Exotičtí samci se spermatem přetékajícími varlaty aneb jedna bláznivá nadržená ženská

Podle Veroniky Žilkové ano. Já bych ráda osvětlila, proč normální evropské ženy při smyslech dobrovolně k těm exotickým samcům se spermatem přetékajícími varlaty utíkat nebudou. Hlavní důvody jsou tři.

Veronika „zaprachyvše“ Žilková a jeden americký buzerant

Žilková vlastně nijak nepřekvapila

O intelektu paní Žilkové jsem nikdy neměla valné mínění, ale připouštím, že to u takových celebriket může být zkresleno, jelikož paní Žilkovou osobně neznám. Nicméně jsem ji vždy považovala za sympatickou herečku. Tomu byla učiněna přítrž jejím neuvěřitelně hloupým výrokem před pár dny.

A protože v Evropě se schyluje k válce, veřejné žblepty hloupých lidí je třeba systematicky vyvracet. Tak tedy tři stěžejní důvody, proč evropské ženy nestojí a nebudou stát o arabskou exotiku.

Tím prvním je podstata islámu. Jak již mnozí vědí, má v islámu žena-muslimka poloviční hodnotu muže, zatímco žena-nemuslimka má nulovou hodnotu. My si prostě neuvědomujeme – nedokážeme plně uvědomit!!! – že pro ty „samce“ nemá život evropské ženy žádnou hodnotu. Výjimky mě v souvislosti s takovýmto stěhováním národů nezajímají: mě zajímá většinové pojetí práv žen v nekultuře, kterou s sebou tito samci přinášejí. Ženy, které se dobrovolně rozhodnou pro islám, se dobrovolně vzdávají rovnoprávnosti s muži a dobrovolně a vědomě uznávají, že hodnota jejich života je nižší, než život muže.

Ženy s dostatkem sebeúcty mají jasno

Některé anomálie o to jistě z rozmanitých důvodů stojí, ale normální, jasně uvažující žena s pudem sebezáchovy a sebeúctou tento krok nikdy nemůže učinit. I pokud touží po tradiční rodině s pevně stanovenými rolemi muže a ženy, jasně uvažující žena s dostatkem sebeúcty nebude konvertovat k tak zvrácené ideologii, která by ji zbavila většiny práv, která ženy v Evropě považují za samozřejmá.

Druhým, a to stěžejním důvodem je něco, co bych nazvala „samičí podvědomou selekcí kulturních kvalit samce“. (Ty biologické termíny samec/samice používám záměrně v návaznosti na ono prostoduché použití obratu „nový samec“ paní Žilkové. Aby mi ta samice rozuměla.) Víte, v Dánsku jsem měla dost možností bavit se s Araby – přistěhovalci. A víte, co jsem se několikrát dozvěděla? „Víš, já to tady mám těžký. Dánské ženy se ani nenechají nikam pozvat, mají předsudky…“ A to byli relativně fajn týpci, velice slušní, vzdělaní, až mi jich bylo líto.

Většina žen Araby logicky nechce

Ale ani mě by nenapadlo s nimi jít na rande. (Smí ještě vůbec žena říct, že její preference pro potenciálního partnera vylučují muže tmavé pleti či jiného kulturního původu, nebo je to zase „rasismus“ a „diskriminace“? No dobře, ale co potom všichni ti pánové, kteří se netajípreferencemi pro blondýny? A není právě diskriminace základem partnerské selekce? Má člověk v Evropě vůbec ještě právo mít vizuální preference včetně barvy pleti pro svého partnera, nebo to již automaticky implikuje, že chce všechny nebělochy zbavit volebního práva či nahnat do plynu?)

Až po výroku paní Žilkové mi docvaklo, proč že ty Dánky (a já též) s Araby nic nechtějí mít, bez ohledu na to, zda se jedná o muslima, či ne. Protože žena je velmi intuitivní stvoření. A tak jako ženy naprosto přirozeně podvědomě (a některé i velice vědomě) vyhledávají partnera, který je bude schopen materiálně zabezpečit, tak se domnívám, že stejný mechanismus funguje v kulturní selekci. Žena prostě podvědomě (nebo i vědomě) tuší či ví, že kulturní rozdíly zvyšují riziko nefunkčnosti či rozpadu partnerství. A nejde prosímpěkně primárně o rasovou příslušnost, ta není rozhodujícím faktorem této kulturní kompatibility. Nicméně může sloužit jako prvotní ukazatel (třebaže podvědomě), protože vzhled je prostě to první, co na druhém člověku vidíme.

V Sýrii je průměrné IQ jen 82

Zatřetí považuji za nutné podívat se pravdě do očí: ti, se kterými jsem se já v Dánsku bavila a stěžovali si, že je evropské ženy nechtějí, to byla elitka. Zpravidla ajťáci, právníci, architekti, zkrátka celkem vzdělaní inteligentní lidé, kteří přijeli do Dánska pracovat či studovat a měli legální vízum, byli přínosem pro Dánsko a uměli minimálně perfektně anglicky. Takoví se zjevně měli možnost do Evropy dostat legálně. Jenže ti, o kterých je nyní řeč, to je z velké části nevzdělaná spodina blízkovýchodní a severoafrické společnosti, která neumí žádný evropský jazyk, nemá vzdělání, natožpak potenciál se byť jen přiblížit k pochopení podstaty evropskérovnoprávnosti muže a ženy.


Společně s pár procenty těch, kteří opravdu potřebují pomoc, sem proudí veškerá spodina třetího světa, která by se – narozdíl od těch, se kterými jsem se v Dánsku bavila já – do Evropy jinak nikdy nedostala. A zde považuji za nutné opět poukázat na to, že průměrné IQ v Sýrii je kolem 82, v ostatních arabských zemích je to podobné, v Africe to ještě klesá (evropský průměr je okolo 100). Takže skromným odhadem, většina těch samců, co sem nyní přicházejí, má IQ 82 nebo nižší (předpokládáme-li, že jde o tu nevzdělanou vrstvu). Já vám nevím, mně přijde až trapné, že tohle musím psát, poněvadž každému, kdo shlédl nějaké to videjko, jak ti „neurochirurgové“ a „ředitelé škol“ peleší na chorvatských hrobech, hází po sobě, co najdou, ničí, co najdou, musí být jasné, že to s tím vzděláním nebude tak žhavé, jak se nás soudružka Merkelová a její Lügenpresse (lživý tisk) snažili přesvědčit.

ŽIlková se přidala k primátorce Kolína nad Rýnem

Pokud i arabská přistěhovalecká elitka má problémy najít si evropskou partnerku, pak tedy nevím, co si má počít několik set tisíc mužů z té nevzdělané nekulturní spodiny, kteří sem přišli bez žen, nicméně by nějakou jistě rádi. O to víc, že jejich biologické pudy nejsou brzděny intelektem a zábranami plynoucími z kulturní výchovy. Ano, je to volání přírody, ale naprosto necivilizované, hodné možná tak prvobytně pospolné společnosti a IQ 82, a především TRESTNÉ! Jakékoli zlehčování či omlouvání té odsouzeníhodné absence respektu k ženám je projevem choromyslnosti, zdeformovaného pojetí (ne)spravedlnosti a naprosté zvrácenosti. Asadomasochismu v případě, že to vypustí z úst žena.

A tak se Veronika Žilková zařadila do stejné lajny jako kolínská primátorka Henriette Reker s její „vzdáleností od imigrantů na délku paže“, či italská eurokomisařka Federica Mogherini s jejím přístupem „tohle je normální, to se děje v Itálii běžně“, či sexuolog Radim Uzel, který si myslí, že ženy by měly sedět doma, poněvadž juchání na ulici beztak není zábavné. Něco jako: „Evropské ženy, můžete si vybrat: buď budete zavřené doma a ven budete chodit jen s mužským doprovodem a zahalené, anebo s těmi novými samci budete dříve či později souložit. Dobrovolně, nebo nedobrovolně, to je též na vás.“

Hlava mi nebere, proč by jakákoli evropská žena při smyslech, měla dobrovolně dát přednost samci z tak odlišné nekultury, navíc když je to násilnický, nevzdělaný, hloupý, kriminální živel, a vzdát se své cti: rovnoprávnosti muže a ženy.

Proč by to proboha dělala? Snad ze špásu, když její domácí samec je víc na ministerstvu, než doma.


Zdroj: ePortal.cz | Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/206 Sb, o právu autorském