Dvousložková cena vody – zaplatíte, i když nespotřebujete ani kapku vody

Je to geniální. Díky tomu se i dá zveřejnovat informace o cenách tak, že se spotřebitelé neorientují v tom, kolik platí a hlavně nemají srovnání s vodárnami, kde cena závisí pouze na spotřebě vody.

Radek Novotný

Radek Novotný

Jak to funguje v ČR?

Otočíte kohoutkem, začne téct voda a současně se vám roztočí vodoměr a začne nabíhat poplatek za přivedení vody k vám domů – VODNÉ. Tatáž voda odteče z dřezu, vany nebo záchodu do kanalizace tím vám naběhne rovněž – STOČNÉ, neboli cena za odvedení odpadní vody a její následné vyčištění na čistírně odpadních vod.

Vodné i stočné platíme za každý spotřebovaný kubík vody. Součtem spotřebovaných  kubíků získáme celkovou spotřebu vody a vodárna nám vyfakturuje počet spotřebovaných kubíků vody vynásobený cenou jednoho kubíku = Jednosložkovou cenu vody. Vyúčtování má pouze pohyblivou složku. To, co za vodu zaplatíte, závisí pouze na tom, kolik vody spotřebujete a odebereme. Pokud za celé fakturační období nevyužije ani kapku vody, nebudete platit nic.

Tzn. když jste na dovolené nebo pracujete  v zahraničí, tak nic neodebíráte a nic neplatíte.  Jednosložková cena vody =  Vyúčtování od vodárny obsahuje pouze pohyblivou složku, která závisí na velikosti odběru vody, který provedete.

Řada vodáren, především ty v rukou zahraničních firem,  zavedly dvousložkovou cenu vody, kdy do které k složce související s vaším skutečným odběrem, přičítá navíc paušální poplatek za vodoměr neboli za připojení k vodovodní síti!  K pohyblivé složce přibyla složka pevná, která se stanoví dle kapacity vašeho vodoměru. V tomto případě musíte platit, i když žádnou vodu nespotřebujete.

Zveřejňování informací o cenách

Vodárny, které zavedly dvousložkovou cenu vody, často zveřejňují informace o cenách vody tak, aby se spotřebitel vlastně nedozvěděl, jaká je jednosložková (průměrná) cena vody u něj v regionu a tak spotřebitel nemá porovnání cen s okolními vodárnami, které účtují jednosložkovou cenu vody.

Čest výjimkám, jako například  Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (městská vodárna) nebo Vodárny Karlovy Vary (fr. koncern SUEZ) s tím nemají problém a rovnou v informacích o vyhlášení ceny pro další rok zveřejní Dvousložkovou cenu vody a současně  zveřejňují „průměrné ceny“ (průměrné ceny vypočítané z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné, resp. odpadní vody) = jednosložkovou cenu  Důkaz ZDE  Většinou ovšem tento „průměr“ vodárny odmítají vydat a lidem předávají tak nepřehledné přehledy, že je v podstatě jisté, že se v nich lidé ztratí a nic se nedozví.

Kolik je průměrná cena vody na Sokolovsku? ZDE  nebo u okresů a měst v Jižních Čechách, kde vodu prodává rak. koncern ČEVAK?

Unikátní Cenová mapa pro ČR

PRAVDA O VODĚ usiluje o to, aby lidé srovnávali srovnatelné, ceny vody v mapě uvedené byly přepočtené na Jednosložkovou cenu. Ceny jsou tak mezi sebou porovnatelné. Na mnoha webech jsou informace, které jednou uvádí cenu vody s DPH, jinde bez DPH, někde cenu jednosložkovou, jindy jen část ceny dvousložkové – prostě motají hrušky s jablky.

Dostal jsem otázku: Proč nejsou v cenové mapě ceny vody pro České Budějovice, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec …?

MAPA CEN VODY V OKRESECH ČR PRO ROK 2016


Proč někde údaje nejsou?

Protože ČEVAK zatím nezveřejnil jednosložkové nebo průměrné ceny, přitom je má spočítané, protože právě z nich se počítají Dvousložkové ceny. K přesným číslům se nakonec stejně dostaneme, ale až za rok, kdy společnost musí zveřejnit Celkové vyúčtování nákladů na vodné a stočné, kde v řádku 15 – skutečnost součtem vodného a stočného zjistím.

Koncerny se veřejně presentují jako otevřené společnosti, sloužícím lidem proto poskytování nebo neposkytování těchto údajů je poměrně přesným důkazem o tom, co je pravda na tom, co tvrdí nebo jde jen o prázdné fráze.

Region Jižní Čechy má zatím v mapě jen cenu za rok 2015 a ta vychází z údajů Celkového vyúčtování.  Požádal jsem ČEVAK o zaslání průměrných cen, aby údaje o cenách v mapě měly srovnatelný základ.

Nevím, jestli uspěji, proto hledám lidi z regionu – spotřebitelé – kterým tyto informace vydat musí. Ozvěte se mi na [email protected] – děkuji.


 

Příklad:

Jednosložková cena vody:

Spotřebujete 150 kubíků vody za rok. Jeden kubík stojí 100 Kč (50 Kč vodné + 50 Kč stočné), celkem tedy zaplatíte 15.000 Kč/rok. Celkem  15.000 Kč/rok.

Dvousložková cena vody:

Spotřebujete 150 kubíků vody za rok. Jeden kubík stojí také 100 Kč (50 Kč vodné + 50 Kč stočné), ale navíc musíte odvést 2 500 Kč za kapacitu svého vodoměru (1250 Kč pevná složka vodného + 1 250 Kč pevná složka stočného).  Zaplatíte  15.000 za vodu a navíc  paušál  2.500 Kč za připojení k vodovodu. Celkem 17.500 Kč/rok


Zdroj: Blog autora