Konec pracujících důchodců v orgánech veřejné moci

Zdroj: ePortal.cz | Rozhodně nechci jitřit generační vášně, ale situace na trhu práce je skutečně kritická! Nezaměstnanost již několik měsíců po sobě láme historické rekordy a naděje na zlepšení je v nedohlednu. Zřizuji dobrovolnou pozici „inspektor práce“.

Soudci dovršením 70 odchází automaticky do důchodu. Proč toto pravidlo nemůže platit i pro další zaměstnance státní a veřejné správy. V současné době pracují tisíce důchodců ve státní správě a nikoho to nezajímá. Celá řada z nich pobírá starobní důchod a plat úředníka. Rozhodně zajímavý příjem na stáří, ale státní pokladna pláče a lidé v produktivním věku tvoří fronty na úřadech práce. Tato poměrně rozšířená praxe, ale přináší zvýšené náklady na výkon státní správy, protože úředník má na konci své kariéry nejvyšší platovou třídu a mnohdy zastává i vedoucí funkci.

Tento stav považuji v současné složité ekonomické situaci za dlouhodobě neudržitelný. Dopravní podnik Hl. m. Prahy se dokázal „zbavit“ svých důchodců, tak proč to nejde jinde. Stát by mohl vytvořit tisíce pracovních míst, ale nemá zájem. Kraje, obce a další organizace ovládané státem nebo samosprávou nabízejí další tisíce pracovních míst, které jsou obsazené důchodci.

Každý člověk bez práce by se měl ptát „svého“ ministra, hejtmana, primátora, starosty kolik v jeho úřadě pracuje důchodců. Prodlužování věku pro odchod do důchodu rozhodně není žádné koncepční řešení. V současné době se často skloňuje termín „hospodařit s péčí řádného hospodáře“. Vyplácet podpory v nezaměstnanosti a na druhé straně zaměstnávat tisíce důchodců ve státní správě mi rozhodně odpovědné nepřipadá.

Inspektorem práce může být každý z vás. Stačí nebýt lhostejný k věcem, které se dějí kolem nás. Zajímavé informace o počtech pracujících důchodců na jednotlivých úřadech rád zveřejním.

Titulek redakčně upraven