Má vůbec soudružka politoložka Dvořáková nějaké vysokoškolské vzdělání nebo jen bolševický VUML pro méněcenné?

V letech 1976 až 1981 vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze kombinaci oborů ruština a historie. Titul doktorky filozofie získala v roce 1982 tamtéž. V období 1981 až 1990 byla zaměstnána v Orientálním ústavu Československé akademie věd, kde v roce 1987 získala titul kandidátky věd.

Vladimíra Dvořáková - Lekli jste se? Tak si ji vytiskněte a nalepte na cukřenku proti dětem...

Vladimíra Dvořáková – Lekli jste se? Tak si ji vytiskněte a nalepte na cukřenku proti dětem…

Zaměřovala se zejména na politické systémy latinskoamerických zemí.Po sametové revoluci nastoupila do Kabinetu politologie Ústavu státu a práva ČSAV (1990–1992). V roce 1994 se stala jejím mateřským pracovištěm Katedra politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde od roku 2002 zastává funkci vedoucí katedry. Věnuje se srovnávací politice, přechodům režimů k demokracii a revolucemi. Politologická pracoviště začala v Československu vznikat až po roce 1989, do té doby nebyl tento obor ve Východním bloku etablován. Habilitační řízení podstoupila na VŠE v roce 1994 (docentka) a poté i jmenovací řízení (profesorka).

Tak vidíte čemu všemu rozumí kromě ruštiny, dějepisu a Latinské Ameriky.  Ještě nedávno podle frekvence jejích komentářů na ČT je televizní profesorka zakleknuta v blocích vždy, když ČT zrovínka potřebuje ten jedině správný názor. Na cokoliv.

A tak paní profesorka zhodnotí kdeco. Soudy, korupci, plzeňskou školu, odbory, reformy ba dokonce předpoví defenestraci či pouliční boje. Vzhledem k počtu politologů, sociologů a jiných -logů kterých chrlí naše školy obdivuji její schopnost se v takovéto konkurenci udržet na špici peletonu odborníků na cokoliv.

V poslední době se znovu vynořila a rozhodla se zlikvidovat jednu školu. Byla to právě její Akreditační komise (v kuloárech se jí říká Sbor subinek), která si vzala na paškál další nepohodlnou soukromou vysokou školu, Univerzitu Jana Ámose Komenského (UJAK). Univerzitě nyní hrozí zánik.

Vedení UJAKu se však nevzdává a hodlá se Rudé Vlaďce a její komparsní skupince pěšáků bránit. Případu se ujala renomovaná právní kancelář Havel, Holásek & Partners, která jistě využije všech dostupných prostředků k očištění dobrého jména svého klienta. A co se nedočtete dále. Vyšlo najevo, že profesorka Dvořáková lhala o své kvalifikaci.

Na jejím webovém profilu na VŠE se například dozvíte, že paní Dvořáková získala titul kandidátky věd na ČSAV v roce 1987 a o šest let dříve titul magistry na Filosofické fakultě UK. Našim investigativcům se však podařilo zjistit, že to není zdaleka pravda. Oba tituly totiž paní Dvořáková získala na svém studiu VUMLu (pro později narozené, VUML = Večerní Univerzita Marxismu Leninismu).

Tím pádem jí hrozí i odebrání dalších titulů, které získala již po roce 1989, a sice titulu docentky a profesorky. Jediná pravdivá informace je, že tam skutečně studovala po večerech. Přes den se totiž věnovala změkčování Komunistické strany Československa zevnitř, jak sama tvrdí, kam vstoupila v 70. letech. A změkčovala opravdu tvrdě.


Právní kancelář Havel Holásek se dokonce nechala slyšet, že bude usilovat o zbavení Vladimíry Dvořákové její svéprávnosti. Člověk, který tvrdí, že do KSČ vstupoval proto, aby ji změkčoval zevnitř, je zcela zřejmě nesvéprávný. Obzvláště, když tam vstoupí jen pár let poté, co naši zemi osvobodila bratrská vojska pěti armád, stojí ve stanovisku právní kanceláře.

Vladimíře Dvořákové tak hrozí i ztráta velmi lukrativních postů, jednak v čele Akreditační komise, jednak na katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Na dotaz jak to teda je prý paní profesorka odpověděla SMS zprávou. „Žádnej VUML jsem nestudovala, v KSČ nikdy nebyla a ten diplom ani rudou knížku vám neukážu.“


Zdroj: Blog autora | Kráceno