Cikáni si za svou pověst mohou sami. Tak jako ostatně všichni

Tak jsem se dnes z medií dozvěděl, že za údajnou diskriminaci Romů může vedle většinové společnosti a medií dokonce i papež František. Prý díky jeho slovům z 26. října 2015, která pronesl při setkání s Romy.

cikánka

cikánka

Prezident Evropského fóra Romů a travelerů (ERTF) Gheorghe Raducanu v otevřeném dopise papežovi napsal, že „nevědomky podpořil marginalizaci a diskriminaci Romů“. Naráží tak zřejmě na výrok, ve kterém papež nabádal Romy, ať nedávají médiím důvody k tomu, aby o nich negativně informovala. Tím podle ERTF naznačuje, že negativní mediální obraz Romů je v podstatě oprávněný.

Ke kritice se připojil také William Bila, který přispívá na blog Evropského centra pro práva Romů, připomíná server Romea.cz. Bila se zaměřuje mimo jiné na papežův výrok, ve kterém prohlásil, že by romští rodiče neměli bránit svým potomkům chodit do školy. Podle Bily by však tato kritika měla směřovat spíše na jednotlivé státy, které svými legislativními postupy Romy vytlačují ze společnosti a ze školní docházky.

Citace z iDNES.cz

Server romea.cz ohodnotil papežovo setkání s Romy pozitivně.

Ta mi to tak trochu připomíná logiku, že za pokutu udělenou za projetí křižovatky na červenou může policista, nebo semafor. Pachateli zdevastovaných bytů, rušení nočního klidu, či drobných krádeží a výtržností zejména v „problematických lokalitách“, jsou ve značné míře Romové. Nutí je tato společnost svým přístupem, aby devastovali byty, sekali mačetami, mlátili násadami od krumpáče? Navíc, pokud zdevastují byt, či jsou z něj vystěhováni, ve značné míře nakonec dostanou možnost dalšího bydlení, aniž by museli nahradit způsobené škody. Ministr Dientsbier dokonce uvažuje o tom, aby jejich dluhy byly prominuty.

Pokud byt zdevastuje příslušník většinové společnosti, či neplatí nájem, je bez milosti vystěhován na ulici a musí uhradit způsobenou škodu. Nepochopil jsem také, jak může naše školství bránit školní docházce romských dětí. Odpovědnost za školní docházku nesli a nesou vždy rodiče. Nepopchopil jsem dále, jak může většinová společnost za to, že někteří Romové sekají do hlav příslušníků většinové společnosti mačetami, mlátí je krumpáči, dupají a kopou do žen. Je jistě dost Romů, kteří se tak nechovají a poctivě pracují, znám jich sám několik. Většina Romů je pravděpodobně dlouhodobě nezaměstnaná. Je otázkou, kolik z nich opravdu pracovat chce a vydrželo by pracovat déle, než pár týdnů.

Romové žijí v Evropě více jak 600 let a ani za tu dobu se ve většině neintergovali a neasimilovali. Přestože znají jazyk země, ve které žijí a její zákony (ještě horší to bude s migranty). Je to opravdu chyba většinové společnosti? V ČR máme přes 100 proromských sdružení, do kterých tečou miliardy z nadací, fondů i Vlády. O kolik procent se díky jim zlepšila školní docházka romských dětí, či pracovitost jejich rodičů? Jediný „pozitivní“ výsledek je, že se počet romských ghet za posledních deset let téměř ztrojnásobil. Media v poslední době až úzkostlivě „tají“ případy, kdy pachatelem trestné činnosti je Rom. Naopak, vcelku nadstandardně informují o tom, pokud se nějaký Rom stane obětí trestného činu, či poctivě pracuje (viz policista v Anglii).


Proč je tedy házena vždy ze strany Romů vina na druhé? Proč na většinovou společnost, media a dokonce na papeže? Vždyť pouze vyzval Romy, aby byli poctiví a slušní a pracovití. Romové by si měli uvědomit, že za jejich nedobrou pověst může chování značné části z nich za posledních 600 let a nikoli většinová společnost. Je plno případů, kdy Romové poctivě pracují, hradí nájem a jejich děti chodí do školy a i pak dále studují. Je to proto, že chtějí. Ale za ty, co nechtějí a vybydlují byty opravdu nemůže ani většinová společnost, ani papež.

Evropě se přes maximální úsilí a značné investice nepodařilo zlepši asimilaci a integraci Romů s většinovou společností. Myslím ale, že s migranty dopadne mnohem hůře. V prvním případě to chyba EU není, ve druhém bohužel bude, protože nás v Evropě v dohledné době čeká občanská válka.


Zdroj.