Je Matěj Hollan falešný hráč? Zlikviduje v Jihomoravském kraji hazard, aby si postavil své jediné legální kasino?

Několik let pilně plnil současný brněnský náměstek noviny a televizní stanice svým spravedlivým bojem proti kamenným hernám a kasínům. V duchu hesla „účel světí prostředky“

Matěj Hollan asi pod vlivem čehosi | foto: youtube.com

Matěj Hollan asi pod vlivem čehosi | foto: youtube.com

se neohrožený posel dobra nikdy neštítil polopravd ani vyslovených lží. Permanentní mediální masáž nakonec přinesla své ovoce a ovlivnila veřejné mínění natolik, že legální podniky se staly synonymem zla, podvodů a korupce. Byť naprosto nepodloženě. Kdokoli se dnes pokusí podívat na problematiku loterií realisticky a s nadhledem, je okamžitě označen jako zaprodanec hazardu. Pokud se takové nepředloženosti dopustí politik, dostane obratem nálepku zlobbovaného korupčníka. Ministrovi financí se tento termín dokonce zalíbil natolik, že jím iracionálně častuje své názorové oponenty namísto tradičnějších invektiv.

Úspěšné tažení Fronty aktivního otravného dobra pod vedením Matěje Hollana dokazuje i množství prohibičních vyhlášek napříč republikou. Doposud však nejslavnější vítězství utrpělo Brno. Nejenže ze svého území vyhnalo legální loterní firmy a zmařilo jejich investice, ale zlikvidovalo i místní živnostníky podnikající v tomto oboru, kteří činnost buďto „dobrovolně“ ukončili nebo byli postaveni mimo zákon. Finanční důsledky pro městský rozpočet, stejně jako rozmach nelegálních heren již Matěje Hollana nezajímají. Není to jeho starost. Nakonec: „Když se kácí les, létají třísky,“ sdělil zaměstnancům uzavíraných podniků. Zdá se, že DOBRO v Brně tedy definitivně zvítězilo. I výsledky komunálních voleb tomu odpovídají.

Ale tím boj za lepší a zdravější společnost zdaleka nekončí. Nově se hnutí Žít Brno, pod vedením Matěje Dobrotrusného a Svatíka Bartíka zapojilo do projektu jihomoravského hejtmana Michala Haška: „První kraj bez hazardu“. Není sebemenších pochyb, že jde o bohulibý počin. (Nebo se už podle těchto aktivistů říká alláhumilý?) Ať je to jak chce, je jasné, že všechna doupata hříchu je nutno z jihu Moravy vymést. I kdyby se od Uherského Hradiště odtrhnouti měli.


Jen mi s tím vším ani za mák nekoresponduje následující dopis starostům všech brněnských městských částí:

V Brně 16. října 2015

Žádost o vyjádření ke koncepční změně regulace provozu loterií a jiných podobných her

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Rada města Brna na základě usnesení ZMB z loňského prosince zvažuje úpravu regulace provozování loterií a jiných podobných her od úplné restrikce k povolení živých her. V této souvislosti Vás prosím o sdělení, zda vedení Vaší městské části považuje některou konkrétní lokalitu pro tyto účely za vhodnou. Na základě vyjádření městských částí by následně byl připraven návrh nové vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her, kterou byste v souladu se Statutem obdrželi k vyjádření. Případná změna regulace by mohla proběhnout, v závislosti na Vašich vyjádřeních, někdy v první polovině roku 2016. V souvislosti s uvedenou problematikou bych se s Vámi rád setkal na sněmu starostů 22. 10. 2015, kde bych Vám uvedený záměr blíže objasnil, a dohodli bychom se na termínu pro Vaše vyjádření.

S pozdravem

Matěj Hollan, náměstek primátora

Přestože vím, že Matěj Hollan není ve skutečnosti žádným odborníkem na loterní hry, ale pouze neomarxistickým aktivistou, tak naivním přeci být nemůže, aby se domníval, že v současné době by se mohlo v Brně uživit byť jedno jediné kasíno s výhradně živou hrou. Takové retro by možná fungovalo někde v Las Vegas – a to ještě jen jako kuriozita.

Ale možná, kdyby ještě zakázal v celém městě internet, mobilní telefony a Brňané by směli opouštět město jen s výjezdní doložkou, mohlo by to klapnout!

Nabízí se tak jedině konspirační teorie, že o případném provozovateli prehistorického kasína má pan náměstek už jasno a předem počítá s následným udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky pro tohoto provozovatele. Nebo, že by Magistrát takové kasíno chtěl dotovat?

Ať se na to dívám svým hazardním okem z které strany chci, Matěj Hollan tuto hru hraje od počátku s cinknutými kartami.


Zdroj: Blog autorky