Sluníčkáři, nebo tmáři? Vlastě havlisté, právdoláskaři a havloidi

Označení „sluníčkář“ v poslední době skoro úplně vytěsnilo dřívější pojmenování „pravdoláskař“, které bylo spojováno hlavně s příznivci „nepolitické politiky“ Václava Havla, jenž ke svému podpisu rád připojoval kresbu sluníčka.

Jaroslav Čejka

Jaroslav Čejka

Dnes má ovšem více významů. Označují se jím tzv. vyznavači multikulturalismu, odpůrci islámu a trestu smrti a vůbec všichni ti podělaní humanisté, kteří ohrožují naši kulturu, nebo spíš náš způsob života, jenž se dá u těch největších křiklounů charakterizovat hesly „Kde se pivo vaří, tam se dobře daří!“ nebo „Neberte nám vepřo, knedlo, zelo!“

Ale jak označit opak „sluníčkáře“? Slovem „měsíčkář“? Inu, to by mohlo označovat člověka, který má pertmanentně „své dny“, je podrážděný, nevrlý a těžce nesnášenlivý. To by docela sedělo, nemám pravdu?

Nebo snad používat slovo „hvězdičkář“? Tím by mohl být označován člověk, který považuje za své právo a povinnost známkovat ostatní hvězdičkami, jako se třeba známkují filmy a knihy: pět hvězdiček je nejvíc, jedna nejmíň, a když ani ta nestačí k pohrdavému odsudku, používá se slovo „odpad“. Takový klasifikátor většinou všechno zná, všechno ví a všude byl minimálně dvakrát – nebo si to alespoň myslí.

Ještě mě napadá slovo „tmář“, které odjakživa znamená zpátečníka a omezence, tedy konzervativce do morku kostí, který brání všemu novému a všechny heretiky posílá i s jejich knihami na hranice, pod gilotinu či do plynových komor.

Ne, necítím se být sluníčkářem, k Václavu Havlovi mám rozporuplný vztah, k jeho apologetům jsem vysloveně nedůvěřivý a vůči masovém a nekontrolovaném přílivu islámských běženců zaujímám silně odmítavý postoj, ale také nejsem měsíčkář či hvězdičkář. A k tmářům všeho druhu, ať už islámským, křesťanským, židovským, feudálním, buržoazním nebo proletářským, pociťuji celý život vyslovený odpor.


A tak prosím ty, které myšlení bolí, aby mne a mně podobné nenapadali a neuráželi jenom proto, že nejsme vyznavači jejich radikálních postojů a řešení, při kterých padají lidé a létají třísky. Já osobně nejsem Charlie Hebdo, ale ani bruselský byrokrat a už vůbec ne pentagonský či kremelský stratég.


Zdroj.