Atentát každý týden? Však, vy psi nevěřící povolíte…

Kdysi někde, snad ve filmu zazněla věta: Pokud je někdo ochoten zemřít, může zabít kohokoli na světě. Samozřejmě, i amerického prezidenta. V neděli 22/11 to bude již 52 let, co byl zavražděn JFK, o pár let jeho bratr….

Jiří Hermánek

Jiří Hermánek

…v březnu příštího roku, to bude 36 let od semi-úspěšného atentátu na prezidenta USA. Atentátník se u hotelu Hilton ve Washingtonu sice trefil, ale ne dostatečně. Prezidenta nezabil, asi měl mířit na hlavu.

Od té doby se žádný další atentát na amerického prezidenta neuskutečnil, ale zato nespočet atentátů na běžné civilní obyvatelstvo. Pilníci z Frýdku Místku zajisté přispěchají, aby mi vytkli, že můj výčet není úplný a proto žádný výčet dávat nebudu.

Každý z nás si něco pamatuje a každý z nás nedávno něco prožil. Po atentátech v Paříži, která byla skutečnými jatkami, jsme si mysleli že když na Daeš, což je tamní jméno pro to, co je nepřesně nazýváno Islámským státem, naházíme pár bombiček a bude klid.

Nebude a nebude, dokud Islám v Evropě nezvítězí. Dovolím si malý citát z blogu Promoravia:

Turecké výpady představovaly během 16. a 17. století hlavní hrozbu pro křesťanskou Evropu. Po bitvě u Moháče roku 1526, v níž zahynul český a uherský král Ludvík Jagelonský, se Osmanské říši otevřela cesta do střední Evropy. Turci vyplenili Uhry, dobyli Budín a zastavili se až v Ostřihomi. Hlavní část bojů od té doby přešla na Habsburky a jejich državy včetně Markrabství moravského.České země zachvátil strach. Přicházely zprávy, že Turci drancují slovenské vesnice jen 12 mil od Strážnice. Moravští páni rozhodli, že proti případnému útoku bude povolán každý desátý muž. Byly uvaleny nové daně. Rovněž duchovní museli dát roztavit přebytečné zvony na nová děla. Válka s Turky skutečně roku 1528 vypukla. Moravané dali králi Ferdinandovi k dispozici 3 000 pěších a 200 jezdců. Brzy se ocitla v ohrožení i samotná Vídeň, jež byla v roce 1529 obležena. Moravští stavové proto vyslali městu na pomoc dalších asi 20 000 pěšáků a 1600 jezdců pod vedením zemského hejtmana Jana z Pernštejna. Část vojska byla vyčleněna na obranu jižní hranice u Znojma. Turecký sultán naštěstí po 23 dnech neúspěšného obléhání odtáhl s nepořízenou.

A nikde není psáno, že Daeš tyto plány nemá a že nemá prostředky je uskutečnit. Tyto plány má a jeho předsunutí bojovníci jsou již zde a nenechají se za žádnou cenu z Evropy vyštípat. Navrácení každého z nich bude stát Německo nesmírně mnoho sil a nemusí se zdařit.

A vždycky je a bylo bylo dobré, mít v zázemí své lidi, své oddané bojovníky. A to se Daeš již na 110% podařilo. Před pár dny se zde diskutovalo o tom, zda by si uprchlíci mohli přijít do některé české banky vybrat větší sumu peněz?

To samozřejmě asi stěží, protože tam nemají konto, ale banka by jim mohla, zcela bez problémů a po řádné identifikaci, vyplatit peníze, které tam pro ně cizí stát, třeba Saudská Arábie, prostřednictvím třetí banky deponoval.

Ne, tito lidé nemusí být teroristé a ani nejsou. Nemají s sebou zbraně, výbušniny a podobně. Ale mohou být a asi také jsou, oddaní muslimové. Muslimové, kteří kdykoli v budoucnosti, ve své mešitě, vyslyší přání svého duchovního vůdce a poskytnou pomoc.

Atentát na zastupujícího říšského protektora uskutečnili dva odvážní lidé. Dalších, řekněme jeden tucet jich bylo do toho atentátu tak či onak zapleteno. A celý protektorát byl vzhůru nohama. A ve Francii žije asi 5 miliónů muslimů.

Takže je naprosto jasné, že i když naprosté většině z nich se nechce umírat, tak se mezi nim vždy najde někdo, kdo půjde za věc Islámu položit život a proniknout do takového prostředí s tajnými agenty je velmi obtížné až nemožné.

A co z toho plyne? Ti, co varují před Islámem, nepáchají žádný trestný čin. A trestný čin nepáchají ani, co varují před masivním přistěhovalectvím. A také to nejsou xenofobové v tom negativním slova smyslu.


Ovšem, proč si vymýšlet, když mohu čerpat od vzdělaných lidí. Profesor (nikdy neběhal ve 4% průvodech Prahou) Cyril Höschl říká:

Xenofobie je projevem oprávněné nedůvěry

„Lidé s odlišnými názory na postoj k uprchlické vlně teď ovšem překřikují jeden druhého a snášejí argumenty tu proti islámu, tu proti obavám z islámu, nadávají si do xenofobů, rasistů a sluníčkářů,“ napsal Höschl o textu historika Petra Zídka, na který se dotaz čtenáře vztahuje.

Důvodem, proč lidem dnes vadí migrační vlna, není podle psychiatra rasismus ani „pravá xenofobie“, protože z evropských národů či Asiatů tu strach nemáme, nýbrž „oprávněné obavy z ohrožení evropské civilizace“.


Zdroj: Blog autora