Pochodovali na Hrad podpořit prezidenta v jeho boji proti pomuslimštění

Demonstraci „Vlastenci na Hrad“ svolaly k soše patrona naší země sv. Václava 12.12.2015 hnutí Za naši kulturu a bezpečnou zem Lucie Kirchschlagerové Haškové a strana Národní demokracie Adama B. Bartoše.

Ivana Haslingerová

Ivana Haslingerová

Byla pokračováním jejich protestní akce ze 17. listopadu, o níž jsme podrobně psali v reportáži ZAPLNĚNÉ PROTESTUJÍCÍ STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ JAKO NA AKCÍCH OF JE VÁŽNÝM MEMENTEM PRO VLÁDU Shromáždění začalo zpěvem české hymny a zdravicemi řečníků, podle kterých prezident Zeman jako jeden z mála politiků nabízí jediné správné řešení soudobého stěhování národů z Afriky do Evropy, tj. okamžitě je zastavit. Ilustrační foto zachycuje předsedu Národní demokracie Adama B. Bartoša v čele protestní demonstrace proti nelegálním přistěhovalcům.

Pořadatelé demonstrace zdraví přítomné občany na demonstraci „Vlastenci na Hrad“

Přítomné přišel pozdravit kromě pořádajících Lucie Kirchschlagerové Haškové a  Adama B. Bartoše i předseda Republikánské strany Československa Miroslav Sládek, který podpořil prezidenta Miloše Zemana v tomto rozumném postoji již 17. listopadu na Albertově.

Doktor Sládek vyjádřil pod sochou sv. Václava potěšení nad tím, že to, oč na těchže schodech usiloval před dvaceti lety, dostává konečně podporu i u dalších politických seskupení.

Tehdy se svými republikány navrhoval, aby se v naší zemi o zásadních věcech rozhodovalo v referendu, aby naše země nevstupovala do žádného dalšího nadnárodního seskupení, když se ze smrtícího sevření jednoho právě tehdy osvobodila, ani do NATO, ale zůstala samostatná jako Švýcarsko či Lichtenštejnsko.

„Jsem rád, že i když trochu opožděně na moje slova došlo,“ prohlásil s úsměvem doktor Sládek a dav tleskal a pískal jako kdysi na jeho vystoupeních. Posteskl si, že ho mrzí, že si o tom naši občané nerozhodli už před dvaceti lety, protože nemusela naše země být v tak zoufalém stavu, v jakém dnes je.

„Za vedení země republikány by se nedostali nikdy k vedení lidé, kteří jsou tam nyní, lidé, kteří nás dostávají do stále větších zbytečných problémů, než můžeme mít,“ zdůraznil Miroslav Sládek, ale s úsměvem odlehčil atmosféru zdravice slovy:  Ale v naší zemi to je normální. Tady potřebujete dvacet let na to, aby se napumpoval do občanů vztek, vůle a snaha něco udělat. Hlavně, že již na moje slova došlo, že to, co jsem tady na těchto schodech prohlašoval ve spršce vajíček před dvaceti lety, konečně dostalo dostatečnou podporu!“  

Pak se předeseda republikánů odebral mezi přítomné účastníky pochodu

Na závěr zazpívali pořadatelé a přítomní státní hymnu

Po zdravicích se vydali vlastenci za doprovodu desítek policistů na pochod na Hrad.

Cestou na Hrad skandovali hesla „Čechy Čechům“, „Nic než národ“, „Chráníme svou vlast“, „Stop Islámu“, „Ne Bruselu“, „Stop EU“, „Ať žije Zeman“, „Multi-kulti nechceme“,“Scheisse   Merkel“. Aby se vyhnuli Můstku, kde byla ohlášena demonstrace proti xenofobii, obešli dolní část Václavského náměstí Jindřišskou ulicí, kde policie zastavila dopravu včetně tramvají.

Na rohu ulic Panská a Na Příkopě se pokusili pochod zablokovat promuslimští a protizemanovští aktivisté sedící na zemi.

Policisté je opakovaně vyzvali, aby prostor opustili. Po neuposlechnutí je policie zajistila a převezla na policejní služebnu.

Demonstrace se následně přesunula přes Karlův most směrem k Nerudově ulici

Poté účastníci směřovali na Hradčanské náměstí, kde dorazili okolo třetí hodiny odpoledne
Po úmorném a dlouhém pochodu Prahou a výstupu Nerudovkou na Hrad byli účastníci odměněnihudbou skupiny Ortel a nadšeným uvítáním jejím frontmenem stříbrným Slavíkem, ale především vlastencem par excelence Tomášem Ortelem. Přednes jeho písní s vlasteneckými texty na místě českých králů byl opravdu nezapomenutelným zážitkem.

Po skončení jeho vystoupení vyjádřila Lucie Hašková ve svém projevu mj. nespokojenost s českou vládou, která podle ní nejedná ve prospěch země. Zároveň ale poděkovala prezidentu Zemanovi, který podle ní stojí jako jediný z funkčních politiků za svým lidem. Projev Adama Bartoše byl zpočátku obdobný.

Kromě poděkování prezidentu republiky za jeho rozumné postoje k obraně naší země od přívalu muslimů, v projevu ale pan Bartoš zdůraznil, že je na místě přítomno i mnoho lidí, kteří nesouhlasí s jeho obdivem k EU a touhou vytvořit z ní federaci a vyzval ho, aby ten modrý hadr se satanskými hvězdami, který s panem Barrosem tak nadšeně vyvěsil nad hlavním vchodem do Hradu, zase stáhl dolů. Že Hrad byl po věky věků symbolem české státnosti a tento hadr je naopak symbolem, že se dostal do područí cizí velmoci. Že v této zemi žijí Češi, kteří nechtějí dva prezidenty, dvě vlajky, dvě hymny, ale svého jediného prezidenta, svou vlajku a svou hymnu. Ta také zazněla včetně slovenské na závěr akce.

Zbývá ještě podotknout, že policie byla opravdu připravena na nejhorší

Kromě podpory prezidenta Zemana v boji proti hordám muslimských vdavekchtivých mladíků, kteří se doslechli že v EU jim slibuje paní kancléřka Merkelová, že  budou ze štědrých podpor žít lépe než ve svých zemích, kde musejí pracovat, hlavně že budou přivádět na svět dítka a EU nevyhyne, vyjádřili přítomní touhu po vystoupení ze seskupení, kterému tato šílená politička fakticky vládne. Podepisovali na místě petici za vystoupení z EU. Také byli rozhořčeni na premiéra Sobotku, který ustupuje ze svých slibů, že uprchlíky do ČR nepřijme. Současné ústupky EU považují za vlastizradu a žádali prezidenta o jeho odvolání.

Po skončení demonstrace si účastníci mohli pochutnat na vánočních dobrotách na Hradě

Je smutné, že většině našim veřejnoprávním médiím stále nedochází, jak závažná hrozba se na Evropu a tím i na naši zemi valí. Stále jen vysílají prouprchlickou propagandu, i když opravdových uprchlíků, neboli křesťanů, které v tamních zemích muslimové vraždí, je jen několik procent. Jinak jde o nevzdělané muslimské mladíky, kteří uposlechli volání EUROMEDU, že jich EU potřebuje 80 milionů, aby prý nevymřela. Tato katastrofa je mediálně životunebezpečně podceněna a organizátoři stěhování národů toho využívají.

Přitom strašlivá mnohamilionová migrační vlna může být srovnána pouze s migracemi barbarů do civilizovaného antického světa. K tomu, aby se alespoň částečně z této katastrofy Evropa tehdy vzpamatovala, potřebovala mnoho staletí a antická kultura zanikla. Zdá se jako by paní Merkelová nechodila na hodiny dějepisu, jinak by nemohla založit agenturu Euromed a z kontinentu, který po tisíciletí žil podle křesťanských tradic a zákonů tak vytvářela nejen socialistický, ale chudý sociální stát, jehož původní obyvatelé  budou vydělávat na nikým nezvané přistěhovalce.

Je smutné, že naši politici kromě prezidenta Zemana a samozřejmě již dlouho s tímto bojujícího jeho předchůdce Václava Klause a primase českého J. Em. Dominika kardinála Duky, jsou k tomuto tak laxní. Je proto dobrou zprávou pro zděšené občany, že již zvedají hlasy nové a staronové strany, které se této katastrofě chtějí postavit. Ať jim v tom pomáhá Bůh.


Snímky Ivana Haslingerová, Fragmenty | © Kulturní komise ČR | Zdroj.