Clinton i Albrightová byli obžalováni za válečné zločiny a vraždy v Jugoslávii

Zločin zůstává zločinem | (k výročí NATO agrese proti Jugoslávii) | Zase přichází 24.březen jako výročí neospravedlnitelné NATO agrese proti Jugoslávii v roce 1999, kdy se NATO stalo zločineckou organizací, protože jeho letadla, tj.letadla USA a členů Evropské unie, které stále dávají na odiv svoji demokracii, spravedlnost a mírumilovnost, 78 dnů a nocí ničila a zabíjela převážně civilní cíle, bez povolení Radou bezpečnosti. Je dobré připomenout, že bývalý generální prokurátor (attorney general) USA Ramsey Clarc, v rámci Mezinárodního tribunálu o válečných zločinech USA/NATO obžaloval 31.července 1999. v New Yorku Williama J.Clintona, vládu Spojených států, NATO a ostatní z 19. individuálních mezinárodních zločinů proti lidu Jugoslávie a z porušení mezinárodních i domácích zákonů, s následnou smrtí, ničením, zraněním a utrpením. Obžalovaní byli prezident J.Clinton, státní tajemnice M.Albrightová, ministr obrany W. Cohen, premiér Tony Blair, kancléř Gerhard Schröder, generální tajemník NATO J.Solana, vrchní velitel NATO generál W. Clark, každý NATO člen, který souhlasil s vojenskými útoky na Jugoslávii.

Mezi 19 body obžaloby je např. využití ilegálního ad hoc tribunálu v Haagu ke zničení a démonizaci srbského vedení; Vedení války proti prostředí; použití ochuzeného uranu, kazetových bomb; použití NATO pro vojenskou agresi a obsazení zemí, které to nechtějí; zabíjení a zraňování bezbranného obyvatelstva po celé Jugoslávii (mezi zavražděnými tak byla i 3letá Milica Ristić); zavedení sankcí prostřednictvím OSN, což představuje genocidní zločin proti lidskosti; ustavení dlouhodobé vojenské okupace strategických částí Jugoslávie silami NATO; Použití kontrolovaných mezinárodních medií k utvoření a udržení podpory pro agresi USA a pro démonizaci Jugoslávie, Slovanů, Srbů a Muslimů jako genocidních národů…

Proč se o této obžalobě za zločiny proti lidu Jugoslávie stále téměř nehovoří? Proč se téměř vůbec nemluví o „Křišťálové noci na Kosovu“ 17-18.března 2004 (název vznikl podle názvu pogromu Židů v nacistickém Německu 9.listopadu 1938), kdy bylo za přítomnosti mnoha tisíců vojáků NATO a mezinárodní policie (KFOR a UNMIK) vyhnáno 4000 Srbů a Romů z jejich vypleněných a vypálených domovů, 19 jich bylo zabito a přes 300 závažně zraněno. Zbaběle se zachovaly německé i francouzské jednotky, které tomu ničení a zabíjení měly zabránit v Prizrenu, kolem starobylého kláštera Devič z 15.století, který byl zničen chátrou. V Prizrenu bylo zničeno za ty dny více sakrálních budov, než se Turkům podařilo za několik století jejich vlády. Z Prizrenu byly vyhnány poslední zbytky srbského a romského obyvatelstva. Celkem za té kosovské křišťálové noci zničila chátra přes 30 starobylých klášterů a sakrálních objektů.

Proč se NATO alespoň nesnažilo zabránit tolika následným zločinům po NATO zločinecké agresi proti Jugoslávii? Co tomu asi říká pan ministr Schwarzenberg, který zajistil uznání suverenity Kosova 21.května 2008? Bude se snažit alespoň o odhalení celé pravdy, o alespoň nějakou kompenzaci obrovských škod, i když zahubené životy nelze kompenzovat.

Prof. Dr. Rajko Doleček, DrSc.

Zdroj: EUserver.cz