Blbci z iniciativy „Proti projevům nenávisti“ odmítají prezidentovo tvrzení

FB iniciativa „Proti projevům nenávisti“ hodlá podat žalobu na prezidenta Miloše Zemana pro pomluvu, která byla údajně prezidentem vyslovena v jeho dnešním „Vánočním poselství“.

Eva Valerie Maxová

Eva Valerie Maxová

Předpokládám, že dnešní prezidentův projev si nechal v této imigračně vypjaté době ujít málokdo. Příznivci, ale i odpůrci v diskusích ocenili jeho vyváženost a celkový dojem, který na posluchače a diváky zanechal.

Řeklo by se, že vánoční svátky končí, období klidu a míru před závěrečnými dny, bude obdobím křesťanské lásky a rozjímání nad sebe samým, těšením se z radosti blízkých a snad i dobrým pocitem z toho, že prezident naší země klidným hlasem a správně volenými slovy uklidnil v tento napjatý čas, alespoň trochu občany své země.

Jenže. A zase jsme u toho. Sluníčkáři, Hate Free Culture, pražská kavárna a jiní proimigrační šiřitelé pravdy a lásky nikdy nespí. Po prezidentově projevu následovala celá řada kritických vyjádření politických odpůrců, kteří by jinak mohli být nazváni politickými mrtvolami, kdyby se občas nezachvěli v nějaké té protiprezidentské křeči.

Ovšem skutečnou perlou na „Štěpána“ je rozhodnutí Jana Cempera, podat žalobu na prezidenta Miloše Zemana, jelikož ve svém projevu nehezky pomluvil FB iniciativu „Proti projevům nenávisti“ (PPN)! Ano, skupinu nadšenců, kteří 17. listopadu zorganizovali v Praze shromáždění „Tahle Země patří všem – Refugees welcome!“ Ostatně na akci nás pozval bloger Cemper ve svém blogu z 15. 11. 2015.

Iniciativa má téměř 11 tisíc FB příznivců, určitě odvádí velký kus práce na poli eliminace xenofobních postojů české veřejnosti, protože to je ten zásadní problém našeho národa. Nehodláme přijímat nikoho zvenčí, máme neoprávněný strach z islámu a uprchlické krize.

Iniciativa PPN na svých stránkách k další únorové akci, v jaké Evropě chceme žít, sděluje, že věří, že „..lidem v nouzi je třeba pomáhat, Evropa má být otevřená, vstřícná a tolerantní, státy nemají být obehnány ostnatými dráty, nesmí docházet k omezování lidských práv zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a Základní listině práv a svobod Ústavy ČR, je třeba ctít svobodu vyznání, pohybu vyjadřování a politického smýšlení, Schengenský prostor nemá být omezen a nenávistná hysterie, rasismus a xenofobie nemá mít v demokratické společnosti místo!“

Krásná slova, dojemná, ovšem za poněkud jiných okolností a souběhu událostí, k nimž v souvislosti s uprchlickou krizí dochází. Iniciátor žaloby Cemper o sobě v jednom ze svých blogů píše: „.. mnohokrát jsem byl nařknut, že jsem sluníčkář, pseudohumanista a kdo ví co. Ale pokud mé sluníčkářství má být opakem dehumanizace a ideologicky zakotvené kolektivní viny, tak ano, jsem sluníčkář. Přeji si totiž svět, kde všichni lidé si jsou rovni a Evropu, jako známe teď – tedy mj. na principech humanismu, tolerance, otevřenosti a solidarity.“(15. 12. 2015)


Zřejmě a právě proto se nad jeho hlavou rozzářila okamžitě spásná sluníčková aura, když se z Vánočního poselství prezidenta Zemana dozvěděl, že:

„Když se připravovala demonstrace zastánců migrace k 17. listopadu, tak jsem od jedné z našich zpravodajských služeb dostal informaci, že na transparentu této demonstrace má být nápis „Tahle země není naše – Refugees welcome“. Potom někdo poradil těmto organizátorům, že ten nápis je mimořádně hloupý, tak ho nahradili o něco méně hloupým nápisem „Tahle země patří všem – Refugees welcome“.

Zprávy tajné služby považuje iniciativa PPN za pomluvu a takové tvrzení odmítá. Transparenty s podobným heslem prý rozhodně neměli! Prezident se podle pana Cempera spletl, za což bude iniciativa chtít veřejnou omluvu a finanční kompenzaci. Právník sluníčkářům z PPN potvrdil, že prezident imunitu v občansko-právních záležitostech nemá.

Iniciativa tedy tajně doufá, že pokud jí soud přiřkne finanční kompenzaci, celou ji věnuje na pomoc „refugees“ a jiným lidem v nouzi.

Chlapci z PPN si věří, neboť na kritiku žaloby na prezidenta od lidí na svém facebooku reagují slovy uraženého kloučka ve smyslu: „Jsme organizátoři, tak musíme 100% vědět, jestli jsme nějaký takový transparent měli nebo ne… Omluvu za lež. Ani prezident nemůže lhát, že někdo chystal transparent, i když nic takového nechystal.“ A ne a ne a ne!

Těžko můžeme odhadovat, jestli transparent s textem: „Tahle země není naše – Refugees welcome“ chlapci z PPN měli a nakonec ho stáhli, nebo jestli byla a je tahle vstřícná sluníčkářská idea pouze v jejich hlavě.

Jisté je, že svým postojem vůči imigrační krizi a obdivem k mladým muslimským uprchlíkům ze „Sýrie“ a navíc v „nouzi“! dávají jasně najevo, že se s nimi o „svou“ zemi velmi rádi podělí. Možná i o své příbytky, ženy, finance, „chytré“ telefony a další věci, které tihle strádající na útěku potřebují a budou potřebovat. Jsou tihle naivní a neinformovaní hoši z PPN vůbec hrdí na svou českou zemi, nebo ji ochotně vymění za pár „lajků“ na facebooku a dnešní zmínku v mainstremu?

Bohužel, i přes veškeré snažení a stávající sluníčkářskou křeč ve formě žaloby na českého prezidenta, zůstávají aktivisté z iniciativy „Proti projevům nenávisti“ osamoceni, a zřejmě i nadále zůstanou pouze s necelými 11 tisíci fanoušky na svém FB. Více obdivu si totiž nezaslouží.

Většina českého národa sdílí dnešní prezidentovo poselství, jím vyslovený jasný názor, za který se hrdí potomci Čechů, Moravanů a Slezanů nestydí.

A ten je a vždy bude: „Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny.“


Zdroj.