Rekonstrukce státu a její boj s korupcí. Nová pěkná hra pro lid

Zdroj: frantisekmatejka.cz | Nejprve s ní přišli politici, když občané zjistili, že kradou už moc a je to vidět. A protože se časem vyčerpali a výsledky nikde, chopil se toho lid skrze různé iniciativy sám. Jen pravidla hry nám zůstala.

Nejnovější v řadě iniciativ si říká Rekonstrukce státu. Už seznam iniciativ, které ji tvoří, by měl zdravě smýšlející lidi varovat. Například Ekologický právní servis. To je organizace, která dokonce za dotace státu na svou činnost stála daňové poplatníky už miliardy korun, když kvůli ní došlo ke zdržení a mnohdy zastavení výstavby silnic a dálnic. Iniciativu Oživení zase sponzoruje Magistrát hlavního města Prahy, který by mohl korupci skrze své investice vyučovat, nebo německá společnost Siemens, která nedávno tzv. urovnala své korupční jednání při získávání veřejných zakázek. V USA ji to ´vyrovnání´ stálo 800 milionů dolarů a v Německu 395 milionů eur, čímž se společnost jako taková tzv. vyvinila a za mřížemi skončilo jen pár obětních beránků za vysoké odchodné.

Iniciativa Zelený kruh, spolupracující s ekologisty typu Pražské matky (ty jsou mimochodem jen čtyři a nikoho jiného nepřibírají, přesto jsou placeny z grantů hlavního města Prahy a Ministerstva životního prostředí ČR, protože jakkoli jsou jen čtyři, hodně křičí), je nátlakovou organizací, bojující za veřejné peníze mimo jiné s globálními změnami klimatu. Esem v rukávu je pak organizace ProAlt, jejímž cílem je posílení role státu až do absurdních rozměrů: „V národním i mezinárodním měřítku hájíme sociální spravedlnost, souměřitelnost ekonomického postavení společenských vrstev a skupin, ekologickou udržitelnost, solidaritu života na planetě. Odmítáme nárůst sociálních a ekonomických nerovností, ekologickou bezohlednost, privatizaci veřejného prostoru, statků a služeb.“ Socialismus s lidskou tváří.

Rekonstrukce státu si dala za cíl prosadit devět zákonů, které prý mají výrazně omezit korupci v České republice. Pokusme se na chvíli odhlédnout od skutečnosti, že řada organizací a uskupení, které tuto novou iniciativu tvoří, je financována těmi, kteří se na korupci nejen v České republice přímo podílejí, a podívejme se na jejich dílčí cíle zde. Najdeme tam perly typu zrušení akcií na doručitele, jakoby snad někdo opravdu věřil, že ty na veřejných penězích přisáté firmy vážně oficiálně patří aktivním politikům. Nepatří, nikdy nebudou a vždy budou patřit v době získávání veřejných zakázek někomu jinému, i kdybyste na těch akciích viděli jméno nějakého Pepy Vonáska. I ten Gross s Řebíčkem s tím vylezli až po tom, co už v politice nebyli. Nebo transparentní financování politických stran. Líbivé, viďte. Jenže žádný z prezentovaných návrhů iniciativy v této oblasti nikdy nedokáže zamezit poskytnutí tzv. obchodní slevy, na které to všechno v době volebních kampaní stojí. Odpolitizování státní správy? Nemožné. Už z principu nemožné, protože stát sám a veškeré jeho kroky stojí primárně na politických rozhodnutích a nejvyššími představiteli státní správy jsou politici. Velmi by mě zajímalo, jak by si odpolitizování výkonu státní správy poradilo například s bojem proti legálně přijatému zákonu na podporu obnovitelných zdrojů, tedy jedné z největších korupcí u nás. Prý by také pomohlo, kdyby skončilo obsazování trafik ve státních firmách. Další část hry, na kterou lid tak rád slyší. Přitom kdyby nebyly státní podniky, nebylo by co politiky obsazovat. Jak jednoduché.

Ani jeden ze zákonů, které iniciativa Rekonstrukce státu považuje za klíčové proto, aby se výrazně snížila míra korupce v České republice, nejde po podstatě věci, kterou je samotná existence státních podniků, vysoká míra daňové zátěže a přerozdělování peněz státem, ochranářský přístup státu vůči občanům a s tím spojený monstrózní seznam všeho, o co se stát dnes stará, aniž by musel. Ani slovo o tlustém státu a míře přerozdělování, které jediné jsou pravou podstatou korupce. No nic. Hlavně že si hrajeme a lid má zase o čem mluvit a co probírat.

Zdroj.