Okamžik pravdy: Dopustí se Zeman velezrady a ratifikuje ESM?

EUportal.cz | Nový prezident sice trpí těžko léčitelnou chronickou nemocí, která se nazývá eurofederalismus. Jestli mu však ani po kyperských událostech nedojde, že podpisem eurovalu by hazardoval s Českou republikou, bude vlastizrádcem (jako prezident velezrádcem).

Že eurozóna se řítí vstříc neřešitelným problémům, musí už být jasné i naprostým laikům. Ne tak diletantům – unijním fanatikům. Dnes je naprosto evidentní, co od počátku tvrdil exprezident Klaus (a vždy i já), totiž že Evropská unie s jednotnou měnou pro různorodé ekonomiky nemůže fungovat a byla nepřipraveným hazardem integračních věrozvěstů.

Společná měna by mohla fungovat za nesplnitelného předpokladu, že bohaté země a zejména Německo, by bylo ochotno investovat do vyrovnání ekonomik obdobně, jako podporuje východoněmecké země nebo jako bývalé Československo investovalo do industrializace Slovenska. Při společné měně a jednotných úrokových mírách je jen otázkou času, kdy se chudší jih a východ zadluží u bohatšího severu natolik, že ani věřitelé už nevydělají na krachu svých dlužníků nic.

Volby v bohatých zemích neumožňují, aby jejich politici byli ochotni se zavázat k těmto transferům nejen ve pospěch chudších zemí, ale vlastně i ve prospěch sjednocovací vize. Takže od počátku to byla jen chiméra a euro toto prozření jen urychlilo. Že je společná měna, která je vlajkovou lodí EU, neudržitelná, dokumentuje i to, že v Německu vznikla strana (Alternativa pro Německo), která žádá vystoupení z eurozóny!

Neměli bychom se nechat ukonejšit, že ratifikací ESM o nic nejde, protože nejsme členy eurozóny. Připomínám, že se jedná o 350 miliard korun nevypověditelných garancí splatných na požádání (podrobněji v mých souvisejících článcích pod blogem). Kyperská krize ukázala dvě věci: Zaprvé, že se nedá věřit ničemu a že je možné všechno, pokud se týká EU. Zadruhé, že tyto peníze bude předlužené euro potřebovat, protože společná měna je kryta pouze závazky zemí, jež jsou de facto v úpadku, a hyperinflace nebo jiné ožebračení všech držitelů eura je na spadnutí. A možná ještě zatřetí, že morálka těchto falešných mesiášů avizuje jen proradnost.

Doufám, že nemáme prezidenta hlupáka. Jestli ovšem Zeman ratifikuje ESM, měli bychom na výběr mezi slabostí ducha nebo morálky. Nebo že by to euromesiášství bylo jakýmsi druhem závislosti jako třeba u gamblerů? V každém případě by se jednalo o vážnou diagnozu, pro jejíž terapii by se prezidentský úřad absolutně nehodil.