Vládnoucí elitu nezajímá názor občanů

Pro tuto vládu (a také pro mnohé minulé!) je typické, že vládne proti vůli občanů i když ze zákona, reprezentovaného zejména Ústavou ČR by měla vládnout s plným mandátem obyvatel ČR a konat veškeré kroky pro lid této republiky.

Město Králíky

Město Králíky

Ale ne, to se vládnoucí elitě nelíbí, domnívá se a koná tak, že občané vlastní země jsou pro ni lůza, která má držet hubu a krok, platit vysoké daně a různé poplatky, které činí hrůzných 60% z platu, který si občan vydělá. Tito sami delegovaní „nadlidé“ běžným občanem opovrhují…

Na východě, v Orlických horách, hluboko v lesích, kde lišky dávají dobrou noc, v kraji Pardubickém a v okrese Ústí nad Orlicí, pár kilometrů od Polska leží malebné městečko Králíky s cca 4 tisíci obyvatel. Zde byl donedávna umístěný tak zvaný „pasťák“ neboli Výchovný ústav pro děti a mládež, dětský domov. Proslavil se třeba tím, že zde v roce 2014 dva mladíci brutálně napadli vychovatelku a vychovatele. Ústav byl zrušen po rozsáhlých kontrolách z Ministerstva školství a mládeže a České školní inspekce. Dnes je areál opuštěný a město již několikrát marně žádalo státní úřady o převedení pod svou správu.Ovšem před 14 dny projevila zájem o budovy Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, že zde umístí azylanty, čekající na udělení azylu v ČR.


Občané i vedení města jsou proti a není se čemu divit. Stačí se jen začíst do médií a všude, kde jsou umístěni azylanti nastávají problémy! Občané města již napsali otevřený dopis Prezidentovi ČR a zde přináším jeho plné znění:

Vážený pane Prezidente!!!

My občané města Králíky, se na Vás obracíme s prosbou o pomoc zabránit v pokusu o umístění azylantů v centru města.
Jste naší jedinou a poslední možností, jak zabránit tomu, aby zástupci vlády, jmenovitě Ministerstva vnitra, prosadili v podstatě to samé, čeho se dopouští německá kancléřka na německém lidu i s důsledky pro všechny občany Evropské unie.
V našem městě chce totiž vláda prosadit proti vůli drtivé většiny občanů integraci „azylantů“ do našeho krásného města, které jste nedávno navštívil. Místní matky, které v nedávné minulosti s úlevou kvitovaly zrušení Dětského výchovného ústavu, jehož uzavření vyvrcholilo pokusem o vraždu zaměstnance tohoto ústavu, jsou zděšeny, že po roce bezpečí pro naše děti, by opět měly prožívat strach a úzkost o bezpečí našich dětí a seniorů v mnohem větší míře, nežli tomu bylo za chodu tohoto ústavu.
Dovolte nám sdělit tyto argumenty, které si od nás v „demokraticky“ řízeném systému nikdo nepřišel vyslechnout:
1. POLOHA – centrum města, sto metrů od 1.stupně základní školy je vysoce riziková vzhledem k tomu, že Mohamed a jeho následovníci považují devítiletou dívku připravenou k pohlavnímu styku.
2. ŠKOLKA – vzdálená sto padesát metrů, sousedící s bývalým židovským hřbitovem, také vyvolává v rodičích obrovskou paniku.
Uvědomujeme si, že Váš čas je vzácný, a proto popíšeme objekty v nedalekém sousedství:
padesát metrů – pohřební síň, dvacet metrů – jediné zdravotní středisko, padesát metrů – městský hřbitov, tři sta metrů – 2.stupeň základní školy s další mateřskou školkou, dvě stě metrů – ZUŠ. Dále objekt sousedí se zahrádkářskou kolonií pro seniory. V těsném sousedství areálu je rovněž bytová zástavba.
3. GEOPOLITICKY – je zcela nepřípustné, aby v srdci vzpomínek na odvahu a odhodlanost našich předků, kteří v zájmu ubránění naší vlasti vybudovali v okolí našeho města pevnostní opevnění a následně byli, tak jako my dnes, mezi prvními zrazenými, jak praví tehdejší citát “ O nás bez nás“.
4. V případě častých migrací do jednoho kilometru vzdáleného Polska by také mohlo dojít vzhledem k povolebnímu postoji Polska k žádosti polské vlády k uzavření hranice s ČR.
Váš nadhled a zejména postoj, který neohroženě prosazujete a jednoznačně zastáváte, v nás zasévá naději a víru ve vítězství zdravého rozumu v této nepochopitelné době. Nedovolte, prosím, z města Králíky a zejména našich dětí, udělat město pokusných králíků. Z našeho pohledu je ideální řešení převedení této budovy z majetku státu do majetku obce a zřízení například domova důchodců nebo hospicu, což by v horské poloze bylo ideální. Nemluvě o následném zániku turistického ruchu, který je nejdůležitějším způsobem obživy tohoto horského městečka.

S úctou a poděkováním Vaši občané Králík z Albertova

Myslím, že je nutné podpořit občany města Králíky a hlavně bojovat proti státní byrokracii a svévoli!


Zdroj: marps.cz