Aktivisté politické korektnosti jsou odpornější než bolševičtí politrukové

Dnes a denně nás média masírují různými prohlášeními aktivistů, kteří ,,dohlíží“, jestli se ostatní chovají tak, jak doktrína velí. Když nějaký sportovec prohlásí svůj názor na ženy nebo homosexuály, aktivisté se zaktivizují a okamžitě se snaží docílit toho, aby byl sportovec vyloučen z různých soutěží. Když modelka řekne svůj názor na islám, aktivisté se opět zaktivizují a scénář se opakuje.

Lea Vojteková

Lea Vojteková
V podstatě se nabízí srovnání s politrukem… Politruk byl zástupce velitele vojenského útvaru pro věci politické. Politruk byl sice oficiálně označen jako zástupce velitele, ale ve skutečnosti mu byl postaven naroveň a sám velitel se ho obával. Řídil totiž svůj útvar po stránce vojenské, ovšem politruk mu nahlížel přes rameno a kontroloval (dnes aktivisté z různých neziskovek), zda svou práci dělá pořádně, tedy přesně v intencích marxisticko-leninského učení (dnes multikulturalistického a politicky korektního učení).

Pokud by politruk (aktivista) usoudil, že velitel (ředitel, politik) je v otázkách politických laxní, mohl dát podnět k jeho odvolání (dnes hlavně snaha o vyhazov z práce). Politruk zároveň dbal i na patřičnou uvědomělost podřízených důstojníků i vojáků, kteří byli pravidelně podrobováni vymývání svých mozků komunistickou propagandou pod ušlechtilým názvem Politické školení mužstva (dnes se taková školení a vymývaní mozků dějí opět).


Zdroj.