Zneužití odkazu 17. listopadu. Patří snad Albertov havlistům? Ostudné prohlášení pražských akademiků. Nesnášenlivost tehdy a dnes. Nechají si to současní studenti – a nejen oni – líbit?

Budu dnes ryze osobní. Kdybych byl současným studentem Karlovy univerzity, vážně bych zvažoval, zda proti jejímu vedení nevystoupit se stejnou razancí, jako my, jejich předchůdci, před 26 lety.

Michal Semín

Michal Semín

Nebudu unavovat vzpomínkami na své kárné řízení a vyloučení ze studií, k němuž došlo jen pár dní před 17. listopadem. Stačí, když uvedu důvod: projevoval jsem se prý nesnášenlivě vůči tehdejšímu socialistickému zřízení. A soudruh děkan měl – samozřejmě – pravdu.

Zase ta nesnášenlivost

A dnes se z prohlášení rektora UK a tří děkanů jejích fakult dozvídám, že účastí na plánovaném shromáždění Bloku proti islámu na podporu prezidenta Miloše Zemana na Albertově prý zneužiji „symbolické místo, spojené se studentským hnutím“. Tedy hnutím, jež jsem shodou okolností v roce 1989 spoluzakládal.

V čem má ono zneužití podle názoru soudruhů akademiků spočívat? Stejně jako v roce 1989 – v šíření nesnášenlivosti.

„Představa, že by výročí 17. listopadu a symbolická místa spojená se studentským hnutím mohla být zneužita lidmi, jimž jsou netolerance, nenávist a nesnášenlivost naopak vlastní, stejně jako lidmi, kteří mají pro vzdělání, lidskou slušnost a kultivovanost pouze slova pohrdání, nás naplňuje hlubokým smutkem. Od všech takových projevů se proto co nejrozhodněji distancujeme, ať už by je vyjadřoval kdokoli. Odkaz 17. listopadu 1939 a 1989, spojený se svobodou a demokracií, budeme za všech okolností hájit.“

O jaké svobodě a demokracii ti „akademici“ mluví?

Nevím, zda Tomáš Zima, Aleksi Šedo, Bohuslav Gaš a Jan Kratochvíl hájili – spolu se mnou – právo na svobodu v tehdejších přelomových okamžicích našich novodobých dějin. Na Albertově či kdekoli jinde. Spíše ne, ale pokud snad ano, tak jen nějakým nedopatřením. V případě současného rektora Zimy především proto, že byl v letech 1983 – 1990 členem extremistické a třídní nenávist šířící KSČ (o kádrovém profilu a neslavných činech soudruha Zimy přináší zajímavé svědectví jeho tehdejší spolužák Petr Potužník). Kdyby jim totiž svoboda s demokracií opravdu ležely na srdcích, nemohli by se nikdy podepsat pod prohlášení, podobná těm, jimiž nás bombardovali jejich normalizační předchůdci.

Podivné souručenství

Vůči Bloku proti islámu mohou mít různí lidé samozřejmě různé výhrady. Jedno však „Konvičkovcům“ upřít nelze. Správně rozpoznali, že uměle vyprovokovanou a řízenou invazí migrantů z islámských zemí se některé svobody, jež jsme po listopadovém převratu získali, ocitají ve smrtelném ohrožení.

Důvodem přitom není jen machometánství valících se hrdých občanů budoucího evropského lidu – nad nímž se před pár dny rozplýval jistý TOPkníže z rodu, pyšnícího se useknutou hlavou Turka – ale i ideologie jejich podržtašků z multikulturně uvědomělé pražské kavárny. V obou případech jde totiž o proudy, jež nám – každý z jiného důvodu – chtějí vrazit roubík do úst. Stejně jako ti, proti kterým jsme demonstrovali v listopadu roku 1989.

Z čeho akademici vyvozují, že jediné pojetí „svobody a demokracie“, jež si smíme na Albertově připomínat, je to, jež ve skutečnosti vede k jejich zničení?

Můžete si za to sami

Ze stejného důvodu by bylo zcela legitimní, kdyby se v úterý na Albertově pořádala demonstrace, požadující naše vystoupení z Evropské unie. Nebo snad víte – kromě výše zmíněného souručenství – o nějaké větší hrozbě, jimž dnes naše občanské svobody či demokracie vůbec čelí?


Akademici tvrdí: „Stará moudrost říká, že kdo o demokracii a o stav věcí veřejných každodenně nepečuje, přijde o ně. V dnešním překotně se měnícím světě to platí více než kdy jindy“.

Svatá pravda, soudruzi neobolševici. A právě proto – motivován i vaším hanebným prohlášením – se po letech na Albertov vydám. Podpořit to, co se vám tak hnusí. Abych si jednou nemusel vyčítat, že jsem váš útok na zbytky naší „svobody a demokracie“ přešel mávnutím své holé ruky.


Zdroj: Protiproud.cz | Profil autora: Kdo je kdo