Prezident Miloš Zeman: Moje modtlitba

Nově zvolený prezident, Miloš Zeman, který v pátek složil ve Vladislavském sále prezidentský slib, přednesl spatra lidský a inteligentní projev. Jeho zvolení byl přítomen bývalý prezident Václav Klaus s chotí, Dagmar Havlová, členové Poslanecké sněmovny, Senátu a další ústavní činitelé.

Během svého prvního, velmi smysluplného prezidentského projevu zmínil Miloš Zeman mj. 3 nešvary. Jedním z nich byl útok na média, která díky mnoha neschopným komentátorům a novinářům vymívají lidem mozky, nevzdělávají je a nepředávají relevantní, skutečné informace. Právě za tento bod se dostalo prezidentovi velkého potlesku v sále. Prezident Zeman je známý kritik novinářů, především mu vždy vadila jejich nevzdělanost, za kterou si novináři, komentátoři či redaktoři vyslechli od Miloše Zemana mnohokrát kritiku. Nově zvolený prezident se ani tentokrát v tomto bodě nemýlil, otázkou však zůstává, kdo by média, resp. komentátory kultivoval…

Projev zakončil podle vlastních slov tolerantní ateista, prezident Zeman moudrými slovy, modlitbou:
„Bože, dej mi odvahu, abych se snažil ovlivňovat věci, které ovlivnit mohu. Bože, dej mi pokoru, abych se nesnažil ovlivňovat věci, které ovlivnit nemohu. A Bože, dej mi moudrost, abych dokázal rozlišit mezi prvním a druhým. Děkuji vám za vaši pozornost.“

Jeho projev byl srozumitelný, lidský a nenadřazený. Teprve ale praxe a čas ukáže, do jaké míry se novému prezidentovi podaří vybojovat a navrátit České republice Masarykovu kulturnost, vzdělanost, pokoru a vymýtit kmotrovské praktiky na politickém poli, které ve svém projevu rovněž neopomněl zmínit.

Slavnostní inauguraci zkazilo oblečení manželky Miloše Zemana, která se jak výrazem, tak oblečením nevhodně uchýlila do černé pohřební barvy.

Zdroj.