Létající mrakodrapy: Halucinace, nebo předzvěst nejhorší totality v dějinách lidstva? Proč připomínají New York před 11. zářím?

loading...

Velké pozdvižení mezi občany čínského města Fo-šan vyvolal před pár dny pohled na nebe. Mezi plujícími mraky se zjevily obrovské siluety mrakodrapů – tak reálné, jako by stály na neviditelné hoře.

zjevení v Číně

zjevení v Číně

Na záběrech odvysílaných čínskou televizí jsou dokonale rozpoznatelné střechy domů, okna a stíny zdí. Podle pozorovatelů připomínaly plující panorama New Yorku před útokem 11. září 2001, tedy ještě s věžemi Světového obchodního centra.

Řekl pravdu a umřel

Video je pravé, nejde o podvrh: úkaz sledovali takřka všichni obyvatelé milionového města Fo-šan z nejlidnatější čínské provincie Kuang-tung. Vysvětlení, že šlo o fatu morgánu, k němuž se uchýlila média, obstojí jen stěží. Průvodním projevem tohoto optického klamu je chvění vzduchu, ale zde šlo o obraz, jenž byl podle pozorovatelů „jako vytesaný z kamene“. Navíc byl příliš velký na to, aby šlo jen o odraz vzdáleného existujícího objektu.

Více než cokoli jiného jev připomínal hologram. Pokud tomu tak bylo, pak musely být součástí promítání i mraky, protože ty částečně zakrývaly budovy, tedy pluly jakoby před nimi. Pak je tu ještě druhá možnost – že obraz nebyl vysílán ze Země.

Mimo pozornost médií stojí fakt, že podobné plující město bylo předtím spatřeno nad sousední provincií Ťiang-si. Z tohoto jevu není k dispozici žádná nahrávka, protože se na nebi objevil jen krátce. Vypovídají o něm očití svědci, kteří rovněž zmiňují podobnost s New Yorkem.

loading...

Kdo a proč by tento hologram promítal? Nabízí se odpověď, která může znít zvláštně, ale vzhledem k nedostatku jiných vysvětlení není od věci se nad ní vážně zamyslet: Šlo o test tajného projektu, známého pod jménem Blue Beam (Modrý paprsek). Jako první na tento projekt upozornil v roce 1994 kanadský novinář Serge Monast, který krátce na to zemřel na infarkt, ačkoli nikdy problémy se srdcem neměl.

Test síly

Podle Monasta je Blue Beam obrovským projektem NASA, jehož cílem je změnit vnímání všech lidí na planetě Zemi tak, aby mohl být nastolen Nový světový řád. Právě projekce na nebi jsou jeho klíčovým nástrojem.

Mrakodrapy plující po obloze nad městem Fo-šan tak mohly být testem, jaký účinek bude projekce mít. Verze s fata morgánou byla připravena jako „vědecké“ vysvětlení – a úspěšně. Všechna světová média, která událost zaznamenala, sice zmínila projekt Blue Beam, ale pak se již věnovala podrobnému vysvětlování, co to vlastě je ta fata morgána a jak vzniká. Jinými slovy: Prý tu vlastně o nic nejde, jen optický klam, nic víc.

Podprahová podobnost hologramu s „klasickým“ vzhledem New Yorku mohla být použita za účelem zvýšení efektu. Vskutku – na světě není z hlediska symbolu novodobé historické změny známějšího a emotivnějšího panoramatu, než je New York se dvěma věžemi Světového obchodního centra.

Jsme na hranici globálních přeměn. Potřebujeme dobře řízenou velkou krizi, pod jejímž vlivem národy přijmou Nový světový řád,“ řekl v roce 1994 člen podnikatelského klanu Rockfellerových – David Rockefeller. Právě v tu dobu se stala z internetu masová záležost. O sedm let později se věže Světového obchodního centra proměnily v hromadu sutin.

Cílem projektu Blue Beam je prý přimět veškeré lidstvo k zavržení všech dosavadních náboženství a uvěření v jediného společného boha, nového „mesiáše“.

loading...

Za tímto účelem byl sestaven plán o čtyřech fázích, z nichž první prý nyní vrcholí (chaos) a tou druhou jsou zjevení na obloze, holografické zázraky, virtuální realita, která bude tak silná, že ji lidstvo přijme za svou. Jednotlivé etapy nemají přicházet postupně, ale mají se prolínat. Proto lze již nyní rozpoznat příznaky všech čtyř.

První fáze projektu Blue Beam: Chaos

Cílem první etapy je zpochybnění dosavadních náboženství a ideologické střety mezi nimi. Byl to právě pád mrakodrapů v New Yorku 11. září 2001, který měl být onou velkou událostí, bránou do proměny.

Zásadní roli v této fázi hraje televize a další sdělovací prostředky včetně internetu, které mísí skutečnost a virtualitu a vytvářejí nepřítele, jenž ve skutečnosti neexistuje.

Jednotlivá náboženství jsou postavena proti sobě, a to zcela devastujícím způsobem, který nemá v dějinách obdoby. Zatímco na jednom místě je to nemilosrdné kdo s koho (arabský svět), jinde má docházet ke smířlivému mísení (křesťanská Evropa přijímá islámské uprchlíky).

Cílem této fáze není jen chaos, ale také odlákání pozornosti jinam: přimět lidstvo, aby se nesoustředilo na to, co se ho bezprostředně týká, ale na to, co se děje mimo nás, nad námi. Proto nyní slýcháme o nových „převratných“ vesmírných objevech, jako je voda na Marsu, život na Plutu, mimozemská flotila u souhvězdí Lyry nebo Zemi podobné planety ve vzdálených galaxiích.

Druhá fáze: Zjevení

Manipulace pomocí televize, internetu a tištěných médií, je již nedostatečná a má příliš mnoho podob. Je třeba vytvořit médium, které bude silnější než všechny ostatní. Funkci televizní obrazovky či monitoru počítače proto převezme obloha. Budou na ni promítány hologramy, jejichž cílem je uvést publikum (lidstvo) do vytržení a vzbudit v něm pocity euforie.

loading...

Dojde k označení nepřítele, který pochází z vesmíru. Proti němu bude stát nové náboženství: Různé obrazy Krista, Mohameda, Buddhy, Krišny a dalších postupně splynou v obraz jediného boha.

Od něj se publikum s hlavami zvrácenými vzad dozví, že všechna dosavadní náboženství byla špatně pochopena, nebo nebyla pochopena vůbec. Dojde k revizi dějin. Stará náboženství se stanou odpovědná za násilí a morální úpadek lidstva a budou „zrušena“, aby se uvolnila cesta pro „Nový věk“.

Třetí fáze: Svobodná vůle

Ve jménu zdraví a bezpečnosti bude každému jedinci hned po narození implantován čip. Dalšími ovládacími prostředky bude telepatie a elektronické vlny. Lidé musí být přesvědčeni, že vnitřní hlas, který řídí jejich myšlenky a činy, je odrazem jejich svobodné vůle.

Čtvrtá fáze: Trest

Na Zemi nebudou války, protože jediný nepřítel je ve vesmíru a k jeho zničení je třeba masově vyrábět odpovídající zbraně. Objeví se i „hodní“ mimozemšťané, kteří budou poskytovat lidstvu rady. Ve jménu zničení posledních zbytků odporu, tedy likvidace těch, kteří nové učení nepřijali, bude plně aplikována absolutní kontrola každého jednotlice. Fenomém hologramů „sestoupí z nebe“ a stane se součástí všednodenní „reality“.

Den první

Plující město nad Fo-šan není prvním a jistě ani posledním nevysvětlitelným úkazem svého druhu. Pokud je teorie o projektu Blue Beam (nebo o jiném, podobném, ať už se jmenuje jakkoli) správná, pak se budou tyto úkazy množit, až se jednoho dne rozzáří celá obloha. Tehdy nastane Den první.

„Je to víra v náš národ, která nás, malé lidi, učinila velikými, která nás chudé lidi, učinila bohatými, která nás, lidi kolísající, zbabělé a bojácné učinila statečnými a odvážnými. Tato víra dala nám bloudícím prohlédnout a spojila nás.“

loading...

Tak pravil Adolf Hitler.


Zdroj: Protiproud.cz | Profil autora: Kdo je kdo


Čtěte dále:

Děti patří rodičům, ne homosexuálním partnerům... Křepčící polonazí invalidé v houpavém rytmu řičící hudby divoce popojíždějí na svých vozících po plošinách alegorických vozů jedoucích Prahou. „Jsme n...
Než svěřit vlastní dítě do ústavu, to raději náhra... Až polovina dětí z ústavní péče končí na dráze trestné činnosti. Přibližně 90% všech dětí končí po odchodu z této péče na dávkách a sociálních podporá...
Narodit se a žít v Evropě neznamená být vinen a ne... Ve Středozemním moři se opět utopili lidé. Jenže lidé umírají po celém světě každý den. Bude dobré přijmout fakt, že tomu tak bylo vždy, a že není řeš...
Komu smrdí Trump, tomu smrdí práce… ak článek se shodným titulem jsem vyšišil včera, ale díky liknavosti Hillary Clinton se mi ho nepodařilo publikovat. Její absolutní arogance a neschop...
Lhoťan: Za agresivitu muslimů v Olomouci si může n... Incident mezi muslimy a antiislamisty v Olomouci je dáván do souvislosti s islámskou agresivitou. Byť samozřejmě má islámské myšlení a vnímáni světa n...
Byl jsem na ústředí náckovské akce Bílých heterose... Chtěl bych jen na okraj zmínit, že včera jsem na ústředí některé věci z té zlé náckovské akce Bílých heterosexuálních mužů nehlásil. Neříkal jsem tam ...
Dojmy, pojmy, mystifikace Média (už se mi ani nechce psát mainstreamová, protože mi „amerikanizmy“ nikdy nepřirostly k srdci, ale myslím to tak!) se soustředí na pojmy. Ano...
Nasadili jsme si vši do kožichu, my Evropané…... A to se nevyplácí. Umožnili jsme nepříteli zakopat se hluboko v našich pozicích tak, aby byl v podstatě nevykořenitelný. Samozřejmě, fyzická likvidace...
Odsun Němců po 2. světové válce byl spravedlivý... Takové prohlášení mi tak nějak z úst českých politiků chybí. Tu se dočteme, že Petr Nečas jako první český premiér vystoupil před bavorským zemským sn...
H-System Kauza H-System je dalším z mnoha případů, kdy emoce vítězí nad fakty. Ne, že bychom je my "chytrolíni" všechny znali, ALE... Josef Provazník | fot...
loading...