Adventní výzva je podle všeho jen další provokace americké ambasády a havloidních zaprodanců

Advent je stav, kdy se vše má zklidnit a místo toho kolegium a všichni spolupracovníci projektu Paměť národa někoho k něčemu vyzývají. Adventní výzva je tím pádem protimluv.

Andrew Schapiro vyjebanec SS v Praze

Andrew Schapiro vyjebanec SS v Praze

Druhou zvláštností je obsah výzvy, která se odkazuje například na Masaryka, který pro zachování územní celistvosti a prosazení českých národních zájmů neváhal nechat střílet do sudetských Němců. Pokud by jeho odkaz měli signatáři Adventní výzvy správně pochopit a prosazovat, spíše by měli stát na straně odpůrců migrace nebo rovnou v jejich čele…

Samotnou rovinou je počet signatářů – cca 7300. Pokud přihlédnu ke skutečnosti, že výzva byla publikovaná 3. 12. 2015, pak nechápu, kdy jednotliví signatáři připojili pod výzvu svůj osobní autogram. Spíše to působí dojem, že výzva je politická iniciativa nepolitické organizace podporované mimo jiné americkou ambasádou, zcela jednoznačně namířená proti všem, kteří nectí „havlův odkaz,“ součinnost s EU a USA a odmítají model postupného zavlečení do ekonomické transformace, na jejímž konci je vysoce pravděpodobně nastolení korporátní totality a bohužel i války… Samotní signatáři jsou nikoli existující entity, ale lidé, kteří někdy v minulosti souhlasili s použitím svého jména v souvislosti pravdoláskařských iniciativ.


Je to trapné a obludné, ale má to i jednu kladnou stránku. Seznam signatářů je zároveň seznam těch, kteří jsou proti zbytku společnosti, kterou se snaží ze své uměle vyvýšené pozice (pomocí médií – skrze média) pacifikovat, ovládat a určovat směr dalšího vývoje. Jsou to nebezpeční lidé a jejich nebezpečnost spočívá v hrané dobrotivosti a předstírané snaze o porozumění. Je však třeba vědět, že jsou to lidé ochotní podpořit likvidaci Jugoslávie, ochotní akceptovat vznik mafiánského státu Kosovo, kde se dnes rozléhá největší vojenská základna USA Evropě.

Jsou to lidé, zaštiťující se řečmi o svobodě a demokracii, ale přitom chtějí ostatním stále přikazovat jak mají žít, jak se mají chovat, jakou mají dělat politiku, co si mají myslet. Jsou to lidé rozhodnutí vnucovat zbytku společnosti svou představu toho, co je správné a co nesprávné, například, že USA jsou náš bratr a Rusko nepřítel, že Ukrajina není ovládána zdivočelými ultranacionalisty a zkorumpovanými mafiány nejhoršího střihu a že Čína je neakceptovatelná, protože americký agent Dalajlama, je symbolem boje proti ní. Jsou to lidé nadšeně hýkající blahem nad připravovanou smlouvou TTIP, nad americkým radarem a plánovaným pobytem vojsk NATO na českém území. Jsou to lidé ochotní v rámci svých možností vždy podpořit své chlebodárce a před ničím se nezastaví, jedině snad před svými spoluobčany, kteří by jim měli připomenout podstatu existence národa, národního státu, vlastenectví a že to co dělají, je zrada.