Chce Pelikán uklidit Zemana do věže na Hradě Mírov? Spravedlnost ministra spravedlnosti: Kdo je proti islámu, za katr!

Tak se nám někteří politici vybarvují či dovybarvují. Spravedlivému ministru spravedlnosti nevadí rozkrádání státu, nevadí mu propagace komunismu, potlačování svobod, ale ty, co se bojí islamizace Evropy by poslal za katr.

Hrad Mírov

Hrad Mírov

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán ve svém rozhovoru na idnes.cz si dovolil něco, co je naprosto nepřípustné. Prostřednictvím rozhovoru v mediích jako politik kritizuje policii a nepřímo jí „úkoluje“ a říká, co by měla dělat, i když velmi opatrně. Vytváří na ni tak jako politik a navíc ministr mediální tlak. Pan ministr je znám jeho dlohodobými vstřícnými postoji k migrantům. Pokud by to byl jeho osobní názor, byla by to čistě jeho věc. Jenže, pokud je členem Vlády a mírně řečeno viditelně vybočuje z jejího postoje k migraci Evropy, pak to stojí za povšimnutí. Ten rozhovor a podmiňující otázky redaktora Janouše, které kladl panu ministrovi, opravdu stojí za přečtení stejně, jako odpovědi ministra na ně. Celý rozhovor je zde

Pam ministr Pelikán sdílel tweet s tímto textem „Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému náboženství, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, říká paragraf 356 trestního zákona.“. No a redaktor Janouš ihned přispěchal s podmiňujícími otázkami (redaktoři nemusí dodržovat novinářskou etiku?), jako například: „Chtěl jste poukázat na někoho konkrétního? Na projevy prezidenta, lídra Bloku proti islámu Martina Konvičku či dalších na Albertově?….. Učiníte tedy konkrétní kroky? Podáte například trestní oznámení? …… Takže čekáte vlastní činnost policie v duchu vašeho tweetu? ….. Myslíte si, že se provinění vůči zmíněnému paragrafu dopustil i prezident?“ (konec citace otázek).

Pan ministr na dotaz, zda by měla být zahájena diskuse o tom, co se „smí a co ne“ na akcích proti islámu odpověděl takto (citace): „Sdílel jsem skutečně takto čistě citaci trestního zákoníku. Podle mě to (projevy proti islámu) vůbec nemá být předmětem debaty, je to prostě něco, co je v samotných základech našeho právního státu a nemůžeme o tom vůbec debatovat.“ (konec citace). Čili, znamená to tedy podle pana ministra, že pokud někdo protestuje proti migrační kolonizaci Evropy a její islamizaci ze strachu o vlastní budoucnost a dokonbce i o život, ze strachu, že bude potlačeno naše náboženství, kultura, zvyky, porušuje tím zákon? Pokud pan ministr cituje zákon, pak si jako neministr dovolím totéž:


Trestní zákon – Část II. – Hlava X. – Trestné činy proti lidskosti:

Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka

§ 260

(1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.


A tak se ptám, zda pro spravedlivého ministra spravedlnosti platí jen jedna spravedlnost, ta jeho. Panu ministrovi spravedlnosti nevadí, že šéf Muslimské unie v ČR Muhamed Abbás opakovaně prokazatelně a navíc prostřednictvím medií propaguje a požaduje v ČR zavedení islámského práva šaría a kamenování, čímž naplňuje skutkovou podstatu t.č. dle § 260 t.z.? A kázání v brněnské mešitě? Hanobení etnické skupiny, národa a přesvědčení panu ministrovi Pelikánovi nevadí? Podstatu tohoto trestného činu naplnilo podle policistů kázání, které před lety v Brně pronesl muslimský konvertita Lukáš Větrovec. Jenže, s ohledem na to, že věc začala být šetřena po více jak třech letech, policie ji odložila, jako promlčenou.

A co bývalý předseda Islámské nadace v Brně Muneeb Hassan Alrawi? K výchově dětí k nenávisti vůči nevěřícím a k jejich bití, pokud se odmítnou modlit, vyzýval podle Občanské sdružení ateistů České republiky předseda českých muslimů Brňan Muneeb Hassan Alrawi ve svém kázání. Sdružení na něj proto podalo trestní oznámení. Nahrávka kázání z brněnské mešity je k vidění na internetu.Alrawi na ní káže o výchově dětí. Vysvětluje, že období mezi sedmi a devíti lety je nejlepší čas na vštěpování lásky i nenávisti. „Tvá povinnost je v tomto období naučit ho milovat islám, aby se stal muslimem. A hlavně tedy nauč ho nenávist ke všem, kteří neuznávají Alláha,“ říká Alrawi v nahrávce. Děti, které se nechtějí modlit zase mají rodiče podle kázání bít. „Samozřejmě s láskou,“ dodává Alrawi. Zdroj: zde

Takže spravedlivý ministr spravedlnosti Pelikán by poslal za katr ty, kteří protestují proti islámu proto, že potlačuje lidská práva a svobody a tak se bojí, že k tomuto potlačování dojde i v Evropě a ty, jež skutečně propagují propagaci potlačování lidských práv, propagují kamenování žen a právo šaria, ty přehlíží? Pokud někdo na demonstraci propaguje masového vraha Stalina, tak mu to projde a ten, kdo takovou propagaci kritizuje, je zatčen? Pokud někdo v mediích prosazuje právo šaria tak se to přejde a ten, kdo toto prosazování kritizuje patří za katr?

Pan ministr Robert Pelikán se podle mého názoru jako člen Vlády a tedy politik dopustil něčeho zcela nepřípustného

  • jako politik vytváří na Policii ČR mediální nátlak a nepřímo ji úkoluje tím, že zcela nepřípustně říká, nebo alespoň minimálně naznačuje, jak by policie měla postupovat.
  • jako ministr a politik použil „princip kolektivní viny“, když svými slovy všechny, jež ze strachu o svoji budoucnost protestují proti islamizaci Evropy zcela bezprecedentně kriminalizoval

Jak je možné, že český ministr spravedlnosti nezná a nerespektuje zákony EU a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva o tom, že kritika náboženství je v Evropě chráněna? Důkaz neznalosti evropského práva ze strany ministra spravedlnosti Pelikána je: ZDE

Pane ministře spravedlnosti Pelikáne, já zde veřejně prohlašuji:

Protestuji proti migraci Evropy a její kolonizaci muslimy, protože mám obavy o svoji budoucnost, o svůj život. Protestuji, protože mám obavy, že Evropa jako taková bude zničena, bude pošlapána její historie, bude zničena její kultura, hodnoty, její tradice, budou znásilňovány a kamenovány její ženy. Oprávněnost svých obav dokládá nenávist, projevovaná vůči většinové společnosti muslimy po celé Evropě. Dokládají ji i představitelé muslimů v ČR. Dokládá ji i bučení a skandování „Alláhu Akbar“ při mkinutě ticha na stadionu v Turecku za oběti teroru v Paříži.


Protestuji proti islámu, protože podle § 356 t.z.podněcuje k nenávisti ke křesťanství a „bezvěrectví“ a podle § 260 prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Pane ministře, podle Vašich odpovědí v rozhovoru na idnes.cz se tímto prohlášením dopouštím trestného činu. V kontextu s obsahem tohoto blogu očekávám Vaši okamžitou demisi, protože zcela bezprecedentně mediálně (byť „nepřímo“) úkolujete policii a principem kolektivní viny kriminalizujete podstatnou část tohoto národa.


Zdroj: Blog autora