Usnesení sněmovny ve věci držení zbraní, hodné suverénního a svrchovaného státu. Projde?

Držíte a nosíte zbraň? Nechcete být odzbrojeni politiky, kteří lžou, když tvrdí, že bez legálních zbraní ubude terorismu a budeme žít ve větším bezpečí? Občany chtěl odzbrojit už Hitler, Stalin, Mussolini nebo Mao Tze Tung.

František Matějka - 2015

František Matějka – 2015

V pátek dne 27. 11. 2015 se stalo ve sněmovně něco neuvěřitelného. Na základě iniciativy představitele sdružení LEX, založeného už v roce 1998 a bránícího zájmy všech legálních držitelů zbraní u nás, byl přednesen níže uvedený návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Je smutné, že v době, kdy jde primárně o bezpečnost občanů členských států, seděli v okamžiku přednesení návrhu v lavicích poslanci, kteří podle vlastních slov absolutně netušili, že něco takového Evropská komise chystá. Prý nesledují unijní agendu a tak jim to uniklo, včetně možných důsledků. Návrh usnesení:

– Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje nesouhlas se záměrem Evropské komise zpřísnit kontrolu, evidenci, nabývání a držení zbraní, které jsou drženy a užívány legálně v souladu s vnitrostátním právem členských zemí Evropské unie.
– Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá, aby Evropská komise zasahovala do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky.
– Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje podporu vytvoření všech funkčních opatření, které povedou k potírání nelegálního obchodu, nabývání, držení a jinou manipulaci se zbraněmi, střelivem a výbušninami.
– Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá, aby Evropská komise v reakci na tragické události spojené s teroristickými činy v Paříži perzekvovala členské státy a jejich občany neoprávněným zpřísněním legálního držení zbraní.
– Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky deklaruje, že každý občan České republiky, který splní stanovené zákonné podmínky České republiky, má právo držet zbraň a odmítá represi zákona dbalých občanů České republiky.
– Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá plnit zcela vágní opatření Evropské komise, které vedou k potlačení práv občanů České republiky.
– Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pověřuje předsedu vlády České republiky, aby podnikl všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové směrnice, která by narušovala český právní řád v oblasti obchodu, kontroly, nabývání a držení zbraní a tím zasahovala do práv občanů České republiky.

V historii už tu byli lidé, kteří tvrdili, že zbraně mezi občany nepatří. Hitler, Stalin, Mussolini nebo Mao Tze Tung. Všichni přitom sledovali vždy jediný záměr. Odzbrojit občany, kteří by se mohli postavit na odpor vůči jejich moci. Všichni se přitom hájili tím, že jde o dobro a zajištění klidu a bezpečnosti, a že zbraně patří do rukou v podstatě jen silovým složkám státu.

Nejnověji se mezi ně zařadil za hlasitého potlesku řady evropských politiků předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Všimněte si, k čemu v Evropě dochází v posledních letech. Odpor k politice establishmentu EU a posilující opozice v národních členských státech, které jsou účelově označovány za protievropské. Opak je pravdou. Systematicky roste opozice protiunijní, která hájí tradice a kulturu starého kontinentu, žádá obnovu svrchovanosti, suverenity a samostatnosti při rozhodování uvnitř států a je tak navýsost proevropská. S ní roste i podpora mezi občany, kterou Brusel jen těžko vydýchává. A pak přijde unijním establishmentem podporovaná imigrační vlna v akci #přijímám, ale i teroristické útoky a násilí. Ideální stav pro utažení šroubů v zájmu pomyslného blaha všech, umožňující zakázat shromažďování občanů a jejich postupné odzbrojení.

Výše uvedený návrh usnesení podporuji do posledního písmene a dám si opravdu velký pozor, aby mi pro budoucnost neuteklo jméno jediného poslance či poslankyně, kteří budou hlasovat proti. Mít právo držet a nosit zbraň pro obranu života, zdraví a majetku, ale také na obranu skutečné demokracie před jejím zneužíváním a pošlapáním, považuji za základní přirozené právo občana státu. Závěrem připomenu slova, která by neměla být nikdy zapomenuta:

„Největší pitomost, kterou bychom vůbec mohli udělat, by bylo, kdybychom podřazeným rasám umožnili vlastnit zbraně. Historie ukazuje, že všichni dobyvatelé, kteří dovolili svým subjektům nosit zbraně, si tím připravili svůj vlastní pád. Vskutku, řekl bych dokonce, že umožnění přístupu ke zbraním spodině je sine qua non (nezbytná ingredience) pro svržení jakékoliv suverenity (státního aparátu). Takže nemějme žádnou domorodou milici, žádnou domorodou policii. Němečtí vojáci budou sami nést odpovědnost za udržování zákona a pořádku napříč okupovaným ruským územím, a systém silných vojenských (kontrolních) bodů musí být rozvinut k pokrytí celé okupované země.“ (Adolf Hitler, proslov u večeře, 11. dubna, 1942)


„Pokud opozice složí a odevzdá zbraně, bude dobře. Pokud odevzdat zbraně odmítne, vezmeme si je sami.“ (Josif Visarionovič Stalin)

„Opatření, která jsou přijata k obnovení veřejného pořádku, jsou: ze všeho nejdříve, eliminace takzvaných subverzivních elementů. … Jsou elementy nepokoje a subverze. Za úsvitu každého konfliktu dávám kategorický rozkaz k zabavení co největšího počtu zbraní všeho druhu. Tato konfiskace, která pokračuje s nejvyšší energií, nám přinesla uspokojivé výsledky.“ (Benito Mussolini, projev před italským senátem, 1931)

„Veškerá politická moc přichází z hlavně střelné zbraně. Komunistická strana musí ovládat všechny zbraně, aby žádné zbraně nemohly být nikdy použity k přikazování straně.“ (Mao Tze Tung, 6. Listopadu, 1938)


Zdroj: Blog autora | Kdo je kdo: Profil autora