek milionů korun ročně, není něco v pořádku. My jsme přesvědčeni, že ze strany osob stojících za skupinou RSJ docházelo a pravděpodobně nadále dochází ke krácení daní.

loading...

PZ: Co si – jako právník – myslíte o nejnovější aktivitě Karla Janečka, tedy žalobě na prezidenta Václava Klause kvůli jeho amnestii?

DM: Vůbec nechápu, jak se k tomu někteří senátoři mohli propůjčit. Naopak chápu pana Janečka, kterému jde o to, se co nejdříve zviditelnit, když s Randákem na Hradě to nevyšlo a Pozitivní evoluce také nic moc, že.

PZ: NFPK vznikl s velkou podporou americké ambasády. Nebojíte se, že jdete proti neprůhlednému hráči, který má navíc takto vlivné vazby? A co si vůbec myslíte o propojení Karla Janečka a lidí kolem něho na představitele velvyslanectví USA v ČR?

DM: Americká ambasáda podpořila vznik protikorupční iniciativy, to je naprosto v pořádku. Američané mají s potírání korupce značné zkušenosti a nedávalo by smysl je nevyužít. To, že Randák s Janečkem si z této iniciativy snažili vyrobit vlastní mocenský nástroj na likvidaci nepohodlných lidí, je jiný příběh – nemám informace, že právě tohle by podporovala americká ambasáda.

PZ: Před rokem jste hodně upozorňovali na nezákonnou činnost Karla Randáka a jeho soukromou fízlovací službu. Internetový projekt Vaše svoboda dokonce monitoroval některé Randákovy počiny a upozornil na celou řadu závažných informací. Je podle vás Randákův tým nadále funkční a pracuje stejně intenzivně jako dříve, nebo máte zprávy o tom, že jeho aktivity v této oblasti polevily?

DM: Podle mých informací je v této oblasti i na základě našich nejrůznějších podnětů vedena řada šetření a řízení, proto si dovolím to přesněji nekomentovat. Ale asi není úplně lehké být, jak vy říkáte, soukromým fízlem, když na vás svítí řada reflektorů.

loading...

Zdroj.

Čtěte dále:

Byl socialismus jako droga? Pro někoho určitě Samozřejmě, málokdo si to uvědomoval a skoro nikdo nebyl ochoten si to připustit. Ale závislost na droze je závislostí na požitcích. U tvrdé drogy na ...
Česko: Země mlékem, strdím, generály, profesory a ... Přesně před 40 roky, v roce 1975 jsem sloužil u vojenského špionážního útvaru 3524 v Litoměřicích pod velením podplukovníka Jiřího Piskláka. Byl to ve...
Kdo se naváží do prezidenta kvůli H-systému, je pr... To, že v českých zákonech stále ještě máme justiční paskvily, svědčí soudní rozhodnutí v kauze H-systém, kde se rozhodlo, že se lidem sebere jejich ma...
Otevřený dopis českým poslancům v otázce zákazu is... Vážení páni poslanci a poslankyně, Z médií jsem se dověděl, že tuto středu, 21. ledna 2015 máte projednávat na zasedání parlamentu České republiky be...
ŠMEJDI: Srdcervoucí kampaň není, čím se tváří být.... Postup je osvědčený: Média vyvolají emoce, lidé podepisují petice, těmi opět média tlačí na politiky – a brzy zase máme nové zákony. Přímý prodej patř...
Sedmnáctý v jedenadvacátém: Bude to boj o všechno?... Vážení a milí přátelé Protiproudu, dostal jsem od kolegů za úkol pozdravit vás jménem celé naší (nevelké a skromné) redakce. Nejen proto, že je to v t...
Kdo je tady vlastně kmotr? Zdroj: virtually.cz | Kmotr - označení, které kdysi použil bývalý premiér Mirek Topolánek na uzavřeném jednání špiček ODS ve vztahu k různým lokálním ...
Výstavba cyklostezek je jasným projevem rasové seg... Oprostiv se od otcovských povinností (šimrání synka na patách či na bříšku, natáčení a focení probouzení, usínání, kojení, říhání...vyprávění o slavné...
Proč ženy rodí doma „Dlouho“ to tu nebylo. Totiž domácí porody. Téma se vrací jako bumerang každých pár měsíců. A teď je tu znovu. Dvě české maminky podaly žalobu k evrop...
Nestyďme se, že jsme Češi O demokracii se říkává, že je to nejlepší ze všech špatných způsobů vlády. Myslí se tím ovšem demokracie parlamentní, zastupitelská, nikoli demokracie...
loading...