Alrawi: Zemanovy útoky na muslimy popírají 17. listopad!

Předseda Ústředí muslimských obcí v ČR Muneeb Hassan Alrawi v Hospodářských novinách zkritizoval vystoupení českého prezidenta Miloše Zemana na oslavách 17. listopadu.

Muneeb Hassan Alrawi

Muneeb Hassan Alrawi

Výroky prezidenta Zemana, jasně pojmenovávající stávající nebezpečnou expanzi islámu do civilizované Evropy, jevy s islámem související i potřebu zaujmout jasně daný postoj vůči běžencům, jsou v poslední době stále častěji předmětem kritiky ze strany většiny médií, i některých politiků, včetně premiéra Sobotky. O ministru pro lidská práva, nebo předsedovi TOP 09 nemluvě.

Jistě každý má právo na svůj názor a rozhodnutí, které akce se zúčastní a co komu sdělí, stejně jako má Miloš Zeman právo se zúčastnit oslav 17. listopadu, společně s hnutím IVČRN, protože máme svobodu projevu. Nebo si to aspoň myslíme.

Dnešní zprávy o monitoringu nenávistných komentářů tzv. „hejtů“ neziskovou Hate Free Culture, lehce zavání tendencí postupně občanům této země upřít právo svobodně vyjádřit svůj názor. Nejen těm zamindrákovaným psychopatům, skrývajícím se v anonymitě kyberprostoru, postupně, ale pomalu a jistě, nám všem. Protože, co není žádoucí a neslouží v zájmu vyšší moci, nemůže být a nebude akceptováno! Špiclové z HFC tomu účinně napomohou, velkoryse zafinancováni americkou stranou.

Po pařížských útocích, ale i pádu ruského letadla, kdy zemřeli nevinní lidé, se k těmto tragédiím vyjadřuje kde kdo. Běžného občana však nejvíc zajímá názor samotných vysokých představitelů muslimské obce. Jak oni sami vnímají dopady mírumilovného islámu na poklidná evropská města, jak veřejně obhájí svatou válku „džihád“, kterou se jejich souvěrci zaštiťují?

České občany by určitě zajímalo vyjádření předsedy Ústředí muslimských obcí v ČR Alrawiho k útokům v Paříži, sebevražedným atentátníkům a expanzi islámu mezi nepřátelské křesťany a bezvěrce. Takové vyjádření ovšem nepřichází.

Namísto toho se nedávno Alrawi v Hospodářských novinách rozpovídal o svých pocitech, které si vybavuje se příchodem sametové revoluce do Brna, kde studoval na vysoké škole. Mluví o svých bytných a o tom, jak šel s nadšením mezi brněnské studenty a demonstranty. Odešel a v roce 1992 se do ČR vrátil, aby zde mohl pracovat a užívat si české demokracie. On jako muslim, vychovaný Koránem, vším, co k islámu patří, věřící respektující právo Šaría.

Muslim Alrawi, podle jeho slov, ctí 17. listopad, přestože v naší zemi nemá předky, kteří prožili čtyřicet let vlády jedné strany a zažili mnohá příkoří. Muslim Alrawi, který učí brněnské muslimy v mešitě o islámu a jehož kázání, kdy nabádá k nepřátelství vůči Židům a nevěřícím, jsou veřejně známá, si dovoluje hodnotit nás, Čechy v tom, jak si vážíme a chráníme naši svobodu a demokracii? Muslim, který vyslovil následující výroky?

„A Alláh vznešený říká, bojujte proti nevěřícím jako jeden muž. Tak jako oni bojují proti vám jako jeden muž. A bojujte proti nim…“(2010)

Alrawi k výchově muslimských dětí: „Potom  dosáhne věku 7-10 let, to je nesmírně důležitý období, který je nesmírně nebezpečný. V této době si člověk začne vytvářet city a vnímání emocí. Začne se vytvářet láska a nenávist a touha vlastnit a chtít něco. Tvá povinnost je v tomto období vlastně naučit ho milovat islám, aby se stal muslimem a nauč ho nenávist kufr (nevěřící, který odmítá Alláha), nauč ho nenávist ke všemu co je nemorálního a nesprávného. A hlavně tedy nauč ho nenávist ke kufru, tedy neuznání Alláha … nesrozumitelné … a jeho jedinost. A nauč ho na druhé straně milovat Alláha a proroka Mohameda a milovat imám, což je nejcennější, co ho můžeš naučit.“(2010)

Tento člověk dnes otevřeně kritizuje slovenského premiéra Fica a českého prezidenta Zemana za jejich postoje a vyjádření k uprchlickému exodu tzv. „syrských“ muslimů a problematice selhávajícího multikulturalismu i integrace muslimů v západoevropské společnosti! Oba politici pouze sledují veřejné dění, běh událostí a trefně a bez obav pojmenovávají reálné nebezpečí islámu pro dnešní svět, pro bezbrannou Evropu a její občany!

Alrawi prý z celého srdce odsuzuje násilí, terorismus, a jak sám říká: „ tyto ohavnosti,páchané ve jménu mé víry. Ale s mou vírou ve skutečnosti nemají nic společného.“V rozhovoru pro HN se snaží být „vtipným“ a tak zmiňuje nigerijskou islamistickou skupinu Boko Haram. Podle Alrawiho by se mělo její jméno rozdělit mezi prezidenta Zemana a premiéra Fica.

Ano. Našeho prezidenta prý bude od této doby Alrawi nazývat Boko Zeman a slovenského premiéra Fico Haram.

Netuším, co se panu Alrawimu v poslední době psychicky přihodilo, že srovnává oba politiky s teroristickou organizací, v mnohých aspektech podobné Islámskému státu, organizací, která páchá před zraky světových organizací, včetně OSN, zvěrstva na africkém kontinentě, to vše ve jménu Alláha s odkazem na Mohameda.

Agentura AFP (2014) ve své analýze stavu křesťanů žijících na severovýchodě Nigérie citovala očité svědectví mluvčího římskokatolické diecéze v Maiduguri z města Madagali, které bylo Boko Haram obsazeno na konci srpna 2014:

„Křesťanémuži jsou vyhledávání a popravováni, ženy jsou nuceny, aby přijaly islám a staly se manželkami teroristů. Někteří sympatizanti Boko Haram identifikují domy křesťanů, které jsou následně zabavovány. Také křesťané jsou informátory Boko Haram indentifikováni a zabíjeni. V platnost vstoupilo striktní dodržování práva šaría a křesťané ve městě zažívají příšerné chvíle velkého pronásledování.“

Podobné příměry a bláboly z úst předsedy ústředí muslimských obcí by měly být trestně stíhány, tedy pokud byly vyřčeny a myšleny vážně.

Terorismus o sobě dává znát a tak si zde ještě připomeňme některé verše z Koránu, související s osobní nebo kolektivní povinností muslima zúčastnit se džihádu mečem. Často je citován 2:216:

„A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.“

V souvislosti s teroristickými útoky v Paříži si lze připomenout tyto verše, které souvisejí s podporou pro mučednictví a ozbrojený džihád s příslibem odměny – 9:111:


„A Bůh koupil od věřících jejich osoby i jejich majetky s tím, že jim budou dány zahrady. A oni bojují na cestě Boží – zabíjejí a jsou zabíjeni. A to je slib Jeho pravdivý, daný v Tóře, v Evangeliu, i v Koránu. A kdo věrněji dodržuje slib svůj než Bůh? Radujte se tedy z obchodu svého s Ním uzavřeného – a to je úspěch nesmírný.“

Taková je pravda a téhle pravdy je plný Korán, velké dílo a učení všech muslimů. Tvrzení Hassana Alrawiho, že ohavnosti páchané ve jménu jeho víry, nemají s jeho vírou nic společného, před myslícími jedinci rozhodně neobstojí.

Islám je nebezpečná totalitní ideologie, která si obhájí cokoli, mírumilovní muslimové budou postupně potlačeni radikálními, a posléze budou raději mlčet, aby nebyli nazváni odpadlíky od jejich víry! Vše je v islámu ovládáno strachem a násilím!

Proto je třeba o velkém nebezpečí, které společně s islámem do dnešní Evropy přichází a hodlá zde nekontrolovatelně bujet, růst a způsobit nakonec destrukci evropské civilizace dál nahlas a veřejně mluvit! Jedno jestli ústy politických představitelů, nebo občanů naší země, všech Čechů a Češek, kteří mají oprávněně strach a obavy o svou budoucnost!

To vše bez ohledu na názor a mediální vyjádření pana Alrawiho, muslima, který sám vlastním kázáním před pěti lety v brněnské mešitě ukázal všem nevěřícím v naší zemi, co si o nich opravdu myslí!


Zdroj.