Trestně hmotná odpovědnost politiků? Jde to! Příkladem budiž Thajsko

Naše země čelí dlouhodobému drancování ze strany politiků a „businessmanů“ napojených na neomarxistickou ideologii „pravdy a lásky“ (tzv. havlismu). Jedná se o masivní přesuny bohatství od běžných pracujících vrstev k nově vytvořenému vládnoucímu establishmentu formou nejrůznějších dotačních programů, podpor alternativních energií a dalších nesmyslů.

Slávek Sobotka v cele

Slávek Sobotka v cele

V posledních několika letech dokonce vidíme cílené pokusy o definitivní zničení českého národa jako bílého a hodnotově křesťanského společenství masivním importem barevných imigrantů.

To nás musí přirozeně vést nejenom k zamyšlení, jak se podobným trendům ubránit, ale i jak následně potrestat viníky tak, aby si jejich následovníci příště nechali zajít chuť na podobné sociální experimenty a loupeže.

Jeden z důvodů proč se současný establishment chová tak neomaleně, je nepochybně jeho pocit beztrestnosti. Všichni ti hanební politici, vědci, umělci, novináři, neziskovkáři atd. mají totiž pocit absolutní beztrestnosti, který legitimizují z tzv. politické neodpovědnosti vzešlé z postdemojratických „voleb“. Onen pocit beztrestnosti jak známo uvolňuje stavidla těm nejhorším lidským pudům. Současná imigrantská invaze je toho nejhorším důkazem. Otevřená podpora muslimských nájezdníků (eufemisticky se jim přezdívá „ubohé ženy a děti, či uprchlíci“ ve skutečnosti se jedná o agresivní mladé muže) jde ruku v ruce s masivním vysáváním národního bohatstvím formou nejrůznější „pomoci uprchlíkům“ a „integrace“, ta přirozeně končí na účtech jejich protagonistů a jediným výsledkem je výrazné zhoršení kvality a bezpečnosti českých (bílých) obyvatel. Navíc nyní hrozí českému národu nebezpečí zničení plně srovnatelné s nacistickou okupací, tedy uplné vyhlazení a zničení.

Proto, až spojenou invazi muslimských a afrických imigrantů podporovaných domácí pátou kolonou porazíme (a jsem si jist, že to nakonec tak dopadne, byť to bude stát mnoho životů a utrpení v jimi vyvoláním konfliktu), musíme přijmout opatření, která budoucím generacím ukážou, že za zločin následuje trest.

V historii ostatně máme již několik precedentů, které umožnily potrestat i zločince kryté legitimitou tzv. „zákonnosti“. Třeba Norimberský proces, či proces s japonskými válečnými zločinci. Kde nebyli potrestáni pouze vojáci „plníci rozkazy“, ale třeba i vydavatelé novin, či byrokraté.

Nicméně máme i příklady ze současnosti. Například nedávno v Thajsku. Když probíhaly v Thajsku poslední volby, strana bývalého premiéra Sinawatry, vedená jeho sestrou Yingluck, slíbila farmářům výkup rýže za ceny o 40 procent vyšší než ceny tržní. Prý vláda potom rýži sama prodá…. Když následně převzala moc armáda, aby zabránila eskalujícímu společenskému konfliktu, tak se ukázalo, že onen vládní výkup rýže provázela od začátku plánovaná korupce a rozsáhlé podvody a celkové škody pro thajskou státní kasu představuje 510 miliard báthů. (tedy asi 350 miliard korun) Nová thajská vláda proto bývalou premiérku a její nejbližší kolegy stíhá nejenom za korupci, ale chce po ní i celkovou náhradu škody! A není to v Thajsku poprvé. Když začátkem devadesátých let minulého století došlo ke krachu finančního systému, stihnul stejný osud mimo jiné i předsedu thajské národní banky.

Převeďme si to do českých reálií. Co by to mohlo znamenat u nás?
Tak například politici, podnikatelé „aktivisté“, kteří prosadili podporu tzv „alternativních zdrojů energie“, by dostali k úhradě celkový účet. Za rok je to asi 40 miliard korun…. Pokud by nezaplatili, byl by jim zkonfiskován majetek. Pravděpodobně by tedy o všechno přišli. Jistý slovenský miliardář by zmizel z top žebříčku českých boháčů, zchudla by i řada politiků.
Nebo příklad ze současnosti. Politici, novináři a „neziskovkáři“, kteří podporují imigraci, by dostali celkový účet za to, kolik jimi vyvolané problémy budou stát. A jistě se bude jednat o desítky miliard… Stali by se z nich opět chuďasové.. Jsem si jist, že příště by již nikdo zpravodajsko vlivové agentury typu „Afričan v tísni“ vést nechtěl….nebo by se podobné spolky věnovaly konečně pouze humanitární činnosti. Nikoliv špionáži a rozvracení národních států a propagaci neomarxistických agend.

Jsem si jist, že pozor by si dali i tzv akademici a vědci z různých „orientálních a humanistických ústavů a fakult“. Kdyby jim kromě trestu ztráty zaměstnání hrozilo i propadnutí majetku za škody způsobené podporou imigrace, jistě by v budoucnosti imigraci z Afganistánu nepodporovali…
Či by se požadovala náhrada škody od havlistických centrálních bankéřů, kteří de facto vymenili velkou část zlatých rezerv za „mezinárodní obligace“ podivné hodnoty… Jistě by se divili, kdyby i teď dodatečně dostali za své hanebné jednání účet.


To samé platí pro různé „umělce“, či novináře. Asi by těžko redakce veřejnoprávních „medií“ dál hlásala lži o imigraci, kdyby si její protagonisté uvědomovali, že by je to mohlo přivést na mizinu…ucet za podporu imigrace bude obrovsky!

Stejně jsem si jist, že by imigraci a podporu asijských drogových gangů těžko vedl jistý europoslanec, kdyby věděl, že až následně vyjde z vězení, bude žebrákem…. Jeho majetek by s použil na léčku drogově závislých, které k závislosti přivedli vietnamské drogové gangy, které de facto Kryl…..

Stejně tak by top manažeři poboček amerických nadnárodních firme asi těžko podporovali homo hnutí a imigraci, kdyby věděli, že jim přijde účet za léčbu nově nakažených HIV/AIDS v rámci jimi sponzorovaných homoparád….

V novodobé Evropě to možná bude novinka, ale někdo s tím začít bude muset. Jinak to tu máme v jiné formě za 20 let opět. Neopakujme chybu z roku 1989, kdy jsem jedná skupině pomohli svrhnout jednu totalitu, aby nám pravdoláskaři přichystali jinou, která je možná ještě mnohem horší…!!!


Zdroj.