Tak tento soud se opravdu nepovedl. Soudce i žalující strana by měli vejít do historie

Zdroj: ePortal.cz | Pražský městský soud se odmítl zabývat žalobou Moravskoslezského kraje na stát kvůli znečištěnému ovzduší, která byla podána již před třemi roky. Je však těžko uvěřitelné, že za celou dobu Ostrava neurgovala vyřízení. Rovněž rozhodnutí soudu je poněkud komické s odvoláním, že žaloba nebyla uplatněna v zákonné lhůtě. Soud uplatnil strohý byrokratický přístup, přestože zde se jedná o nezbytnou zdravotní ochranu občanů. Doporučuji proto podat proti rozhodnutí soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Jako spoluzakladatel varovných a smogových systémů upozorňuji na dosud málo účinná opatřením uplatňovaná pouhým vyhlašování prašného smogu a jeho vysokými koncentracemi vládou, ministerstvem životního prostředí i krajskými orgány.

Dnes jsou hlavním viníkem smogu drobné mikronové částice polétavého prachu, pro které zatím nejsou k zachycování dosti účinné technologické postupy. Mikronové částice jsou v ovzduší po celé ČR i Evropské unii již mnoho let. Teprve nyní se o nich začíná mluvit. Tím se u nás vyvolávají poplašné mediální informace, aniž by bylo možné odstranit příčinu zdravotních problémů občanů.

Vyhlašované regulace průmyslových podniků, které jsem dříve prosadil pro snížení emisí síry, dusíku a hrubého prachu nemají proto při zcela odlišné škodlivině očekávaný efekt. Jsou účinně zachycovány. Způsobují pouze značné ekonomické ztráty, bohužel bez většího účinku na zlepšení ovzduší.

Výměna nových kotlů v domácnostech ovzduší trochu zlepší, drobné prachové částice se však neodstraní. Málo účinné je rovněž při nepříznivých meteorologických podmínkách příkazy a nálepkami omezovat vjezd aut do středu měst. Při velké a celoplošné inverzi, kdy nefouká vítr dojde pouze k přesunu emisí od aut do okrajových oblastí a redukce škodlivin nebude významná. Spoléhat se na memorandum o spolupráci s Polskem není příliš významné. Znalosti o vzájemných přenosech škodliviny jsou známy desítky let. Polákům chybějí finance na zpřísňování emisních limitů pro vypouštění škodlivin do ovzduší.

Kuriozitou zákona je rozdělení počtu dní v roce, kdy je možné tolerovat znečištění ovzduší. Zřejmě jde o pokyn pro paní Přírodu. Maxima 35 dnů jsou na řadě míst překračována, zatím bez možností jakéhokoliv lidského zásahu. Zdravotní problémy ze znečištěním ovzduší jsou aktuální i v částech Evropské unie. Téměř třetinu obyvatel evropských měst trápí nadměrná koncentrace drobných částic prachu, konstatuje Evropská agentura pro životní prostředí.

Smogové stavy se s dnešními a mnohdy zbytečnými opatřeními vlády a ministerstva životního prostředí dostávají do střetu s dalším úbytkem pracovních míst u průmyslových závodů, aniž by se alespoň postupně odstraňovala příčina zdravotních problémů občanů.

RNDr. Jiří Hanzlíček, bývalý poradce ministrů průmyslu