Bolševici, komunisti, estébáci a podrštašky

Takže, nejprve pojďme k pojmenování pojmů. Říkat Bolševici a komunisti je naprosto jasný pleonasmus. Je to totéž, jako říkat rodičky a matky, s tím ale, že u rodiček to dítě ještě není na světě.

Jiří Hermánek

Jiří Hermánek

A stejně, jako bolševici o komunismu spíše snili, tak komunisté se ho snažili vybudovat. Co to všechno znamenalo a jaké oběti to stálo, to všichni víme.

A přesto se nám dnes zde představují bývalí nomenklaturní komunisté nebo jejich pohrobci. A nic není ilustrativnějšího než bývalá Charta 77, složená převážně z vyhozených nomenklaturních kádrů, jejichž pohrobci, děti či názorově spřízněné osoby dnes zaujímají tzv. sluníčkové názory.

Dnes tito lidé, po vzoru starého osvědčeného rčení „Zloděj křičí chyťte zloděje“ lají do bolševiků a komunistů (je tam samozřejmě ta již zmíněná nadbytečnost) prostým lidem, kteří nemají jinou starost než uchránit tuto zem od zkázonosné vlny divoké a nekontrolované imigrace.

Musím učinit tuto vložku. Tlačí se mi do klávesnice: Byli mi již 65 let, ale v SSSR jsem nebyl, a přesto nechápu, jak někdo, konkrétně Angela Merkel může vůbec přistupovat k otázce migrace tak laxně a místo konkrétních kroků an hranicích EU pouze žvanit.

Takže zpět k tématu článku: „Bolševici, komunisti, estébáci a podržtašky“. (Za nespisovný tvar nespisovného slova „podržtaška“ v titulku se oblouvám, jsem jak Barbra Streisand) a pojednejme zde slovo „estébáci“.

Za mých mladých let jsme nebyli tak blbí jako je dnešní mládež a nejen ta a poměrně přesně jsme rozlišovali:


SNB = Sbor Národní Bezpečnosti se dělil na:
VB = Veřejnou Bezpečnost, která řešila veškeré „občanské“ případy. Veřejný pořádek, loupeže, krádeže, vraždy, podvody, defraudace a samozřejmě také dopravu. Tito příslušníci byli vesměs, ale ne vždy, uniformovaní. Výjimku tvořili samozřejmě třeba kriminalisté, kteří chodili v civilu.
StB = Státní Bezpečnost, která měla na starosti vše týkající se bezpečnosti státu, včetně jaderné a drogové problematiky.
U nás v ulici kdysi žila rodina Horáčkových, z nichž už asi všichni z té starší generace zemřeli a pan nebo lépe soudruh Horáček, byl regelrecht „estébákem“, tedy kmenovým příslušníkem StB.

A jako takový, předpokládám, měl skvělý kádrový profil, byl to oddaný komunista, měl služební průkaz, služební zbraň a šel, jako příslušník ozbrojené složky státu, dříve (a do vyšší) penze.

Dnes však, zásluhou či vinou pana Ábelovského a dalších nastává takový zmatek v pojmenovávání ideových odpůrců sluníčkářů, že nejen komunisté nadávají lidem, kteří jim názorově nesedí, do komunistů, ale též rozšířili nadávku „estébák“ na celou skupinu jim odporujících osob.

Pokud bychom vzali za bernou minci nikoli klasickou definici „estébáka“ a tedy „příslušník komunistické tajné policie, který má služební průkaz, zbraň a všechny ostatní náležitosti“, ale tu panem Ábelovským rozšířenou definici.

Tak, „estébákem je ten, kdo se jakkoli kolem StB ochomejtl a byl evidován“ a nutně proto musíme dospět k názoru (a legislativci k němu také v roce 1990 dospěli), že Václav Havel byl u StB evidován zcela právem a jen on a jedině on, byl důvodem toho, že z Lustračního zákona vypadla kategorie KTS (Kandidát tajné spolupráce).

Nicméně, ono to jde ještě dál. Nadávka „estébák“ začala žít zcela samostatným životem, stejně jako po válce nadávka „Ty fašisto“, i když ani pro rodilé Němce a Nacisty by nebyla věcně správná. Fašismus byl italským hnutím.

A takto to „U nás u svišťů chodí furt“ (Jan Werich) a zvláště pak v dobách pohnutých, jako je tato. Prezident Zeman samozřejmě myslí na své zvolení, USA náš vzor to dělají vždy, ale také je jedním nebo dokonce jediným přímo mluvícím politikem

V roce 2002 Miloš Zeman srovnal, a to zcela po právu, předsedu Palestinské samosprávy Jásira Arafata s teroristou, což v době, kdy byl Arafat už osm let nositelem Nobelovy ceny míru, nebylo příliš diplomatické, zato však účinné.

A nyní, Miloš zeman neztratil vůbec nic z ostrosti svého jazyka, což by se alkoholikovi na 100% stalo a ve svém vánočním poselství řekl jinou pravdu. Já ji popíši dle svého: Divocí imigranti nejsou ničím jiným než citovými vyděrači, kteří se spoléhají na slabost evropských vlád.

A k tomu ještě pro úplnost třeba dodat, že prezident republiky si myslí, že jde o organizovaný pohyb, zatímco já si myslím, že spíše jde o pohyb živelný, který se ale velice snadno může stát velmi nebezečným

Postačí, když jedno jediné procento migrantů, tedy asi 10.000 se zradikalizuje.


Zdroj.