Sluníčkáři podporují genocidu národů

Určitě jste již četli články nebo názory, že imigranty máme vítat, být nadšeni, neobávat se a že jim máme vyjít vstříc. Že na našich hodnotách nezáleží, že i tak vymíráme, že se máme vzdát. Jenže to je schvalování genocidy…

Lea Vojteková

Lea Vojteková

Nejprve si definujme genocidu (tato definice je podle wikipedie, s tím snad nikdo nebude mít problém): ,,Obecně řečeno, genocida neznamená nezbytně okamžité zničení národa, s výjimkou masového vraždění všech členů národa. Úmyslem je spíše projev koordinovaného plánu různých akcí cílených ke zničení esenciálních základů života národnostních skupin, s cílem zcela zničit skupiny samotné. Úmyslem takového plánu je desintegrace politických a sociálních institucí, kultury, jazyka, národního cítění, náboženství a dokonce individuálních životů osob patřících k takové skupině.“

A teď budu citovat Jana Piňose z Respektu: ,,Myslím, že uprchlíkům je třeba vyjít vstříc. Nemáme se křečovitě bránit nějakými ploty, protože ploty jsou pouze iluzí. Lepší je vyjít změnám vstříc, jejichž jsme součástí. Čím víc se budeme křečovitě držet našich hodnot a našeho životního stylu, tím to bude horší.“

Takže pan Piňos vlastně říká (a mnoho dalších sluníček taky), že se máme nechat islamizovat a v podstatě vyhladit naši kulturu! Tito lidé schvalují desintegraci naší kultury, národního cítění, náboženství, tudíž schvalují genocidu. Což je trestným činem. Doufám, že tito lidé nezamykají ani svůj dům/byt, jelikož to je vlastně taky takovým ,,plotem“.

Evropská unie se v podstatě stala JEDINOU politickou entitou, která nechrání své hranice. A ještě jsou lidé, kteří hranice bránit chtějí, označováni jako nepřátele. Nepřátelé čeho? „Pokroku“, který zničí evropské národy? Obraz v dějinách naprosto nevídaný: ozbrojené síly napadené země pomáhají postupující hordě. Šílenství.

Ukňouraná slabost evropského vedení, jejich tupá, pošetilá oddanost „lidským právům“ a dogmatický a xenofilní „antirasismus“ povzbuzují agresivitu vstupujících „migrantů.“ Evropě se povedlo tyto imigranty přesvědčit, že byli nadáni nezcizitelným právem na poskytnutí „útočiště“ v našich domovech a domáhají se ho. Na Izrael, Rusko, Austrálii nebo USA by pochopitelně s podobnou rétorikou vůbec nevyrukovali!


Nevím, co vede některé lidi k podpoře tohoto šílenství. Myslím, že to bude různý mix důvodů od zisku, přes naivitu, až po etnomasochismus. Avšak ozývají se i hlasy zdravého rozumu. Například Alaina Denise, což je předseda sdružení starostů venkovské oblasti Maine-et-Loire ve Francii, který řekl: „Musíme domýšlet důsledky. Pokud dnes přijmeme 10 000 uprchlíků, přijde zítra 100 000 a pozítří milion! Naléhavě musíme bojovat s šílenými válkami, aby ti lidé mohli zůstat doma! Naše opatření problém jen přesouvají. A až vydláždíme Francii kvůli bydlení a nezbyde žádná orná půda, co budeme jíst? A co až chaos zachvátí i naši zemi, kdo přijme prchající Francouze?“

Další rozumný hlas zní z Německa. Dokonce od šéfa policejních odborů, který popisuje, k jakému násilí a brutalitě dochází v azylových centrech:

Prozatím politici, novináři a „umělci“ slastně vegetí ve svých krásných čtvrtích a vyjadřují podporu masové imigraci na úkor národa. Záplava zatím nesahá až k jejich domům. Ale počkejme, až to dojde až tam. Tehdy – v souladu se svou typickou zbabělostí – převlečou kabáty. Ale to už bude pozdě.

Už dost falše a neupřímných slz.


Zdroj.