Deviantní propagace islámu do českých škol nepatří

V době, kdy je Evropa zaplavována islámem, zpestřuje učitelka na Základní škole v Trutnově hodinu dějepisu tím, že si obléká nikáb a ukazuje sedmákům, jak se správně modlit.

deviantní učitelka zralá na nakopání do zadnice | foto: zskomtu.cz

deviantní učitelka zralá na nakopání do zadnice | foto: zskomtu.cz

Během posledních měsíců se nám uprchlíci ze Sýrie proměnili v ekonomické běžence, které my všichni Evropani musíme pochopit a začít jim ochotně pomáhat, což je proti zdravému rozumu. Přestože myslící Evropan expanzi a islamizaci odmítá a bojuje proti ní jemu dostupnými prostředky, o osudu Evropy je z vyšších míst rozhodnuto! Expanze islámu a následná islamizace evropského kontinentu začíná rokem 2015!

Každý informovaný občan si uvědomuje reálné nebezpečí, a i proto odmítá slovní výstřelky ombudsmanky Šabatové, o tom, jak je nelegálním běžencům, převážně muslimům, v uprchlickém zařízení v Bělé ubližováno, protože zde panuje daný režim, a nenabízí se tu komfort a bohatá péče o někoho, kdo se v naší zemi vyskytuje nechtěně a svůj postoj vůči našim zákonům dává jasně najevo.

A v této době, kdy slovo islám evokuje patřičné emoce, si paní učitelka Zuzana Růžičková na Základní škole v Trutnově obléká nikáb, aby sedmákům v dějepisu názorně předvedla oblečení muslimských žen. Žáci si pak oblečení zkouší, smějí se a uvědomují si, jak je islám výjimečný a jiný, oproti našemu nudnému křesťanství. Hodina je také obohacena ukázkou modlitby, jejím popisem a vyzdvižením její důležitosti v životě muslimů.

Předpokládám, že rodiče trutnovských sedmáků byli překvapeni, když jim jejich dítka popsala, co se v hodině dějepisu zkoušelo, protože se k této neotřelé hodině následně musel vyjádřit ředitel školy s tím, že rozhodně nešlo o propagaci islámu, ani výuku náboženství, jednalo se prý pouze o zpestření výuky.

Pan ředitel Petr Horčička pochopitelně hájí svou aktivní kantorku, které prý muslimské oděvy přivezl manžel ze Saudské Arábie a pochopitelně hájí sám sebe, protože neví, co kdo na půdě jeho školy a v hodinách předvádí.

To, že islám do škol nepatří, a neměl by být ve školách více prezentován, si loni uvědomilo i ministerstvo školství, které odebralo záštitu projektu „Muslimové očima českých školáků“. Ten se jeví jako bohulibá činnost, seznamující naše žáky a studenty s něčím atraktivním a neznámým, zatímco reálně jde o jasnou a cílenou propagaci a obhajobu islámu v českém školství, s cílem zmanipulovat postoj žáků a studentů vůči němu.

Pokud je seznámení se s islámem v hodině dějepisu na základní škole skutečně nezbytné, nemělo by proběhnout poněkud jiným způsobem, než jen tím, že se starší učitelka obleče do nikábu a natřásá se za chechotu pubertálního žactva? Ovšem, že mělo.

Naše budoucí generace by se měly dozvídat pravdu, nejen doma, ale právě ve školách, a to i o islámu. Součástí popisu reálného obrazu islámu by měl být popis zvráceného života proroka Muhammeda, zmínka konkrétních Súr v Koránu, které vybízejí k odporu, násilí a boji proti všem nevěřícím. Učitel by měl poukázat na důležitost Koránu v životě muslima, i před smrtí každého sebevražedného atentátníka, odpalujícího se na tržnici mezi lidmi ve jménu Alláha.

Pokud chce učitel předvádět arabský nikáb, dovezený ze Saudské Arábie, ať nezapomene zmínit postavení žen muslimek v této zemi, i dodnes tam uplatňované islámské právo Šaría, které provinění trestá zbičováním, useknutím končetiny, nebo ukamenováním odsouzeného.


Žáci, zvláště chlapci, by se měli ve výuce o islámu seznámit s termínem džihád – náboženskou povinností muslimů usilovat o obranu a šíření islámu nejen ve vlastním srdci, ale také ve světě. Zmíněna by měla být islamistická hnutí jako Hizballáh, Al-Qáida, Hamás, Boco Haram a v neposlední řadě i zrůdný Islámský stát.

Dospívajícím dívkám v sedmé třídě by mohlo být řečeno, že miliony dívek jsou každý rok obřezány z důvodu víry v islám, přičemž mnoho z nich po nešetrném zákroku umírá. A přečtena by mohla být ukázka ze zpovědi „NE“, mladé káhirské dívky, která s pláčem popisuje svůj bídný život:

„Neboj se, je to normální prohlídka. Nebraň se. Břitvu. Prober se. Musel to odříznout! Nekoukej tam, vyváděla bys.“

„Matka mě drží doma. Otec mě zase chce vyšoupnout z hnízda. Bratr mě mlátí. Doktor mě ořezává. NE. NE. Chci číst a tak čtu Korán a nápisy na ulicích. Znám číslo autobusu, kterým pojedu, až jednou opustím tenhle dům.“ (Zdroj: E. Enslerová. Jsem citlivá bytost)

Všechno má svůj rub i líc. Hovořit se žáky o islámu, jako jednoho z náboženství, lze. Ovšem v pravý čas, odůvodněně a pravdivě. Popsat tvrdou realitu a následně vést věcnou diskusi!

Islám rozhodně není mírumilovný a na rozdíl od křesťanství ani tolerantní. Islám je náboženství, které si momentálně a s výhledem do budoucna nárokuje Evropu. Islám nelze podceňovat. Islám je zlý, dobyvačný a krutý.

Islám to není jen oblékání do nikábu a napodobování modlitby někým, komu konat tuto modlitbu nepřísluší. Islám se tváří přátelsky, zatímco svým věřícím přikazuje, řídí jejich životy a ti žijí pod příslibem posmrtného ráje.

Islám není jen běžné učení se a hra na něco zvláštního. Islám je reálná hrozba a velké nebezpečí pro Evropu, pro každého z nás.

Propagovat a vyzdvihovat islám, v jakékoli podobě, je nepřípustné a neobhajitelné!

Tím spíš v české základní škole!


Zdroj.