Varování z Turecka: Falešná tolerance, pseudohumanismus napomáhají islámu

Mezináboženský dialog v dnešní podobě je jen předehrou k vymýcení křesťanství v České republice a její postupné islamizaci. Definitivně mne o tom přesvědčila aktuální osobní zkušenost z Turecka.

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Měl jsem možnost navštívit několik míst v Turecku s archeologickými nalezišti před muslimské kultury. Byli to původně křesťané, kteří postupně pod přistěhovaleckým tlakem muslimů, který se poté změnil i v násilné islamizování a pronásledování křesťanů, zanikali, až na území dnešního Turecka z křesťanské většiny zbylo ani ne 1 % křesťanů, kteří nakonec žijí jen díky tomu, že se počátkem 20 století chopil moci sekulární diktátor Mustafa Kemal, který na pár desetiletí islámizací oslabil.

Nevím, jestli v době postupného přistěhovalectví muslimů do oblasti dnešního Turecka byli v řadách křesťanů nějaký Halík či jiný propagátor proislámského směru mezi křesťany. Nevím, jestli byl v té době veden nějaký „mezináboženský“ dialog s muslimy o toleranci a respektu abrahámovských náboženství, ale co vím je to, co vidíme dnes. Křesťané jsou neoficiálně v Turecku diskriminování stále a představa, že byste tam šířili veřejně křesťanství, jak šíři muslimové v Evropě islám, je nemyslitelná.

Možná u nás v České republice nebudou muslimové ani muset sáhnout k násilí, jak to museli učinit při dobývání území dnešního Turecka. Kolaboranti z řad naši společenské elity a nekřesťansky založený prostý lid, jim islamizaci umožní sami a možná i s radostí. Nebude to samozřejmě hned, ale za pár desetiletí již mají slušné šance, nemusí ani mít moc velkou porodnost zde u nás, stačí jen, když budou podporovat levicové a liberální politické strany a politiky, kteří propagují přistěhovalectví muslimského světa.


Možná za 200 – 400 let budou jezdit turisté z Japonska či jiné tehdy ještě stále neislámské země a budou si prohlížet archeologické naleziště na území bývalé České republiky a budou si říkat, proč tak skvělá a vyspělá civilizace byla tak blbá, že dovolila přistěhovalectví barbarů a podřídila se horší kultuře a horšímu náboženství než které měla?

Možná tehdy najdou archeologové i oslavné muslimské texty na propagátory multikulturalismu a mezináboženského dialogu a budou psát o tom, jak tito velcí „humanisté“ přispěli svou slepotou a namyšlenosti k pádu tak skvělé civilizace, kterou islám nedokázal porazit v kultuře, filozofii a vědě, ale dokázal i postupně přemoci počtem vyznavačů, brutalitou a netoleranci.

Jenže, kolik našich spoluobčanů toto doopravdy zajímá? Mnozí naopak tomuto s radosti napomáhají s proklamací, že musíme být multikulturní, tolerantní, přátelští k islámu neboť Bůh křesťanů je stejný jako bůžek muslimů.


Zdroj.