Pane prezidente, děkuji Vám

Vážený pane prezidente Klausi, zbývají poslední hodiny, kdy Vám přináleží toto oslovení. Zítra poprvé po více než dvou desítkách let nebude před vaším jménem oslovení značící vysokou ústavní funkci, ale budeme Vás oslovovat pouze občanským jménem, případně Vaším akademickým titulem profesor, byť jsem přesvědčen, že Vám více bude vyhovovat forma první. Osobně se Vám přiznávám, že mne Váš odchod z politiky mrzí, byť je odchodem řádným, očekávaným a neodvratným. Byť pochopitelně netuším, zda se případně do politiky hodláte vrátit, a to v jakékoliv pozici či funkci, dovoluji si Vám poděkovat za těch více než dvacet let práce pro Českou republiku a její občany.

Děkuji Vám za to, že jste byl jedním z hlavních tvůrců transformace socialistické ekonomiky ve víceméně standardní tržní ekonomiku. Nelze být nekritickým obdivovatelem té doby a je nutno přiznat, že ne vše se povedlo. Ale opravdu si někdo mohl myslet, že přesuny bilionových majetků lze uskutečnit bez excesů? Přes veškeré problémy jsme transformaci zvládli jednoznačně nejlépe ze všech postkomunistických zemí. Při této transformaci jste musel bojovat s těmi, kteří volili různé socialismy s lidskou tváří, různé občanské společnosti ovládané nevolenými aktivisty. Děkuji Vám za to, že jste v tomto boji nepolevil, i když představitelé pravdy, lásky, třetích cest a nepolitické politiky Vám to dali pořádně sežrat. A stále se snaží Vás při jakékoliv příležitosti urážet a dehonestovat.

Děkuji Vám za neohrožené hájení českých národních zájmů, za hájení pozice České republiky jako suverénního státu v rámci různých nadnárodních paktů, v čele s byrokratickým socialistickým molochem zvaným Evropská unie. Jistě nebylo snadné stát proti hordám socialistů navyklých žít z eráru, proti davům nevolených úředníků bojících se o svá koryta založená na šikaně, buzeraci a omezování občanů ČR i dalších zemí a proti dalším skupinám fanaticky velebícím ztrátu suverenity naší země. Je pak značně komické, když o zradě (jakékoliv, ať již s přídomkem vele- či vlasti-) hovoří lidé, kteří svou politickou kariéru založili na spolčení se s cizí mocí proti suverenitě vlastní země. Snad historie bude spravedlivá v hodnocení toho, jak kdo pro svou zemi pracoval.

Děkuji Vám také za statečný boj proti devastaci společnosti různými ideovými směry, které Vy jste svým svérázným žargonem nazýval -ismy. Ať už se jedná o humanrightismus, environmentalismus či například homosexualismus. Děkuji za to, že jsme po dlouhá léta měli spojence proti indotrinaci české společnosti těmito pomatenými fanatickými ideologiemi. Mnozí z těch, kteří Vám nemilosrdně bombardovali útoky a urážkami, dnes musí se zděšením sledovat, jak mnohé Vaše ideje jsou v těchto dnech dokazovány jasnými čísly – zejména pak v oblasti takzvané ekologie, ve skutečnosti pak nejbrutálnějšího útoku na životní výdobytky moderní civilizace.

Děkuji Vám také za výbornou reprezentaci naší země. Člověk může být hrdý na to, že jeho zemi zastupuje státník. Státník s jasnými názory. To, že nejsou mainstreamové, pak vnímám jako výhodu, jako ukázku osobnosti. Státník s vybraným vystupováním, oblékáním a způsoby. Státník, který nikdy neváhal hájit zájmy ČR a jejích občanů a firem tam, kde oficiální instituce k tomu určené svou povinnost vykonávat odmítly. Nelze nevzpomenout ani zahraniční cesty, jejichž výsledkem byly kontrakty pro české firmy a práce pro české občany.

Ne, nejsem a nikdy nebudu Vaším fanatickým obdivovatelem. Mám za to, že člověk má být především sám sebou a že si nemá stavět modly, ke kterým se bude klanět. Stejně tak si nemyslím, že vše, co jste udělal, bylo správné. Například novoroční amnestii považuji za nepříliš šťastnou, mám-li se vyjádřit eufemisticky. Najdou se také další kroky, se kterými nesouhlasím. Někdy více, někdy méně. Ale taková je politika a je její podstatou právě to, že někdy v ní názorovně souzníme, jindy nikoliv. V žádné oblasti, ve které s Vámi nesouhlasím, však neshledávám sebemenší náznak rozvratu demokratického řádu, ze kterého jste viněn. Období Vašeho prezidentování jako celek vnímám jednoznačně kladně. To, že nejvíce oslavují Váš odchod havlisté a eurohujeři, pak budiž praktickým důkazem tohoto tvrzení.

Ještě jednou mi tedy dovolte, abych Vám poděkoval a popřál Vám hodně štěstí, zdraví a dobré pohody ve Vašem dalším životě…

Zdroj.