Bruselská islamizace Evropy se tiše blíží jako další morová rána

Zdroj: paulczynski.cz | Tak se nám objevila tak nějak multikulturně vytuněná učitelka v mateřince. Konvertitka k islámu. A v souladu s diktátem multikulturního obohacování ticho po pěšině. Jakoby nestačila plíživá islamisace řízená přímo EU.

Protože EU se totiž zbláznila a zahájila proces vlastního sebezničení. Po normě na ohyb banánu, přímost okurek, zákazu rtuťových teploměrů a zavedení úsporných žárovek se sociální inženýři v Bruseli vrhli jinam. Kaddafího výrok, že není třeba násilí protože islám dobude Evropu dělohami svých žen je blíže než si myslíme. Evropa má totiž demografický deficit. A rozhodla se ho vyrovnat imigrací muslimů. Desítky milionů muslimů (snad až 56 milionů) se zanedlouho dostaví v rámci v tichosti započatého procesu známého jak EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) alias barcelonský proces, v sobě kromě posilování kulturního, ekonomického a politického partnerství mezi členskými státy EU a středomořskými sousedy ukrývá doplnění počtu obyvatel starého kontinentu metodou přesidlování. A v rámci nesvéprávnosti kterou jsme přijali podpisem Lisabonské smlouvy bude rozdělovat kvóty. I kdybychom nakrásně nesouhlasili, nemáme právo veta.

Zákaz burek ve Francii, referendum ve Švýcarsku o stavbě mešit, či politika Geerta Wilderse jakoby neexistovaly. Úřednický moloch Bruselu se prostě pomátl na rozumu.

Přichází svět ošátkovaných žen, v oděvech podobných neforemným stanům, s kočárky a houfy malých dětí. Jejich manželé, nebo pokud chcete otrokáři, kráčejí tři kroky napřed. V Evropě dnes žije na pětapadesát milionů muslimů. Universita v San Diegu nedávno odhadla, že během pouhých dvanácti let vytvoří muslimové šokujících 25 % evropské populace. Bernhard Lewis předpověděl muslimskou většinu k závěru tohoto století. Jenže to jsou jen čísla – čísla, na nichž by nebylo nic špatného, kdyby muslimští imigranti upřímně usilovali o asimilaci. Tomu ale naznačuje máloco. Pewovo studijní centrum [the Pew Research Center] oznámilo, že u poloviny francouzských muslimů převyšuje loajalita k islámu loajalitu vůči Francii. Třetina francouzských muslimů není proti sebevražedným útokům. Britské Centrum pro společenskou soudržnost [British Centre for Social Cohesion] hlásí, že třetina muslimských studentů v Británii by si přála žít ve světovém kalifátu. Podle jedné holandské studie plná polovina holandských muslimů připouští, že „pociťuje pochopení“ vůči útokům z 11. září.

Muslimové po nás chtějí “respekt”. A my jim náš respekt prokazujeme. Naše elity se nebrání ústupkům. Kapitulujeme.

Nezbývá, než opět dát za pravdu Winstonu Churchillovi, který napsal ve své knize The River War, sv. 2, s 248-50. Jak děsná jsou prokletí, jimiž stíhá mohamedánství své vyznavače! Kromě fanatického nadšení, které je u člověka stejně nebezpečné, jako je nebezpečná vzteklina u psa, trpí tou strašnou fatalistickou apatií. Důsledky se patrně projevují v mnoha zemích. Neprozřetelné zvyky, ledabylý systém zemědělství, líné obchodní metody a nejisté vlastnictví existují všude, kde vládnou či žijí následovníci Proroka. Pokleslá smyslnost zbavuje pozemský život půvabu a zjemnělosti a příští důstojnosti i svatosti.

Mohamedánství není ani zdaleka na vymření, naopak se projevuje jako bojovná víra získávající nové a nové stoupence. Už se rozšířila po celé střední Africe a na každém kroku za sebou zanechává nebojácné válečníky, a nebýt toho, že křesťanství je chráněno silnými zbraněmi vědy, proti níž marně bojovalo, civilizace moderní Evropy by možná padla stejným způsobem, jakým se kdysi zhroutila civilizace starého Říma. A tak běžte a kupte manželce burku, nebudou.

Redakčně kráceno, titulek redakčně upraven