Pravdoláskaři a další socialisté na skutečné protivníky nestačí, tak si našli fiktivního nepřítele. To zase bude slávy, až jej porazí

Zdroj: ePortal.cz | Kdo občas sleduje výroky českého politického establishmentu, médií a části kulturní fronty, tak se asi neubrání pocitu, že žije v protektorátu Čechy a Morava v květnu 1945 a po ulicích se ještě prohánějí neonacistické bojůvky. Jinak se nelze četnost tolika iniciativ a výzev v boji proti neonacismu (fašismu) z úst různých českých politiků a na politiku napojených skupin v dnešní době vysvětlit. Každý soudný člověk ale ví, že boj proti neonacismu na území ČR je účelový strašák. Ono totiž v ČR žádné reálné nebezpečí neonacismu neexistuje….!

To, co se občas s velkou dramatičností a pompou nazývá neonacismus, jsou většinou jenom spontánní reakce na dlouhodobé neřešení skutečně akutních společenských problémů. Mezi ty může například patřit regionální vysoká kriminalita přistěhovalců/menšin, kterou odpovědné orgány na základě politických instrukcí musí často přehlížet. Může to být zvýhodňování menšin na úkor většiny. Pocit většiny, že nemá zastání proti útlaku menšiny atd. Podobné negativní politické projevy stávajícího politického establishmentu pak probouzí u části populace přirozenou frustraci, která může nabývat i forem veřejných protestů. V žádném případě se ale nejedná o nějaké projevy českého neonacismu.

Již spojení český neonacismus je sám o sobě nesmysl. Česká republika byla jednou z hlavních obětí nacismu a osoby jako A. Hitler, či jednotky SS apod. se nikdy netěšily mezi českou veřejností jakékoliv úctě a obdivu. Spojení český nacionalista a současně nacista je tedy ze své podstaty protimluv. Stejně hloupé je označovat fašismus za pravicové hnutí. (Výmysl J. V. Stalina)

Jak je tedy možné, že se tohle obsahově zcela prázdné téma dokáže udržet na politické aréně až do dnešních dnů? Kdo jsou ti bojovníci proti neonacismu a jaké mají motivace a cíle?

Pohnutky těchto neúnavných bojovníků proti imaginárnímu nepříteli, lze rozdělit do několika skupin:

1) Myšlenkové dogma z dob komunismu – kdo si prolistuje noviny z dob před rokem 1989, tak se dočte, že tehdy neonacista číhal za každým stromem. Jednou harašil zbraněmi na srazu Sudeťáků, jindy na poradách imperialistů v Pentagonu a Bundesweru a dokonce i mezi domácím disentem se občas nějaký přisluhovač neonacistů našel. Část bojovníků proti neonacismu (většinou dneska již důchodci) si prostě jenom nestihla povšimnout, že 2. světová válka skončila v roce 1945 (před 68 lety!) úplnou porážkou německého národního socialismu a ten tímto v Evropě definitivně skončil.

2) Intelektuální lenost a hloupost – někdy je prostě příliš složité přijít s vlastním názorem a myšlenkou a tak poslušně a bez námahy opakují fráze spřízněných ideových vůdců, kterými lze pohodlně odvést pozornost od skutečných problémů společnosti. Vždyť jak pěkně to vypadá jít třeba v průvodu levicové mládeže s transparentem „stop neonacismu „…. Někomu se prostě líbí dělat na ulicích kravál pod rouškou vznešených hesel, jinému se zase líbí nějaká slečna, která do podobných průvodů také chodí, a kterou by on rád možná někde revolučně pomuchloval…

3) Nástroj k peskování ostatních – pro část (to jsou nejhlasitější elementy z tábora pravdy a lásky) je to možnost k ostrakizaci a občas ke kriminalizaci jedinců a skupin a jiným názorem. Bohužel v každé společnosti se asi najdou lidé, kteří jsou prostě zlomyslní a špatní a chtějí ostatním otravovat život a obvinění z neonacismu je záminka k peskování druhých velmi snadná. Vždyť kdo definuje, kdo takový neonacista je… Ten, kdo nosí tričko s číslem 88, nebo nápisem white power, či vysloví ona slova „národní socialismus“ veřejně? Nebo ten, kdo si v Brně uspořádá hudební koncert? Nebo ten, kdo si něco takového jen myslí? (nesmějte se, ony „zločiny myšlení“ jsou běžnou důkazní agendou soudních procesů proti „neonacistům“)

4) Nástroj k útoku na politické protivníky – z neonacismu lze obvinit de facto úplně každého a on se může jen velmi těžko bránit. Odpůrce multikulturní agendy, odpůrce homosexualismu, ekologismu.. skutečně každého. V posledních letech se to dokonce osvědčilo jako nástroj na vyřazení konkurence z politické diskuse. Nemáte věcné argumenty pro podporu kriminálních přistěhovalců? Nejde již opakovaně lhát? obviňte oponenta z „nacismus“ a nemusíte již nijak argumentovat a vysvětlovat… děsné, ale účinné…. Označit někoho za nácka, znamená vyřadit ho z veřejné diskuse a pravda-láska tohle dobře ví a opakovaně toho zneužívá. (Tady nelze nepřipomenout onen trapný útok na L. Bátoru (českého národovce) ze strany neúspěšného prezidentského kandidáta p. „Karla“ Schwarzenberga. Český národovec z podstaty věci nemůže být pro hnutí, které vládlo kdysi v Německu a bylo výrazně protičeské. Nicméně úskok se podařil a mediální útok Bátoru z politického života vyřadil. Jen aby se ukázalo před nedávnem, že naopak p. „Karel“ měl ve své nejužší rodině skutečně aktivní nacisty z dob nacistického Německa, což ovšem „česká mainstreamová“ média „taktně“ dlouhodobě zamlčovala….)

5) Zdroj snadné a zaručené obživy – nesmíme zapomenout, že v mnoha případech je to je (dirty) business. Co tučných grantů se na to dá získat. Zkuste si podat žádost o grant s tématem „Monitorování extremistických ekologických hnutí v ČR“, nedostanete ani korunu. Ale zaměňte název grantu na „Monitorování extremistických neonacistických hnutí v CR“ a vaše šance na snadné živobytí v podobě grantů se zvýší tisícinásobně….. Někdo to zase asi je snaha zalíbit se hlavním mecenášům. (například v případě některých cikánských neziskovek) Jindy to může být slušný business formou obskurních „znaleckých“ posudků. Proč tedy chodit do skutečné práce, když se dá žít z „boje proti neonacismu“, že?!

Lze někde bojovat proti neonacismu?

Teoreticky by snad připadaly v úvahu země, kde nacismus kdysi bujel. Tedy hlavně sousedé – Německo a Rakousko, případně Itálie. Tak by snad historické reminiscence mohly mít jistý smysl. Nicméně mi není známo, že by v těchto zemích neonacismus měl reálnou podporu, či sílu. Tedy ani zde se boj proti „neonacismu“ nedá reálně obhájit. To mě spíš děsí politika německých a rakouských Zelených a jejich eko a etno extremismus… Pokud bych se navíc někde v Německu bál o život, či majetek, tak v přistěhovaleckých čtvrtích velkých měst…a tam „neonacisté“ určitě nežijí….

Onen boj proti neexistujícímu českému neonacismu jen ukazuje, jak se velká část českého politického establishmentu, médií a kulturní fronty zcela vzdálila problémům běžného českého voliče. Pro českého voliče je (a oprávněně) nebezpečí neonacismu na stupni priorit někde na čísle 978, hned vedle nebezpečí útoku mimozemšťanů na jeho domov a hrozbou tsunami na Karlovarsku. Jeho problémy jsou úplně jiné…. Česká ekonomika rozvrácená a udušená nesmyslnou EU regulací, vysokými daněmi, nesmyslnými dotacemi a odporně zlodějskou ekobusiness agendou, rostoucí kriminalita menšin (Cikáni, Vietnamci atd.) a jejich parazitování na sociálním systému, paralyzování justičního systému, omezování výdajů na zdravotní péči atd. atd. atd.. …..

Je čas na radikální obměnu politických a společenských elit v ČR. Tak, aby dokázaly artikulovat a řešit skutečné problémy současnosti a budoucnosti, nikoliv neexistující problémy vězící v dávné minulosti…ty současné to zjevně nedokážou…

Zdroj.