Abychom pochopili dnešní rozklad společnosti, tak musíme znát její historii

Pro pochopení dnešních společenských problému je potřeba nahlédnou i do minulosti. Právě vývoj a kontinuita nám odhaluje příčinu…

Lea Vojteková

Lea Vojteková
Jak se kdysi formovala společnost? Společnost byla tvořena královskou, kněžskou a vojenskou vrstvou. Královská a kněžská moc byly často jedno a totéž. Král byl v podstatě kněz, který komunikoval přímo s božstvem. Pak tady byli i různí rolníci, kupci a řemeslníci (tedy občanská společnost), ta ale v těch dobách byla poměrně nedůležitá, resp. byla chápána spíše jako otrocká síla.

Postupem času ale došlo k rozdělení královské a kněžské moci (,,Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu“) a občanská společnost taky získala více práv. Jenže jak šel čas, občanská společnost nabývala na síle. Královská moc byla odvržena jako zastaralá a přišla demokracie. Kněžská moc taky, k čemu přece potřebujeme nějaké duchovno? A celé to vyústilo v marxismu. Marxismus aspiroval na všechny 3 oblasti vládnutí: chtěl mít pod palcem politickou nadvládu, duchovno i společnost.

Bohužel podobné aspirace vidíme taky u liberalismu. Proto ten nátlak gender, propaganda homosexualismu, problémy s islámem. Jak řekl Thomas Molnar: ,,Čas od času se mezi lidmi rozšíří přesvědčení, že je možné vytvořit dokonalou společnost. Následně zazní povel, aby se všichni shromáždili a vybudovali ji – takový ráj na zemi. Přes svou přitažlivost jde o blouznivou myšlenku utvářenou šílenou logikou. Ve skutečnosti zůstává společnost vždy nedokončená, v pohybu a její klíčové problémy nelze vyřešit sociálním inženýrstvím. Přesto musí člověk znovu a znovu dobývat svobodu spatřit a pochopit tuto pravdu. V mezidobích znovu a znovu podléhá snu o lidstvu zmrazeném a hotovém ve své planetární pýše.“


Zdroj.