Sluníčka a havloidi nechápou demokracii. Pletou si jí s brutální diktaturou

Včera (17.XI.)jsem se osobně účastnila demonstrace na Albertově. Myslím, že si náš pan prezident podporu zaslouží. Není mnoho demokratů v naší ubohé politice. Tak toho jednoho z mála podpořit je třeba! Mám se za to stydět?

Eva Hrindová

Eva Hrindová

Ano – i toto mi bylo doporučováno některými mými virtuálními přáteli. Evidentně nepochopili, co je jádrem demokracie. Jsou rozhořčení a uražení, že lidé nesdílí jejich názory, které považují za správné. A jaksi jim uniká, že je to v rozporu s demokracií. Lidé kopající do názorových oponentů jen dokazují, jak hluboko pod kůží mají zažité totalitní myšlení. Protože mít jeden správný názor je totalitní a sektářské. Demokracie je o různosti a o vytváření prostoru pro různost – v životních postojích, v názorech, v přístupech k životu. A o výsledku svobodně rozhodují spravedlivé a svobodné volby. Někteří to prostě nechápou a nemohou se s tím smířit:-)

Stejně jako sluníčkáři, kteří se zmateně potáceli Prahou a nepodařilo se jim rozbít žádnou demonstraci. Byli z toho chudáci docela frustrovaní a ve spřízněných médiích kopou a plivou okolo sebe o sto šest. Jsou agresivní, útoční a nenávistní. Absolutně jim nedochází, že oni jsou ti, kteří likvidují demokracii (ale nepodaří se jim to). Oni jsou ti, kteří jdou proti spravedlnosti a proti základům demokracie. Děsím se toho, co je učí na vysokých školách, když nechápou tak základní věci.

Považují se za hrdiny, když se jim podaří se vplížit na cizí akci a tu narušují řvaním a útoky. Jenže to není hrdinské – to je hulvátské. Stále ještě žijeme v demokracii a pokud si někdo podle platných ústavních pravidel nahlásí akci, má mu být umožněno, aby tato akce nerušeně proběhla. Proto ta policie, proto ti těžkooděnci. Nutnost policie na akcích jen ukazuje, že demokracie je v ohrožení. Protože mnozí nejsou ochotní demokratická pravidla respektovat. Ti, co chtějí narušovat, útočí na základy demokracie – protože chtějí znemožnit lidem říkat své názory. Demokrat se pozná podle toho, že respektuje lidi s jinými názory a brání svobodu slova. Naši sluníčkáři nejenže nerespektují, ale aktivně chtějí svobodu slova omezit.

Mladí sluníčkáři se považují za ochránce svobody, přitom ji sami aktivně omezují a to tím nejhorším možným způsobem. Sama jsem se byla podívat na jedné jejich akci. Přišla jsem, a protože jsem byla na jejich akci hostem, jen jsem potichu poslouchala. Ani ve snu by mě nenapadlo jejich akci narušovat! Proč taky – mám dost prostoru jinde. Můžu si udělat vlastní demonstraci, můžu si napsat vlastní článek, šířit své názory na facebooku. Z toho důvodu ani nekritizuji v diskusích – u svých názorových odpůrců se do debaty zapojuju jen tehdy, jsem-li vyzvána. Každý má právo na své zdi sdělovat své postoje. Každý má právo na své demonstraci mluvit se svými svou řečí – to je demokracie.

Viděla jsem nějaké video, kde se dvě dívky pokusily vyvolat dojem, že fandí řečníkům na akci Dělnické mládeže. Podařilo se jim důvěru získat a dostaly mikrofon k tomu, aby zazpívaly hymnu. Místo toho tam začaly do mikrofonu vyřvávat nějaká proti hesla. Hrdinské? Ne – ubohé. A být mámou takové holky, dostane ode mě výchovnou facku. I když aktivity dělnické mládeže nepodporuji a dělám vše proto, aby jejich vliv byl minimální, k něčemu takovému (vyvolání falešné důvěry) bych se nikdy nesnížila. Rozporuji jejich postoje a argumenty – neanonymně a otevřeně a využívám k tomu svých kanálů. Jsem demokrat, a i když s nimi nesouhlasím, budu hájit jejich prostor k svobodnému vyjádření. A budu doufat, že v tomto demokratickém souboji je porazím svými argumenty na plné čáře! Bez podvodů, bez manipulací, bez omezování. To je demokracie.

Naši sluníčkáři to nechápou – nechápou tedy demokracii. Jsou nebezpeční, protože totalitní metody vydávají za demokratické metody. Manipulují, lžou, uráží – a to je špatné. Proto ztrácí příznivce, protože nejsou féroví. Proto se motali Prahou osamoceni a zmatení – nic jim nevyšlo, nepodařilo se jim ani za přízně mocných a bohatých zastavit masové vyjádření občanských postojů. Jenže sluníčkáři nejsou jen ti zmatení včerejší pravdoláskaři (to je jejich oblíbené heslo, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí). Odpůrci demokracie jsou zamaskovaní i jinde – jsou v politických stranách, v médiích. Poznáte je dobře – vyhýbají se konfrontaci s názorovými odpůrci a své odpůrce pomlouvají a očerňují a aktivně se snaží zlikvidovat prostor pro volnou diskusi. Oni jsou ti, kteří špiní odkaz 17. listopadu. Každé umlčení názorového oponenta, každá nadávka a útok, je hřebík do rakve demokracie.


Je třeba to pojmenovat – sluníčkáři a jejich hlásné trouby v médiích jsou hrobaři demokracie. Každý, kdo se vyhýbá názorové konfrontaci je slaboch a milovník totalit. Udělejme si v tom pořádek a nebojme se to říkat nahlas. Zdá se vám, že Václav Moravec zve do svých debat jen lidi z jedné strany názorového spektra? Je to proto, že tento opěvovaný novinář prostě miluje totalitu:-) A takových je… Naštěstí včera bylo vidět, že naši občané svobodu milují a nenechají si ji vzít!


Zdroj.