Migranti jako děti bez výchovy. Neví co si mohou dovolit, tak si dovolují vše

Podle psychologů děti s volnou výchovou zažívají nejhorší možné pocity: nejistotu a bezmoc. Neví, co ještě mohou a co už ne. Proto zkouší, kam ty hranice sahají, kam až mohou zajít. Proto často zlobí.

Lea Vojteková

Lea Vojteková
V knize o Frankensteinovi chtěla autorka poukázat na to, co může moderní technologický pokrok pro člověka znamenat, pokud mu nebudou vymezeny hranice. Vznikne zrůda, kterou již nebude moci nikdo ovládat a která ničí i vlastního stvořitele.

To samé vidíme i ohledně uprchlické krize. Nemáme nastaveny žádné hranice (jak vnitřní, tak vnější), proto imigranti zkouší, co všechno ještě mohou. Chovají se jako malé děti, které zkouší, kam až mohou zajít. A Evropa se bohužel chová jako slabý rodič, který neumí říct: ,,STOP, tohle již nesmíte!“


Zdroj.