Turci neuznávájí genocidu Arménů, ale vadí jim sionismus

Podle některých evropských politiků by se Turecko mělo stát plnoprávným členem EU. Co by nás pak čekalo ukazuje poslední výstup islámského premiéra Erdogana v Rakousku. Premiér státu od nějž se Adolf Hitler učil jak masově vyvražďovat židy označil sionismus za zločin proti lidskosti. Tedy perfektní ukázka islámského pokrytectví a propagandy.

Turečtí muslimové a nacionalisté využili první světovou válku k tomu, aby se pokusili vyvraždit původní obyvatele území jenž islámští Turci dobyli. Jejich obětí se stalo několik milionů Arménů, Asyřanů, Řeků a dalších křesťanských národů. Skutečnost, že za tento zločin proti lidskosti nebyl nikdo z muslimů potrestán vedla Adolfa Hitlera k názoru, že stejně svět bude mlčet k vyvraždění židů.

Turecko, stejně tak i islamisté vedení Erdoganem, se nikdy neomluvili a neprojevili nad tímto vražděním lítost. Naopak se ho pokoušeli bagatelizovat a vydávat bestiálně vražděné lidi za oběti války. K jejich vraždění vedl nejen postoj vycházející z islámského práva, že ti kdož odmítají být poslušní islámské nadvládě mohou být vyvražděni, ale i turecký nacionalismus. Výsledkem byla směsice islámské náboženské nenávisti, tureckého nacionalismu a vyvraždění žen a dětí patřících z pohledu vrahů k méněcennému etniku či náboženství.

Hrozné je, že mediální ikonu reislamizace Turecka a obhajovatele první Evropské genocidy 20 století radostně přijal náš premiér Nečas s českou vládou mu ještě vyjádřili podporu při vstupu Turecka do EU.

Jestli je tedy sionismus zločinem proti lidskosti, pak islám dle koránu a Mohamedovo tradice a také turecký nacionalismus jsou ještě horším zvěrstvem. Jenže to se říci kvůli politické korektnosti nesmí, na rozdíl od jedovaté propagandy islámu. Kdyby se opravdu chovali sionisté jako muslimové či turečtí nacionalisté, tak bychom už dávno neslyšeli o žádných Palestincích …

Ukázka toho jak islámští Turci při masakrování křesťanů a Arménu hanobili své oběti si můžete prohlédnout zde. Upozorňuji, že fotografie jsou drastické!

Arménské ženy popravene tureckými muslimy po vzoru Ježíše Krista

Turečtí muslimové sváželi Armény k popravám v dobytčích vagonech. To se od nich poté naučili nacisté.

Další hrůzne fotografie naleznete zde.