Nevážený pane Cempere, navíc nemáte, než zablokovat přístup na Hradčanské náměstí?

Je příznačné k osobě jmenovaného, že si v posledním článku z celého dění 6.2. v Praze vyhmátne pár excesů, plivne na druhou stranu obecný blábol v rozhovoru s novinářem, že „není potřeba hysterčit“ a samozřejmě diskusi neotevře.

Jan Cemper - duševně chorý havloidní provokatér nebo agent cizí moci? | foto: blog.idnes.cz

Jan Cemper – duševně chorý havloidní provokatér nebo agent cizí moci? | foto: blog.idnes.cz

Ví, že by oprávněnou kritiku neustál a tak se diskusi raději srabácky vyhne. A o tom hysterčení by sluníčka mohla napsat román. Nemají na to, aby v solidním rozboru dali návrh na řešení. A už vůbec neumí popsat různé negativní události v Evropě. Proč? Nechtějí mluvit o hlavní příčině; pořád melou jen jednu mantru: „všichni jsme lidé, musíme si pomáhat“. Pojem „islám!“ s celou svou ideologií je pro ně zapovězené slovo. Nikdy nemůžeme s nimi najít společnou řeč, protože islám, muslimové a jejich současné, ale hlavně dlouhodobé chování v Evropě je tou příčinou, proč se lide sešli v mnohých městech po celém kontinentu včetně Hradčanského nám. v Praze.

Všimněte si, vážení čtenáři, kdykoli BPI s Úsvitem pořádají protestní akci, Cemperové se snaží přilepit, rušit, škodit, jen aby se těm druhým akce nepovedla. Jsou jak odporný hmyz, který leze po nezabezpečeném jídle. Jsou to oni, kdo vyhledává, svým „lepením“a svou provokací, nějaký konflikt. Vždy se snaží alespoň zvukově rušit. Tentokrát, za spoluúčasti debilního rozhodnutí magistrátu, to přehnali, a věřím, že to bude mít ještě dohru.

Začátkem prosince 2015 je na 6.2. ohlášená mezinárodní demonstrace na Hradčanském nám. a v lednu p. Cemper ohlašuje své aktivity na všech přístupech k Hradu zespoda, ale také v ulici Ke hradu od tramvaje a z Pohořelce. Ano, záměr odporné přísavky se částečně zdařil; několik set až tisíc lidí se nahoru nedostalo, nepočítaje ty, kteří to vzdali hned, když viděli, že tradičními cestami neprojdou. Co to musí sedět na tom magistrátu za individuum?!! Spřátelené sluníčko, které spolupracovalo?! Nebo totální, nepřemýšlející ignorant!!! M.j., otázka nepřímo související: proč musela být později nahlášená demonstrace na Václaváku ve stejný den? Proč nebyla o týden dříve nebo později? Úvahy na toto téma nechám na vás, vážení čtenáři.


Přesto všechno se akce na Hradním nám. vydařila. Cemperové, shromážděni nahoře na konci Nerudovky vyhodili mnoho energie zbytečně. Jejich „běžný“ způsob projevu – píšťalky, buben a řev, přišel, přes dokonalou hradbu policejních vozů, vniveč. A když zapomněli nahlásit demonstraci také v úzké uličce z Brusnice, kde se tisíce lidí protáhly, je debakl jejich snažení téměř dokonalý.

Závěrem úvaha: není normální, aby se museli občané scházet k vyjádření požadavku na dodržování demokratických pravidel a zákonů při řízení státu. Tyto pravidla by měli ctít ti, kteří svou kandidaturou do státních funkcí, se k takovému konání zavazovali a my jsme je zvolili. Každá další demonstrace je jen důsledkem toho, že tak nečiní a je nutno tyto nekonající vyměnit. Pamatujte na to, vážení občané, až půjdete k volbám.


Zdroj: Blog autora | Převzato bez vědomí autora a bez jeho souhlasu