Jak jsem poznal Václava Klause

Zdroj: paulczynski.cz | Asi nelze úvod dnešních hlodů pojednat o ničem jiném než o Václavu Klausovi. Navzdory trumberům do nekonečna omílajícím své mantry o samolibosti, aroganci, zloději, narcisovi, tuneláři a agentovi KGB dovolím si popřát odcházejícímu prezidentovi republiky, panu Václavu Klausovi do jeho dalšího života hodně zdraví. I když vím, že tím riskuji příšerné komentáře.Risknu to. Na rozdíl od mnoha těchto poštěkávajících ratlíků jsem totiž měl možnost mnohokrát se s Václavem Klausem setkat, ba dokonce s ním hovořit. Můj pohled na tohoto muže byl mimo jiné formován právě těmito setkáními. Blahé paměti jsem byl šéfem volebního štábu v Brně. Na závěrečném mítinku měl vystoupit i VK. Proto mu byl mnou poslán scénář tohoto mítinku. Po příjezdu jsem Václavu Klausovi dával do ruky složku s tímto scénářem. Ten se na mne podiveně podíval a pravil : Nepotřebuji to. Cestou sem jsem se to naučil.

Druhou lekci z jeho pověstné pracovitosti jsem dostal na jedné ideové konferenci ODS, kde jsem vystoupil v jedné ze sekcí a z kusých poznámek, které jsem měl na malém lístečku jsem řekl svůj příspěvek. Po něm ke mně přišel VK a pravil. Přeji si, abyste to dopracoval a přednesl na závěr konference. Na moji námitku, že to nemá podobu souvislého textu mi pravil. To nevadí, nepůjdete na večírek a do zítřka to dopracujete tak, aby to mohlo být otištěno ve sborníku.

Tak takhle vidím Václava Klause. Pro mne je to člověk, kterého si vážím pro jeho pracovitost a názorové postoje. Postoje pevné, které nehledí na maistreamové žvatlání ať už se týká klimatu, EU, humanitárního bombardování Srbska, atomovou energii nebo kůrovce. Nikdy jsem se osobně u něho nesetkal s arogancí, jež je mu předhazována. Pravda je, že má-li jiný názor než vy, musíte setsakramentsky dobře argumentovat, abyste mu jeho názor vyvrátili. A u člověka jeho vzdělání a rozhledu to dá sakra práci.

Část mediální fronty, politomluvků či akademiků (jména si jistě dokážete dosadit sami) na pana prezidenta nepřetržitě útočí. Až se z toho stal málem národní sport. Oteplovači, eurohujeři, zelení pomatenci, ostřelují Klause ve stylu Paul Josepha Goebbelse věda, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou.

Jistě, Václav Klaus není dokonalý, má chyby jako každý člověk. Ale byl to náš prezident. A dobrý prezident. A proto mu přeji na další cestu, aby mu vydrželo nejen zdraví, ale i onen „elan vital“, s nímž dráždí své odpůrce. Hodně zdraví pane prezidente. Ostatní už si pořídíte snadno.

Redakčně zkráceno. Celý text.