Norsko není vyspělé. Je to zaostalá země. Nemít plynu a ropy, tak jsou to jen chudobní rybáři

Je pravda, že ten Barnevernstán neboli Norsko má jednu z nejvyšších HDP na hlavu. Ale může se vůbec považovat za vyspělou zemi? A víte vůbec, co je to vyspělá země?

Norský návrat k nacistickým kořenům

Norský návrat k nacistickým kořenům

Podle wikipedie je vyspělá země taková země, která má vysoké HDP na hlavu, rozvinutou energetiku, strojírenský a chemický průmysl. Má nízký podíl těžby nerostných surovin. Převažuje zpracovatelský průmysl a je rozvíjena věda a technika.

A Norsko? Jak jsem nedávno někde četl, tak ještě do šedesátých let to bývala jedna z nejchudších zemí západní Evropy. Jeho závratné zbohatnutí začalo až v 70. letech. A proč? Především díky ropě a zemnímu plynu v Severním moři. Norsko tak vlastně zbohatlo podobným způsobem jako leckterý arabský stát v Perském zálivu. A přesto žádný arabský stát v Perském zálivu není považován za vyspělou zemi. Dokonce ani Spojené Arabské emiráty se svojí slavnou Dubají. A teď si prosím znovu přečtěte v předešlém odstavci definici vyspělé země.


A srovnejte to s Norskem. Ve wikipedii se píše: „Významnou roli hraje rybolov, těžba dřeva, těžba ropy a zemního plynu, a dalších nerostných surovin.“. Po pravdě řečeno, znáte například nějakou norskou automobilku? Že ne! A kolik pak českých automobilek je známých po světě? Škoda, Tatra a mnohé další. A kromě toho tu máme další velké automobilky například v Kolíně nebo Nošovicích. A tak bych mohl pokračovat i v jiných oblastech.

A tak se ptám, zda takový stát, který vyniká především v těžbě fosilních paliv a v nechutném chování k dětem a k jejich rodinám, se může řadit mezi vyspělé země světa.


Zdroj.