Blondýnky do plavek, migranti se na vás těší

V německých městech Bornheim a Mnichov zakázali do místních bazénů vstup mužským běžencům, a to z důvodu sexuálního obtěžování žen.

Ficki Merkel

Ficki Merkel

Migrační krize pokračuje a v Německu si ji užívají naplno. Britský deník The Daily Mail dnes informoval, že uprchlíci s nadšením, vymrzlí z německých ulic, vyrazili v plavkách do místních bazénů. Za běžných okolností jistě s úmyslem si zaplavat, za neběžných, tedy imigračních, zjevně s postranními úmysly.

Města Bornheim i Mnichov byla doteď zvyklá, že v prostorách jejich bazénů se návštěvníci věnovali převážně plavání, nebo saunování, ovšem s kluky ze „Sýrie“ dochází k jisté změně.

Některé návštěvnice zde prý byly podle jejich slov i slov pracovnic u bazénu slovně a fyzicky obtěžovány mužskými azylanty, tedy uprchlíky, kteří přišli „pokorně“ do Německa žádat o azyl, práci a přístřeší.

Bornheimský pracovník ze sociálky Markus Schnapka v tom má jasno, tohle se nesmí dít! Doslova směrem k uprchlíkům sdělil: „Říkám zcela jasně, že o našem respektu k rovnosti mezi muži a ženami nebudeme v Německu diskutovat.“ Jakmile muslimští běženci pochopí, že se k ženám takhle chovat nesmějí, budou si moci přijít zaplavat. Šplouchy, šplouchy…

Stejně tak se sexy hrátky děly i v Mnichově, kde u bazénu tři mladíci, dva Afghánci a jeden Syřan, obstoupili dvě dívky – sestry ve věku 14 a 17 let, a začali je osahávat, jednu dokonce i pod plavkami. Zřejmě viděli ve svém životě poprvé bílé ženy, spoře oděné v plavečky, tak proč si nesáhnout? Výslech na policii, která nakonec pokrčí rameny a něco zamumlá „osahávačům“ v jim neznámém jazyce za to určitě stojí.

A tak se merkelovské imigrační Německo potýká s novou vlnou násilí, od silvestrovských útoků, až po ty bazénové, násilí na bezbranných ženách. Bohužel se to děje, a háže to špatné světlo na všechny ostatní běžence, zvláště po tom, co se ví, že přes 80% z nich jsou mladí zdraví muži, pocházející z jiné kultury, nerespektující stejná práva ženy jako jedince rovnocennému muži. Generalizace na spadnutí. Co s tím?

Možná poradí pan kníže. Možná mu to bude uvěřeno, ale možná taky ne. Protože nálada je taková že, i kdyby kníže Schwarzenberg stokrát na svůj facebook napsal to, co teď, a sice:

„…Samozřejmě, mezi migranty jsou různí lidé. Kdybych vybral sedm set tisíc občanů jakékoliv evropské země, ať už Francouzů, Němců, Rakušanů či Čechů, bylo by mezi nimi jistě několik vrahů, dost podvodníků a zlodějů a mnoho chlípníků, ale na druhé straně snad i někteří lidé svaté povahy, poctivci, starostliví otcové rodin atd. Prostě je to průměr obyvatelstva. Tudíž nemůžeme očekávat, že uprchlíci jsou zástup andělů.

Jsou to lidé jako my, se stejnými slabostmi i ctnostmi.
To ovšem nezmenšuje naši povinnost jim pomoci. Pochopitelně to neznamená jenom dát jim stany jako přístřeší a snad dostatek jídla a pití, nýbrž ihned začít pracovat na jejich integraci, neboť se obávám, že válečné střety na Blízkém východě budou ještě delší dobu trvat, takže v dohledné době nenastane čas na návrat těchto lidí do vlasti. Znamená to výchovu. Nejenom dětí, které se musí od předškolního věku učit česky, aby mohly chodit do našich škol, nýbrž také dospělých.

Musejí si uvědomit, jaké hodnoty jsou pro nás určující, a musejí vědět, s jakým chováním či názory tady tvrdě narazí. A samozřejmě i u nich je nutná výuka jazyků, aby mohli co nejdříve začít pracovat.

Máme u nás spoustu oborů, ve kterých hledají pracovní síly, a většina uprchlíků, jak vím z minulosti své vlastní rodiny, práci přijme a bude pracovat, aby si něco vydělala, protože musí začínat od nuly.“

A doplnil to neméně upřímným tvrzením, že: „Samozřejmě, bude-li to nutné, přijmu uprchlíky i u sebe. Této povinnosti se nevyhýbám. Když přijdou, tak jsem si vědom toho, že lidem v ohrožení máme pomoci.“, bohužel nás, skeptické občany a xenofoby České republiky nepřesvědčí.

S každou podobnou zkušeností Němců, s každým novým zákazem vstupu na veřejná prostranství, zneužitím a obtěžováním evropských žen, zrušením dříve konaných německých masopustů, si naši lidé, ale nejen oni uvědomují, že tohle a tyhle muslimské „pracanty“ v Evropě opravdu nepotřebujeme!

Tisíce sešikovaných mladých mužům, kteří nehledě na příslib tureckého prezidenta Erdogana, že za tři miliardy euro a zrychlení vstupu falešného Turecka do EU, Turci zabrání imigračnímu toku dalších uprchlíků z táborů, právě na území Turecka, tisíce běženců každý den táhnou dál. Žádné změny, každý den vyplouvají nové gumové čluny směrem k řeckým ostrovům, stejně jako libyjské bárky směrem k italským.

A Frontex, stejně jako další humanitární organizace, nehledě na zimní počasí všechny ty „zubožené“ duše z moře zachraňuje, aby následně nechal podstoupit Schengen další a další zátěžové zkoušce. Do doby než se celý zhroutí a evropské země budou zaplaveny vzteklými běženci, kteří nebudou mít daleko k agresi a násilí nejen na ženách.


Taková je realita, a je zarážející, že se stále méně ozývají hlasy všech evropských sluníčkářů a sluníčkářek, včetně těch našich, které stály v čele demonstrací za „Uprchlíky přijímáme“! Stejně jako se nějak neozývají hlasy některých našich stárnoucích žen, divadelnic, jako jsou paní Filipovská, nebo Fischerová, na Slovensku pak imigračně osvícená politička Vašáryová.

Nebo že by jim došla slova a žádný apel na další demonstraci pro přijímání, podpořený transparentem: „Blondýnky do plavek, imigranti se na vás těší“, nebude? Nežijme však v iluzi, ony ty škaredé chápající a přijímající aktivistky z neziskovek a jiná pomatená mysl něco v imigrační krizi určitě vymyslí.

Třeba objevné zjištění, že vyhodit a potrestat muslimského „osahávače“ z bazénu je nepřípustná diskriminace z důvodu rasy, etnika a odlišnosti náboženství, a tudíž přístup vůči nim musí být vstřícný a chápající. Poradit by jim v tom mohla i naše ombudsmanka Šabatová, která má s podobnými diskriminačními kauzami velmi dobré zkušenosti.

Všechno má svůj vývoj a čas brzy ukáže, zda vítězství bude na straně zdravého rozumu, nebo na straně sebedestruktivního multikulturního šílenství.

I přes probíhající události se v Evropě, podle kompetentních a zodpovědných politiků, zřejmě děje pořád málo pro to, aby všem nevítaným příchozím byly evropské dveře rázně přibouchnuty a jasně a nahlas, a třeba i s arabskými titulky, řečeno:

„Tak dost! Tohle tady nechceme!“


Zdroj.