S neláskou a odporem k šiřitelům lží; Věnováno pražské kavárně, eurohujerům a všem hyper politicky korektním svazákům 21. století

Vlastenectví NEROVNÁ SE nacionalismu či nacismu, ale úctě k předkům, tradicím a zvyklostem dané země. Kritika náboženských či etnických menšin NEROVNÁ SE potlačování jejich práv, ale obyčejnému vyjádření nesouhlasného názoru.

Josef Provazník

Josef Provazník

Tepat socialistické nešvary Evropské unie NEROVNÁ SE pracovat v žoldu Moskvy, ale pracovat „v žoldu“ zdravého rozumu.Neuznávat Prague Pride NEROVNÁ SE nerespektování homosexuálů, ale pouhá nechuť k této konkrétní směšné hlouposti. Politická korektnost NEROVNÁ SE slušnosti a toleranci, ale ignorování reality.

Posílání miliard korun/eur na integraci romských či muslimských menšin NEROVNÁ SE humánnímu gestu, ale vyhazování peněz oknem. Například vietnamské, ukrajinské či židovské menšiny žádné peníze nepožadují a fungují dobře. Dotace NEROVNÁ SE rozvoji, prosperitě a ekonomické pomoci, ale korupci, nespravedlnosti, otrocké závislosti a neschopnosti.


Srovnávat židovské uprchlíky za 2. světové války s těmi současnými z muslimského světa NEROVNÁ SE chvályhodnému a věcnému hledání paralel, ale obyčejná drzost a (záměrné) nepochopení historických souvislostí. Otevření německých hranic pro muslimské uprchlíky NEROVNÁ SE ze strany kancléřky Merkelové sympatickému lidskému gestu, ale mindráku za druhé světové války a hormonální nerovnováze v organismu výše zmíněné paní.

Tzv. „Evropské hodnoty“ v podání současných vůdce NEROVNÁ SE ničemu ctnostnému a následováníhodnému, ale pouze neustále opakovanému a prázdnému klišé zmiňovanému ve chvíli, kdy nemají argumenty. Vysmívání se genderu a kvótám NEROVNÁ SE neúctě k ženám, ale odmítání sociálního inženýrství a projevů militantního neomarxismu. Zákaz kouření v restauracích a hospodách NEROVNÁ SE boji ve jménu zdraví a života, ale boji proti soukromému vlastnictví.


Zdroj.