EU není Evropa a hodnoty EU nejsou evropské hodnoty; Vše to je jen lež a propaganda

loading...

Na pozadí událostí posledních dnů, týdnů a měsíců se, jako by jen tak na okraj, v rámci hodnocení událostí, skupin lidí i konkrétních osob ze všech stran často objevuje pojem „evropský“ v nejrůznějších modifikacích (proevropský, protievropský) a spojeních (evropské hodnoty).

Paul Thomas Man

Paul Thomas Man

Každý, kdo se podívá na politickou mapu Evropy, nemůže jinak, nežli se zamyslet, jak to s tou Evropou v tomto ohledu vlastně je. Pravda, většinu území Evropy (odhlédneme-li od Ukrajiny a evropské části Ruska, což bychom dělat neměli, ale pro účel této úvahy to chvilku učiňme) zabírá Evropská unie. Přesto je však i dosti takových zemí našeho kontinentu, které k ní nepatří a mnohé ani patřit nechtějí (po létech strávených ve Švýcarsku a stálých kontaktech s jeho obyvateli z různých vrstev tamější společnosti vím velice dobře, o čem hovořím).

Prostě zkrátka a dobře Evropská unie není Evropa. I kdyby si to bruselští byrokrati opakovali stokrát denně, není a zřejmě ani nebude. Proto každý, kdo vystupuje proti Evropské unii a jejím negativním jevům a zlořádům, kdo tuto instituci jakkoli kritizuje (což vlastně není ani tak těžké, neb stačí popsat realitu bez jakýchkoli dalekosáhlých politicko-filozofických, ekonomických či sociologických výkladů a úvah), nejedná „protievropsky“, ale výhradně protiunijně. Kritik EU je nepřítelem Unie, nikoli Evropy. Ta je kontinentem, na němž jsme přišli na svět a kde většina z nás (aspoň doufám) chce i v budoucnu žít svůj každodenní život. A ta tu taky bude i nadále, ať už s jakýmkoli politickým, ekonomickým a společenským uspořádáním. Zatímco EU jako jev institucionální může mít z historického pohledu jepičí život.

Vladimir Iljič Uljanov - Lenin

Vladimir Iljič Uljanov – Lenin

Není rovněž bez zajímavosti podívat se například jen v novodobých literárních dějinách, kdo s oblibou sebe nebo jinou vlivnou osobu či instituci ztotožňoval tu s nějakým politickým uskupením, jindy rovnou s celým státem. Napadá mě ihned třeba Vladimir Majakovskij, aniž bych tím chtěl snižovat jeho význam pro ruskou a světovou literaturu. Už ten má v poémě Vladimír Iljič Lenin na závěr verše, ztotožňující vůdce Říjnové revoluce s komunistickou stranou a potažmo s celým nově vytvořeným sovětským státem a obráceně.

loading...

Jelikož jsem germanista a ne rusista, nebudu se kolegům plést do řemesla a zůstanu jako správný švec u svého kopyta s uvedením myšlenkově obdobného příkladu z německého kulturního prostředí, jen poněkud v obráceném gardu. V roce 1937 si Thomas Mann ze svého švýcarského exilu dopisoval s rektorem bonnské univerzity (tuto osobu zvolil autor mimo jiné i proto, že mu na příkaz nacistických kulturních činovníků byl v prosinci 1936 odejmut čestný doktorát tohoto vysokého učení, udělený roku 1918).

Martin Schulz - Eurozmrd hajluje

Martin Schulz – Eurozmrd hajluje

Tato korespondence (nazvaná příznačně a jednoduše Briefwechsel mit Bonn) je zajímavým svědectvím nejen o názorech a postojích velkého světového literáta, ale také dobového myšlení a dění. Až mě napadlo, jak zajímavá by mohla být korespondence třeba Thila Sarrazina z nějakého bezpečného exilu s Martinem Schulzem (i když si na druhé straně nedovedu představit, jak by tento vyučený knihkupec, vyloučený z gymnázia pro mizerný prospěch, držel krok se svým korespondenčním kontrahentem).

Thomas Mann nazval jeden z dopisů „Sie haben die unglaubwürdige Kühnheit, sich mit Deutschland zu verwechseln!“. Slova jsou volena uvážlivě (Kühnheit – odvaha, smělost), neboť od člověka takové (pravé) intelektuální velikosti ani nebylo možné očekávat jakoukoli příkrost ve vyjadřování, natož vulgarismus. Idea dopisu na adresu nacistického režimu a jeho představitelů je však jednoznačná, tedy v zásadě: „Kde berete tu neuvěřitelnou drzost zaměňovat se s Německem!“ A proto se nezdráhejme říci všem probruselským elementům: Kde berete tu neuvěřitelnou drzost zaměňovat se s Evropou!!!

Čtěte dále:

NE za všechny prachy: O dluhy nešlo a nejde. Řecký... Horký (u nás prodloužený) víkend skončil malou evropskou bouřkou. Řekové odmítli diktát, který jejich vzpurné vládě bezostyšně předložila Evropská uni...
Adolf Hitler a Angela Merkel dělají totéž Kdo z nich přináší Evropě větší zlo? Položit se tuto otázku, vypadá na první pohled jako šílenost. Není to však větší šílenost, než konání těchto dvou...
Co je hlavní cíl regulace? Co jejím smyslem? Proč ... Systém prodeje vody a obnovy infrastruktury je na sobě vzájemně závislý. Prodej vody generuje peníze, které mají financovat infrastrukturu a infrastru...
To snad není možné! Německo mezi “vítěznými” Spoje... Přepisování historie už překonává všechny myslitelné hranice. Jako by nestačilo, že už to skoro vypadá, že Prahu osvobodili v květnu 1945 Američané a ...
Švýcaři jasně řekli ne přivadrovalcům, Evropská un... Eurofanatici nás straší druhou kolejí. Ta první kolej, která má vést k superstátu (jenž se licoměrně vydává za eurofederaci), je však slepá. Protože s...
Výzva občanů České republiky proti plánům Německa ... Neuvěřitelné se opět stává skutečným. Migrantská vlna nabírá na stále větší mohutnosti a naplno se blíží také k našim hranicím. Ale co je horší – naše...
P. C. Roberts: Důvěryhodnost západních médií se na... Jak sděluje Gallupův ústav, věří svým tištěným a televizním médiím jen 32% Američanů. Ještě méně – a to pouhých 14% - věří americkým médiím příznivci ...
Nelidská zrůda a balkánská řeznice Albright o všem... Veřejnost se od ní dozvěděla o vraždách stovek Srbů pro lidské orgány už před šesti lety, přesto až v těchto dnech zvláštní vyšetřovací skupina EULEX ...
Charisma mokrého hadru (Herman Van Rompuy) navštív... Tak nás dnes navštívil muž, kterému říkají prezident EU. To je vážení tak charizmatická osobnost, že o něm britský poslanec europarlamentu Nigel Farag...
Česká televize jako odporná havloidní žumpa z kter... Veřejnoprávní Česká televize, financovaná z koncesionářských poplatků, by měla podávat vyvážené a nekomentované zpravodajství a informace. Kdo viděl v...
loading...