Změna k horšímu…

Všimli jste si náhlé změny v mainstreamových médiích? Zmizelo slovo imigrant, bylo nahrazeno slovem uprchlík. Že to je stejný pojem, říkáte? Ale kdeže! Dejte si schválně tyto dva výrazy do Wikipedie a uvidíte rozdíl na PRVNÍ pohled: Imigrant je tam popsán zevrubně, ale dá se říct přesně.

Imigrační vetřelec

Imigrační vetřelec


Uprchlík je již výraz, který upravuje OSN a jeho status je zcela jiný než u imigranta. A je popsán velice podrobně, s ohledem na všechny mezinárodní i česká práva.

Je potřeba začít rozlišovat důvody imigrace. Ty jsou v podstatě dva:

  1.  Ekonomické
  2.  Politické

K politickým se řadí i důvody náboženské. Ekonomické důvody imigrace převažují a to je potvrzeno jak historicky, tak i dnes prakticky. Politické (a náboženské) důvody jsou jen doprovodné.

Budu citovat z Wikipedie:

  1.  Ekonomické – Mnoho obyvatel chudých zemí, které sousedí s těmi bohatými, opouští svoji zemi s vidinou zbohatnutí a dosáhnutí lepší životní úrovně či vzdělání. Přistěhovalců, kteří se stěhují do rozvinutých zemích právě kvůli tomuto důvodu, je nejvíce, počítají se na miliony. Asi nejznámějším příkladem jsou Spojené státy americké v 19. a 20. století. V druhé polovině minulého století přiměl ohromný ekonomický rozvoj vyspělých zemí a úpadek těch chudých některé obyvatele chudých zemí (Mexika, Alžírska, Turecka, Pákistánu či Tuniska) k tomu, aby se vydali za prací ke svým bohatším sousedům (Francie, Německo, Spojené státy americké, Spojené arabské emiráty). Někteří tito přistěhovalci se snaží o integraci do majoritní společnosti, ale ta je přesto složitá. Neporozumění a rozdílnost mezi nimi tak vede k radikalizaci obou skupin a k násilí.

  2.  Politické – V zemích, kde probíhá již nějakou dobu ozbrojený konflikt se mnoho místních obyvatel rozhodne pro opuštění svých domovů, útočiště hledají v jiných zemích. Počet těchto imigrantů neboli uprchlíků dosahuje také milionů, nepostihuje však rozvinuté země. Příkladem těchto zemí mohou být území palestinské autonomie, Pákistán, Bosna a Hercegovina, Súdán, a některé další země. Mírnější variantou výše zmíněného jsou imigranti pocházející ze zemí, kde jsou perzekvováni, a to buď kvůli rase, původu či svému přesvědčení. Jako příklad lze uvést bývalý Sovětský svaz či socialistické Československo, odkud tisíce lidí dobrovolně nebo z donucení musely opustit zemi a odejít na Západ.

Všimněte si zvýrazněné věty! Ta hovoří jasně. Imigranti z rozvinutých zemí, tedy ve 100% ekonomicky soběstačných, demokratických a dodržujících lidská práva NEODCHÁZEJÍ ze země z politických nebo náboženských důvodů, ale pouze z důvodů ekonomických. Výjimkou jsou občané, kteří si myslí nebo to zažili, že ani tzv. demokratický systém jak se prezentuje, není zcela demokratický. Občané jsou v něm perzekuováni, sledováni za svoje názory a to je pak hlavní důvod, aby opustili svoji zemi a šli tam, kde mají své občanské práva a svobodu. Ale neodcházejí ani z ekonomických důvodů… Takže jediným důvodem je SVOBODA! Ale to hovoříme o lidech, kteří žijí v rozvinutých zemích, ale ví, že tam občanská svoboda dostává sakra na frak, ústava neústava.

To, co se valí na Evropu dnes je typicky EKONOMICKÁ imigrace, vyjímečně POLITICKÁ imigrace. Ale ve své podstatě je zcela jedno, jaký typ imigrace to je. V žádném případě tito imigranti nijak ekonomicky země, kam směřují, neobohatí. Naopak je budou ekonomicky vysávat, spoléhajíc na štědré sociální dávky a špatně nastavený štědrý sociální systém. Ale budou obohacovat tu kterou zemi politicky (a nábožensky!). Pro multikulti politiky jsou to potencionální voliči, kteří je díky slibům a hlavně ústupkům, podrží ve volbách.  Kdo je ještě naivní a myslí si, že někdy a někde volby něco změnily, tak opět naletí. Žádné volby nic nemění! Volby jsou jen hra, kde vyhrává silnější ve lžích a bohatší, aby mohl pomocí médií určovat směr.  Jestli si někdo vážně myslí, že volby jsou demokratickým a politickým nástrojem, tak je prostě HLUPÁK!


Systém nezměníme tím, že vyměníme v jedněch volbách jednu vládu za jinou. Tyhlety výměny vlád jsou jen dalším hřebíkem v rakvi. Protože jedna vláda něco prosadí (je zcela jedno jestli to je k prospěchu či nikoliv) a po volbách to druhá vláda šmahem zruší. Zákony a nařízení bobtnají jako v pohádce Hrnečku vař! Cestou je úplná změna systému! Je zcela fuk, jak ho budeme nazývat, ale stát musí řídit apolitičtí odborníci a zákony, změny a další legislativu mají vytvářet osobnosti a hlavně znalci bez ohledu na politické přesvědčení. Bezpolitičnost řízení státu bude zárukou, že zákony nebo jejich změny nebudou řídit lobbisté, ale budou vytvářeny, redukovány či zcela vymazány zdravým, selským rozumem. A tohle jde jedině bez politiky a hlavně bez korupce!

Dejme STOP politikům a STOP korupční politice!


Zdroj: marps.cz