Konvička radí odstranit Mohameda, jako odstranili Evropané Boha

Šéf Bloku proti islámu v reakci na dotaz novináře doporučil muslimům odstranění Mohameda, tak jako Evropané odstranili Boha. Tak se prý podaří zlikvidovat hrozbu islámu pro Evropu.

Martin Konvička

Martin Konvička

Na webovém portálu Stream.cz se objevila série dokumentů o českém islámu a českých antiislamistech (podrobnosti zde). Osobně mne v díle o kolegovi blogerovi Martinovi Konvičkovi zajalo jeho prohlášení, že by muslimové měli odstranit ze svých myslí Mohammeda, tak jako my Evropané Boha.

Nebylo to žádné zásadní prohlášení, Martinovi to asi uniklo spíše náhodou, ale vyjadřuje to celkově jeho postoje, které jsem znal dříve, než vystoupil do politiky a začal působit veřejně. Nakonec i on sám veřejně napsal na blogu, že mu vadí i křesťan, který se snaží ve společnosti prosazovat křesťanské hodnoty, které on (Martin Konvička) neuznává.

Byť Martinova zmínka o tom, že muslimové mají zrušit Mohameda, jako jsme my v Evropě zrušili Boha, je v rámci celého jeho pořadu opravdu malá a okrajová. V rámci pořadu je prostě bezvýznamná, ale není bezvýznamná v dopadu, který může mít. Možná se zase některým křesťanům otevřou oči a oni pochopí, že Martin nemá v plánu pomoci ubránit křesťanskou společnost před islámem, ale že požaduje po křesťanech stejný postoj jako po muslimech, tedy aby se zřekli prosazováni křesťanské morálky a hodnot ve společnosti.

Nechci zde nijak hodnotit nebo kritizovat tento Martinův postoj, ale chci poukázat na jednu zásadní věc. A tou je skutečnost, že Martin svými názory spíše podporuje ty křesťany, kteří pohlíží na Konvičkovce jako na stejné zlo jako jsou muslimští přistěhovalci. Jeho protikřesťanské názory jsou vysloveně požehnáním pro obhájce spolupráce s muslimy, jako je Tomáš Halík či Mikuláš Vymětal, a podrážejí nohy nám křesťanům, kteří upozorňujeme na rizika spojená s islámem.

Ikdyž si myslím, že Martinovi je tohle úplně jedno, on to vlastně řekl sám jasně: „Křesťanista dle vzoru „islámista“. Pakliže přijmeme definici, že „islámista“ je islámec, usilující (násilně či nenásilně) o prosazení islámských pravidel do politického života, bude křesťanista křesťan, usilující o totéž.“ A jak dodává, tak na křesťanisty je třeba si dávat pozor, stejně jako na islámce. Zdroj citace.


Jen pro informaci bych rád dodal, že jsem vydal Martinovy názory v knize Sex, drogy a islám a nic bych na tom neměnil, protože byť v mnoha věcech s Martinem nesouhlasím, považuji za důležité vést rozumnou debatu o jeho názorech a filozofii, protože jimi ovlivňuje značnou část nekřesťanského obyvatelstva Moravy a Čech. Možná nakonec jsme svědky vzniku nové společenské filozofie a hnutí, které se sice brzy vyděl ze společnosti, ale bude zde dále existovat dále, tak jako se vydělil a existuje neomarxismus, trockismus apod.

A proto je pro nás všechny, křesťany i nekřesťany, dobré vědět jaké vlastně názory má guru Konvička, toho času šéf Islám v České republice nechceme a Blok proti islámu, protože si myslím, že jakmile po tom bude společenská poptávka, tak Martin veřejně projeví i ty názory, co teď moc neprezentuje, Křesťanství v České republice nechceme.


Zdroj: Blog autora